Geld Lenen

Geld lenen is een dagelijks gebeuren op de financiële markt. Financiële instellingen stellen hun spaaroverschotten ter beschikking van ondernemingen, overheidsinstellingen en consumenten op zoek naar de financiering van hun project. De uitlener ontvangt een financiële compensatie (de rente) in ruil voor dit geld gedurende een bepaalde tijdspanne ter beschikking te stellen.

Direct naar:

Geld lenen kan om duizend en één verschillende redenen. Belangrijk is het echter steeds uzelf vooraf te informeren omtrent het bedrag en de consequenties van het lenen. Ondoordacht lenen kan een figuurlijke hypothekeren zijn van het verdere leven. Bijvoorbeeld 1: Ondernemer Jan denkt de perfecte locatie gevonden hebben voor de opstart van zijn eigen sportzaak. Hoewel Jan voldoende kapitaal heeft voor de opstart van zijn BVBA, heeft hij nood aan een doorlopend krediet voor de aankoop van voorraad. Bijvoorbeeld 2: Pieter en Sara zijn al vijf jaar gelukkig samen en dromen van een eigen woning. Pieter en Sara besluiten een hypotheek af te sluiten voor de aankoop van hun woning.

Comfort loan NL Image Banner 728 x 90

Geld lenen vergelijken

Geld Lenen via Forento.beGeld lenen vergelijken is een onontbeerlijke activiteit alvorens een kredietovereenkomst te ondertekenen. Verschillen tussen financiële instellingen kunnen terug gevonden worden inzake:

– De duur van de lening. De kostprijs van de lening zal deels bepaald worden door de periode waarover men de lening wenst te spreiden. Hoe sneller het totaalbedrag van de lening en de bedongen interest kan terugbetaald worden, des te goedkoper de lening zal geweest zijn. Door het ondertekenen van een lening op een langere termijn, verlaagt men de maandelijkse last maar betaalt men op het einde van de rit meer interest.

– Het bedrag van de lening. Hoe meer geld men winst te ontlenen, hoe hoger logischerwijze de financiële vergoeding voor de financiële instelling. Hoewel deze zienswijze moet genuanceerd worden. Bij grote leningen, zoals een hypothecair krediet, zal een gunstigere interest verkregen kunnen worden dan bijvoorbeeld het geval is bij een persoonlijke lening of autolening.

– Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP is een percentage dat symbool staat voor de jaarlijkse kostprijs van de lening. Dit bedrag wordt niet alleen berekend op basis van de bedongen rente, maar tevens met andere kosten, zoals administratiekosten, commissies of contractueel verplichte schuldsaldoverzekeringen. In België hanteert de wetgever voor consumentenkredieten een maximale grens inzake JKP’s. Raadpleeg de website van de FOD Economie voor een overzicht van de actuele percentages.

Online geld lenen

Binnen de financiële markt worden geïnteresseerden overspoeld met benamingen als lening op afbetaling, persoonlijke lening, hypothecair krediet, minilening of overbruggingskrediet. Logisch dat doorsnee consumenten de bomen door het bos niet meer zien. De voornaamste vormen van geld lenen kunnen als volgt bondig worden voorgesteld:

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening of ‘lening op afbetaling’ is een vorm van geld lenen die benut kan worden voor verscheidene investeringen. Een gepland huwelijk, enkele herstellingen aan de wagen of een elektrisch apparaat dat het plots laat afweten: via een persoonlijke lening kan men op een duidelijke manier één vast bedrag ontlenen gedurende een bepaalde tijdspanne. Gedurende looptijd van de lening verricht de ontlener maandelijkse aflossingen om op die manier op het einde van de looptijd de hele ontleende som terugbetaald te hebben. Persoonlijke leningen worden louter verstrekt aan geïnteresseerden die aan de kredietvereisten voldoen. Vooraf wordt met andere woorden nagegaan of men geen bestaande betaalachterstand heeft, of in het verleden als wanbetaler werd aangemerkt.

Autolening

De vorm van geld lenen voor personen op zoek naar budget voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands wagen. De kredietverstrekkers maken een onderscheid tussen autoleningen voor nieuwe auto’s, tweedehands auto’s en auto’s met een groen karakter. Auto’s met een groen of milieuvriendelijk karakter (lees: auto’s die een bepaalde grens van CO2-uitstoot niet overschrijden) worden gestimuleerd via goedkopere kredieten. Geen idee hoeveel u moet ontlenen voor de wagen van uw dromen? Vraag een offerte bij een dealer en breng deze mee op de afspraak met uw financiële instelling of benut deze tijdens het invullen van het online leningsformulier.

Motorlening

Personen die liever per motor rondtoeren in plaats van per auto, kunnen voor de financiering van hun motor een motorlening openen. Een goede motorlening is afgestemd op de verwachte levensduur van de motor. Plezierrijders zullen bijvoorbeeld langer met hun motor kunnen rondrijden, in vergelijking met iemand die dagelijks de motor van en naar het werk 70 kilometer verderop neemt. Voordeel van een motorlening in vergelijking met een andere vorm van geld lenen zoals een autolening is de lagere rentevoet, aangezien het financieringsbedrag ook doorgaans lager is.

Minilening

Een minilening doelt, zoals de naam al doet vermoeden, op het ter beschikking stellen van een klein geldbedrag na enkele uren of dagen. Minileningen worden doorgaans voor een beperkt bedrag van 1000 EUR afgesloten, waardoor ze perfect geschikt zijn voor het financieren van kleine onkosten. Neveneffect van de snelle financiering: de minilening of het minikrediet moet al binnen enkele weken of maanden terugbetaald worden.

Groene lening

Hoewel de subsidies voor groene renovaties fel afgezwakt zijn, bestaan er nog bepaalde milieuvriendelijke ingrepen die financieel en fiscaal ondersteund worden. Via een groene lening kan men voordeliger geld lenen voor het verrichten van groene bouw- en verbouwingswerken. Het begrip ‘groene lening’ is in se een vaag begrip. Bepaalde kredietverstrekkers spreken ook van ecoleningen of renovatieleningen. Het doel van deze drie benamingen is echter identiek.

Renovatielening of verbouwingslening

Via een renovatielening kan men geld lenen voor het verrichten van aanpassingen aan de woning. Doorgaans starten consumenten met het doorvoeren van grote werken van zodra de hypothecaire lening is afgelost. Door het feit dat in dat geval de prioritaire rechten van de hypothecaire ontlener opgeheven zijn en de woning opnieuw in onderpand kan gegeven worden, zijn de rentevoeten op renovatieleningen of verbouwingsleningen beperkt.

Hypothecaire lening

De aankoop van een eigen woning of appartement is voor veel gezinnen een investering op lange termijn. Hoewel de meeste gezinnen starten met een goede financiële basis, is er steeds tussenkomst van een financiële instelling vereist. Via een hypothecaire lening wordt een grotere geldsom ter beschikking gesteld voor de aankoop van de woning. In ruil daarvoor ontvangt de financiële instelling een hypothecaire inschrijving. In geval van wanbetaling zal de financiële instelling als eerste bevoorrecht zijn de woning te verkopen en zijn achterstallen te incasseren.

Geldreserve of doorlopend krediet

De geldreserve komt dan wel achteraan de bespreking van de online geld lenen vormen, maar hoeft qua populariteit zeker niet onder te doen. Het doorlopend krediet vormt een veelgebruikte kredietvorm voor kluswerkzaamheden of projecten waar men geen exacte kostprijs kan op kleven. Via een doorlopend krediet wordt een welbepaalde som gedurende een vastgestelde tijdspanne ter beschikking gesteld. De ontlener kan op eigen tempo geld opnemen en vervolgens weer aflossen. In vergelijking met een persoonlijke lening beschikt men dus over een grotere mate van flexibiliteit.

Bijvoorbeeld: Piet wenst een aantal elektronica-apparaten te vervangen. Omdat hij geen zicht heeft op wat er nu en binnen enkele maanden aan vervanging toe is, opent hij een doorlopend krediet ten bedrage van 5.000 EUR. In dezelfde maand koopt Piet een wasmachine en droogkast voor 2.500 EUR. De maand erna is de stofzuiger ook aan vervanging toe. Zonder een tweede krediet aan te vragen kan Piet perfect 500 EUR voor de stofzuiger opnemen.

Particulier geld lenen

De hoogte van klassieke leningen doet geïnteresseerden soms twijfelen om particulier geld te lenen. Particulier geld lenen kan omschreven worden als een financieringsvorm waarbij de ene consument geld uitleent aan de andere consument, hetzij gratis, hetzij tegen een bepaalde prijs. Net als bij professioneel geld lenen, kan particulier geld lenen voor duizend en één redenen: de aankoop van een wagen, aanschaf van een nieuwe keuken of ter financiering van verbouwingswerken.

Particulier geld lenen kan doorgaans goedkoper dan professioneel geld lenen. Bijvoorbeeld: Pol en Anita zijn de ouders van Piet. Omdat Piet net aan de start van zijn carrière staat en Pol en Anita financieel niets meer te kort komen, besluiten ze de aankoopsom van de woning van Piet (250.000 EUR) kosteloos uit te lenen. Idem kan er bijvoorbeeld een beperkte rente bedongen worden. Het essentiële onderscheid tussen professioneel geld lenen en particulier geld lenen schuilt onder de controlemogelijkheden. Waar financiële instelling een vermogenstoets of BKR-toetsing doorvoeren, beschikken particuliere geldverstrekkers niet over dergelijke controlemogelijkheden. Vandaar is particulier geld lenen enorm geliefd bij personen met een negatieve BKR-toetsing. Ga dus steeds vooraf na met wie u zaken doet. Het feit dat meer risico wordt genomen inzake personen met een negatieve BKR-toetsing kan gecounterd worden door het doorrekenen van hogere interestvoeten.

Online geld lenen valt bijgevolg niet onder één welbepaald krediet of één welbepaalde financieringsvorm te situeren. Zoals hiervoor gesteld, blijkt dat geld lenen voor diverse doeleinden kan. Alvorens de kredietovereenkomst te ondertekenen vergelijkt u best de looptijd en het JKP van het krediet met het aanbod van concurrenten.

Geld Lenen
4.74 (94.78%) 23 stemmen

Nieuwsbrief (TIP)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief met handige tips en exclusieve acties

Je bent Ingeschreven!

Hello. Add your message here.