Brandverzekering Vergelijken

Een woon- of brandverzekering is naar Belgisch recht niet verplicht. Toch beschikt vrijwel 90% van alle gezinnen over een dergelijke verzekering. De mogelijke financiële implicaties van een brand kunnen dan ook desastreus zijn. Zowel als huurder of als eigenaar kan u via een brandverzekering uw huis en inboedel verzekeren, alsook dekking bieden voor eventuele aansprakelijkheid tegenover derden.

>> Bekijk hier de meest gekozen Brandverzekering van 2023 <<
ProductenGedekte grondenEigen risico
DVV Cocoon
Bekijk aanbod >
- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Implosie
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Vandalisme, kwaad opzet op dieven
- Water- en olieschade
- Zonnepanelen, terrassen en afsluitingen
Zie websiteSimuleer gratise >
KBC Brandverzekering
- Zeer uitgebreide dekking
Bekijk aanbod >
- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Diefstal van een gedeelte van het gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Home computer
- Home emergency
- Huurgeschillen
- Implosie
- Lichamelijke schade verhuis
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Vandalisme, kwaad opzet op dieven
- Water- en olieschade
Zie websiteSimuleer gratis >
Generali Brandverzekering Eigenaar- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Botsen tegen de verzekerde goederen
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Implosie
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Water- en olieschade
-
Generali Brandverzekering Huurder- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Botsen tegen de verzekerde goederen
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Implosie
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Water- en olieschade
-
Ergo Woningverzekering
(zie P&V Ideal Home)
- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Botsen tegen de verzekerde goederen
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Implosie
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Vandalisme, kwaad opzet op dieven
- Water- en olieschade
-
Baloise Woning Select- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Botsen tegen de verzekerde goederen
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Diefstal van een gedeelte van het gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Implosie
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Vandalisme, kwaad opzet op dieven
- Water- en olieschade
-
Argenta Verzekerd wonen +- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Bliksem
- Botsen tegen de verzekerde goederen
- Brand
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
- Diefstal van een gedeelte van het gebouw
- Explosie
- Glasbreuk
- Hagel
- Implosie
- Natuurrampen
- Sneeuw- en ijsdruk
- Storm
- Uitwerking van elektriciteit
- Vandalisme, kwaad opzet op dieven
- Water- en olieschade
-

 

Als huurder moet u  bij het verstrijken van de huurovereenkomst het gehuurde pand teruggeven in dezelfde staat als die waarin u het bij de aanvang van de huurovereenkomst ontving. Problematisch wanneer het gehuurde goed volledig in vlammen op ging, een brandverzekering biedt uitkomst.

Een brandverzekering: niet verplicht, wel een must

Tussen woon- of brandverzekeringen bestaan enorme verschillen. Prijsverschillen tussen de goedkoopste en duurste verzekeraar kunnen oplopen tot 80%. Deze prijsverschillen zijn het gevolg van dat de brandverzekering in België geen verplichte verzekering is. Verzekeraars kunnen vrij contracteren en uiteenlopende dekkingsgronden aanbieden.

Wie meer dekking wenst, zal ook een hogere premie betalen. Of u al dan niet een verzekering afsluit zal afhankelijk zijn van uw financiële toestand en risicoaversie, lees: hoe afkerig u bent tegenover risico’s.

Brandverzekering vergelijken via Forento.be

U kan via een brandverzekering 40 jaar lang 500 EUR betalen voor de verzekering, terwijl u geen enkel schadegeval in deze periode hebt gehad. Anderzijds kan het zijn dat uw nieuwbouwwoning na amper drie weken afbrandt en u daardoor 400.000 EUR in rook ziet opgaan. Weegt de premie op tegenover de mogelijke schade? Uit de praktijk blijkt dat de meeste gezinnen het risico op brand liever niet nemen en zich verzekeren tegen brand en aanverwante risico’s.

Hoewel de brandverzekering geen wettelijk verplichte verzekering, kan ze de facto toch verplicht zijn. De meeste verhuurders zullen in hun huurovereenkomst inschrijven dat de huurder wordt geacht een brandverzekering af te sluiten voor de bescherming van de woning.

Brandverzekering, meer dan alleen brand

Een brandverzekering biedt niet alleen dekking voor uw materiële bezittingen, zoals het gebouw zelf of de inboedel van de woning, maar kan ook tussenkomen voor uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u tegenover anderen zou oplopen. Wanneer bijvoorbeeld in uw woning brand zou uitbreken en deze brand overslaat naar de buren, zal u op grond van artikel 1384, lid 1 BW (aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken) gehouden zijn de schade van de buren te vergoeden. Een brandverzekering verzekert dus niet alleen uw eigen materiële bezit, het zorgt ook voor zekerheid omtrent de gevolgen van een schadegeval aan derden.

Een brandverzekering behoort krachtens de wetgever verplicht een aantal basisdekkingen te omvatten. Wanneer u ondanks de niet-verplichting toch een brandverzekering afsluit, dan voorziet de wet een basisdekking door de verzekering. Zo zullen brand, explosie of implosie, kortsluiting en waterschade gedekt worden door de brandverzekeraar. Sinds 2007 zijn brandverzekeraars ook verplicht dekking te bieden voor natuurrampen. Gebeurtenissen zoals aardbevingen, overstromingen en orkanen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor uw woning en bezittingen.

Natuurrampen

Verzekeraars zijn bij deze natuurrampen verplicht de rechtstreekse schade aan de bezittingen van de verzekerden; schade veroorzaakt omwille van een reddingspoging van andere personen of goederen; kosten van opruim of sloping wanneer de gebouwen zouden heropgebouwd worden; en de kosten van onderdak gedurende de eerste drie maanden na de ramp ten laste te nemen. In uitzonderlijke gevallen kan een natuurramp erkend worden als ‘erkende ramp’. Een dergelijke kwalificatie is essentieel wanneer u bijvoorbeeld geen brandverzekering hebt, maar wel schade ondervond door een natuurramp. Bij een erkende ramp zal u een vergoeding ontvangen van het Rampenfonds en niet van de brandverzekeraar.

Aanvullende dekkingen

Verzekeraars kunnen daarenboven enkele aanvullende dekkingen aanbieden. Aanvullende dekkingen vergoeden niet de schade ontstaan door de brand of een andere gedekte gebeurtenis, maar de begeleidende kosten van het voorval.

Zo kan u via de aanvullende dekkingen genieten van tussenkomst voor reddingkosten; kosten om nakende schade te vermijden; kosten gemaakt om schade te voorkomen; bedragen voor het vervoeren en opruimen van puin; kosten voor de opslag van de inboedel tijdens de herstellingswerken in de woning; huisvestingskosten wanneer de woning tijdelijk onbewoonbaar is; expertisekosten; en verhaal van derden.

Tot slot kan u met de verzekeraar enkele optionele dekkingen overeenkomen. Een vaak benutte dekkingsgrond daarbij is ‘diefstal’. Wanneer u slachtoffer bent van een (poging tot) diefstal zal u de schadekosten alsook verloren inboedel op de brandverzekeraar kunnen verhalen.

Een brandverzekering dekt niet alles

Hoewel de basisdekkingen van de brandverzekering ruim zijn, komt de brandverzekeraar in bepaalde situaties niet tussen. Zo zal een brandverzekeraar dekking weigeren wanneer:

1. De schade veroorzaakt werd door defecte goederen. Als eigenaar of huurder heeft u de verplichting uw goederen in een degelijke staat te bewaren. Mocht een versleten waterleiding springen en een overstroming bij u en uw buurman veroorzaken, dan zal de brandverzekeraar niet tussen komen.

2. Slecht beschermde goederen. In principe zal – mits u voor een optionele dekking diefstal opteerde – de brandverzekeraar tussenkomen voor diefstal of poging tot diefstal. De brandverzekeraar kan u echter contractueel verplichten bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals de installatie van een alarminstallatie. Wanneer u bijvoorbeeld enkele antieken kunstwerken van uw grootvader erfde, lijkt dit geen overbodige luxe. Stel dat u ondanks de verplichting van de verzekeraar toch naliet het alarmsysteem te installeren, dan zal u als verval van recht geen dekking ontvangen.

3. Bewust toegebrachte schade. Zet u bewust uw woning in brand, bijvoorbeeld omdat uw inboedel toch dringend aan vervanging toe is? Opzet wordt in het verzekeringsrecht en dus ook bij de brandverzekering, niet gedekt. Bij een opzettelijke daad verdwijnt immers het toevalselement van de verzekering.

Brandverzekering vergelijken: de verschillen

Zoals hiervoor reeds vermeld, kunnen de prijsverschillen tussen verzekeraars sterk oplopen. De volgende elementen zullen de premie van de verzekeraar beïnvloeden:

1. Locatie van de woning

Brandverzekeraar houden voor de bepaling van de premie rekening met de geografische ligging van de woning. Woont u bijvoorbeeld in overstromingsgebied? Dan zal u meer premie moeten betalen dan iemand met identiek dezelfde woning in een hoger gelegen gebied. Ook de nabijheid van bomen verhoogt de premieprijs. In geval van storm zal de kans groter zijn dat één van de bomen op uw woning valt en bijgevolg schade veroorzaakt.

2. Gebruikte materialen

Een rieten dak kan mooi en pittoresk lijken, uw brandverzekeraar zal u echter een stevige meerpremie aanrekenen. Brandgevoelige materialen zoals hout en riet zullen resulteren in een hogere premieprijs dan woningen bestaande uit baksteen en een leien dak. Idem bepaalt de oriëntering van uw woning de prijs. Een rijwoning heeft meer kans op overslaande woningbrand dan een vrijstaande villa.

3. De basisdekking, aanvullende dekking en optionele dekking

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat er zeer grote verschillen bestaan tussen verzekeraars inzake de gedekte schadegevallen. Brandverzekeringen blijken immers meer risico’s te dekken dan alleen brand. Ga na of u alle dekkingsgronden van de polis nodig hebt. Opgelet: ga niet alleen na wat in de dekkingsomschrijving staat. Verzekeraars hebben de neiging om het overzicht ‘uitsluitingen’ ruimer te maken dan ‘gedekte schadegevallen’.

4. Al dan niet aftrek van een franchise

Een brandverzekeraar is niet verplicht om een eigen risico of franchise aan te rekenen. Een brandverzekering zonder franchise zal u integraal vergoeden voor alle geleden schade, zonder aftrek van enige eigen kost. Via een franchise hoopt de brandverzekeraar de verzekeringnemer aan te moedigen extra preventieve voorwaarden te nemen en aan te zetten om schadegevallen te vermijden. Geïnteresseerd in een brandverzekering met net wel of net niet een franchise? Brandverzekeringen vergelijken is een must.

5. Waarde van de woning

Een doorwegende factor binnen de bepaling van de premieprijs is de werkelijke waarde van de woning. Het afbranden van een nieuwbouwwoning van 1 miljoen EUR zal de brandverzekeraar meer kosten dan een brand binnen een rijwoning van 150.000 EUR. De brandverzekeraar zal dit extra risico ten laste nemen in ruil voor een hogere premie. Ga na welke vergoedingsregel uw brandverzekering benut. In principe geldt binnen alle schadeverzekeringen het ‘indemnitair beginsel’.

Krachtens dit beginsel kan u nooit een hogere vergoeding ontvangen dan de schade die u leed. Maar hoe bepaalt u in hemelsnaam de waarde van een woning van 20 jaar oud? De brandverzekeraar zal een uitkeringsregeling opnemen in de polis, zoals nieuwbouwwaarde, heropbouwwaarde, of aankoopwaarde. Hoewel u via een nieuwbouwwaarde een hogere vergoeding zou kunnen krijgen dan de prijs die de woning heeft gekost 20 jaar geleden, begaat u en de verzekeraar geen inbreuk op het indemnitair beginsel.

Deelschade

Bij eventuele deelschade zal u vergoed worden naar verhouding tot het bedrag waartegen u de woning verzekerde. Bijvoorbeeld: u verzekerde de woning voor 200.000 EUR, terwijl de woning werkelijk 250.000 EUR waard is. Bij een kleine brand in de keuken ontstaat voor 20.000 EUR schade. Naar verhouding tot de verzekerde waarde bent u voor 1/5de eigen verzekeraar. Voor de deelschade zal u ook zelf voor 1/5de moeten opdraaien. Met andere woorden: u zal zelf (1/5 * 20.000 EUR) = 4.000 EUR ten laste moeten nemen. De brandverzekeraar zal de overige 16.000 EUR vergoeden.

Zelfs bij zeer kleine prijsverschillen loont het de moeite aan brandverzekering vergelijken te doen. De verschillen in gedekte schadegronden, alsook de wijze van vergoeden kunnen zeer sterk variëren.

Hoewel een brandverzekering geen verplichte verzekering is, is het voor doorsnee gezinnen absoluut een must. Vergeet wanneer u een nieuwe woning kocht, niet binnen de 3 maanden na het verlijden van de authentieke akte zelf een brandverzekering af te sluiten.

Geen keuze kunnen maken?

61% van onze bezoekers kiest voor een verzekering van DVV.

Klik hier om het aanbod van DVV te bekijken >

×