Hospitalisatieverzekering Vergelijken

Vergelijk en Kies de juiste Hospitalisatieverzekering

Een kleine ingreep die niet langer kan uitgesteld worden? U beviel net van uw eerste kindje? U maakte een pijnlijke val tijdens het cruisen met de moto? Wellicht zal u net als de meeste patiënten verwonderd zijn wanneer u de uiteindelijke ziekenhuisfactuur in de postbus ontvangt. Het merendeel van de Belgen geniet van een gedeeltelijke dekking voor gezondheidszorgen via het ziekenfonds. Andere risico’s zoals hospitalisatie kunnen vrijwillig verzekerd worden. Op die manier wordt het bedrag waartoe u persoonlijk gehouden bent, beperkt.

>> Bekijk hier de meest gekozen hospitalisatieverzekering van 2024 <<

ProductGedekte gronden
DVV Hospimax Plus- Onbeperkt Hospitalisatiekosten
- Medische kosten 60 dagen voor, 180 na
- Rechtstreekse betaling factuur
Simuleer gratis >
DKV Select- Onbeperkt Hospitalisatiekosten
- Medische kosten 30 dagen voor
- Rechtstreekse betaling factuur
Simuleer gratis >
DKV Medi Pack- 80% Kosten
- Onbeperkte Hospitalisatiekosten
Simuleer gratis >
DKV Hospi Flexi- Vrije Kamerkeuze
- Medische kosten 30 dagen voor
- Rechtstreekse betaling factuur
Simuleer gratis >

Premie berekend op basis van 46-jarige man, aangesloten bij ziekenfonds. Zonder personen ten laste.

Hospitalisatieverzekering vergelijken, een overbodig iets?

De kans dat u in een ziekenhuis belandt is niet onbestaande. Uit cijfers van de Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat één Vlaming op de zes minstens één maal per jaar in aanraking komt met een ziekenhuis. Bijkomende supplementen tijdens een hospitalisatie, zoals een eenpersoonskamer, kunnen hoog oplopen. Gemiddeld betaalt een patiënt 500 EUR extra aan supplementen per hospitalisatie.

Wanneer u zou getroffen worden door een ernstige ziekte als kanker of Parkinson, lopen de kosten nog meer op. Het vervoer heen en terug van bestralingen en chemo, regelmatige verblijven in het ziekenhuis door bijkomende ongemakken, extra niet-erkende medicatie: het vormen allemaal kostenposten die niet terugbetaald worden.

Een hospitalisatieverzekering vormt bijgevolg een aanvullende verzekering op de verplichte verzekering gezondheidszorg die georganiseerd wordt door de Sociale Zekerheid. Door deze verplichte verzekering ontvangt elkeen, ongeacht of hij/zij actief is als werknemer, zelfstandige, ambtenaar en diens personen ten laste, toegang tot essentiële medische zorgen. Het systeem van de Sociale Zekerheid wordt gefinancierd door werknemers, werkgevers, zelfstandigen en de overheid. Voor de medische kosten die niet onder de verplichte verzekering gezondheidszorg vallen, kan u een beroep doen op de hospitalisatieverzekeraar.

Hospitalisatieverzekering vergelijken

Een hospitalisatieverzekering is net als andere verzekeringsproducten een overeenkomst tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar of ziekenfonds. De verzekeringnemer geniet in elk geval van een gegarandeerde dekking tegen hospitalisatiekosten en aanverwante risico’s.

De meeste verzekeringnemers zullen echter deze dekking willen uitbreiden tot de andere gezinsleden. Zo kan er – mits een bijpremie betaald wordt – aanvullende dekking voorzien worden voor uw partner (ondanks dat u niet gehuwd bent of een overeenkomst van wettelijke samenwoning afsloot), uw kinderen (zelfs wanneer deze niet op hetzelfde adres wonen omwille van co-ouderschap of buitenshuis studerende kinderen), en de kinderen van uw partner.

Types hospitalisatieverzekeringen

Grosso modo kunnen twee types van hospitalisatieverzekeringen onderscheiden worden, zijnde: de individuele hospitalisatieverzekering en de collectieve hospitalisatieverzekering.

1. De individuele hospitalisatieverzekering

Een individuele hospitalisatieverzekering wordt rechtstreeks afgesloten met een verzekeraar of ziekenfonds. Het gaat bij deze verzekering niet om het ziekenfonds vanuit de verplichte verzekering gezondheidszorg, maar om het ziekenfonds in een ‘aanvullende’ hoedanigheid. Vooraleer de verzekeraar of het ziekenfonds een individuele hospitalisatieverzekering zal aanbieden, zal het geïnteresseerd zijn in de medische toestand van de betrokkene(n).

Meestal zal de verzekeraar een medische vragenlijst voorleggen. Eventueel kan de verzekeraar vereisen een medisch onderzoek bij uw geneesheer te ondergaan. De geneesheer zal daarbij aan de adviserende geneesheer van de verzekeraar uitsluitend de informatie mogen verstrekken die pertinent is voor de beoordeling van het risico.

U kan weigeren bepaalde informatie mee te delen aan uw verzekeraar. Echter bestaat daarbij het risico dat de verzekeraar of het ziekenfonds u geen individuele hospitalisatieverzekering zal willen verstrekken.

Opgelet: de medische vragenlijst van een verzekeraar of het medisch onderzoek mag uitsluitend betrekking hebben op uw huidige gezondheidstoestand. Vragen over eventuele genetische aandoeningen in de familie of ziekten waaraan u in het verleden geleden heeft, kan u blanco laten.

2. De collectieve hospitalisatieverzekering

Bij een collectieve hospitalisatieverzekering wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de verzekeraar en werkgever als verzekeringnemer. Een werkgever zal als extralegaal voordeel een hospitalisatieverzekering afsluiten voor zijn werknemers en diens gezinsleden. Doorgaans wordt er geen medische vragenlijst of medisch onderzoek vereist vooraleer de werknemer gedekt is.

Een collectieve hospitalisatieverzekering slaat immers op een grote groep van werknemers waardoor een werknemer met een meer stabiele gezondheid het risico en de premie compenseert van een werknemer met een zwakkere gezondheid.

Verandert u tijdens uw professionele carrière van werkgever? Dan heeft u recht op een individuele voortzetting. Wanneer u minstens twee jaar onafgebroken lid was van de collectieve hospitalisatieverzekering, heeft u het recht het verzekeringscontract te verlengen met soortgelijke waarborgen. Uw werkgever is wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen van dit recht binnen de 30 dagen na de beëindiging van de arbeidsrelatie. Bij een individuele voortzetting zal niet langer de werkgever, maar u de premie verschuldigd zijn.

Vanaf wanneer en waarom hospitalisatieverzekering vergelijken?

Los van de collectieve hospitalisatieverzekering die pas start wanneer men aan de professionele carrière begint, loont het de moeite om op jonge leeftijd een hospitalisatieverzekering aan te gaan. Op oudere leeftijd zullen de risico’s op medische kosten en hospitalisatie groter zijn, waardoor de verschuldigde premie hoger ligt. Een hospitalisatieverzekering vergelijken vormt een uitzondering op de mogelijkheid van de verzekeraar om de premie en voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen.

Met een hospitalisatieverzekering bent zowel u als de verzekeraar gebonden aan een vaste premie, los van eventuele medische ongemakken of handicaps waarmee u in de loop van u verdere leven mee geconfronteerd wordt. De verzekeraar of het ziekenfonds zal dus vooraleer de verzekeringsovereenkomst te sluiten, goed moeten nagaan tegen welke voorwaarden en premie hij wenst te contracteren. Opzeggen na een schadegeval, zoals een hospitalisatie of ernstige ziekte, is niet mogelijk.

Verschillen tussen hospitalisatieverzekeraars bestaan er inzake:

1. Dekking door een mutualiteit of privé-verzekeraar

Dit verschil doelt op de instelling die u van de hospitalisatieverzekering voorziet. In België kan een aanvullende hospitalisatieverzekering zowel aangegaan worden bij klassieke verzekeraars als DKV, KBC verzekeringen of Ethias, als bij een ziekenfonds of mutualiteit. Troeven van de mutualiteit vormen de laagdrempeligheid en premieprijs. Doorsnee zal een ziekenfonds wanneer u zich aansluit voor de verplichte verzekering, tegelijk de mogelijkheden van een aanvullende hospitalisatieverzekering voorstellen. Vergelijk de premie en de voordelen die u in ruil ontvangt tussen de twee instellingen.

2. De vergoedingswijze

Op welke wijze worden de kosten van hospitalisatie vergoed? Behoort u als patiënt eerst alle medische kosten zelf te dragen, waarna de verzekeraar deze kosten terugstort. Of draagt de verzekeraar zelf onmiddellijk alle kosten. Zeker bij ernstige aandoeningen als kanker of Parkinson kunnen de kosten oplopen tot in de vele duizenden euro’s, waardoor u frappante facturen in de brievenbus ontvangt. Bij een hospitalisatieverzekering zonder voorschot zal u zelf alle hospitalisatiekosten eerst moeten betalen, waarna de verzekeraar of het ziekenfonds ze terugstort.

3. Gedekte aandoeningen

Naargelang de contractvoorwaarden kan een hospitalisatieverzekering tussenkomen voor doktersrekeningen; kamerprijs; uitgaven voor niet-terugbetaalde medicijnen; radiografieën; thuisverpleging na een opname in het ziekenhuis; kinderopvang; en kosten voor de behandeling van ernstige ziekten. Het bedrag dat u voor elke aandoening ontvangt, zal contractueel vastgesteld worden. De eventuele meerprijs boven deze maxima zal u zelf moeten dragen. Opgelet: biedt uw hospitalisatieverzekering enkel dekking voor een tweepersoonskamer? Dan zullen de supplementen die het ziekenhuis u aanrekent voor een eenpersoonskamer persoonlijk ten laste moeten genomen worden.

4. Ambulante kosten

Ambulante kosten slaan op de kosten die u voor of na een hospitalisatie zou maken. De meeste verzekeraars benutten een tijdvak van één maand voor en drie maand na de hospitalisatie. Vergelijk de verschillende verzekeringsovereenkomsten om na te gaan welke verzekeraar of welk ziekenfonds u van de ruimte dekking voorziet.

5. Wachttermijn

Een verzekeraar zal een wachttermijn voorzien om abusief gebruik van de hospitalisatieverzekering tegen te gaan. Wanneer u bijvoorbeeld al zwanger bent op het moment dat u de hospitalisatieverzekering aangaat, zal u geen dekking ontvangen voor de bevalling die enkele maanden nadien plaatsvindt. Idem zal u geen dekking ontvangen voor ernstige ziekten waarvan u op de hoogte was bij het aangaan van het verzekeringscontract. Een verzekering blijft immers een kanscontract. Bij reeds verwezenlijkte ziekten verdwijnt het risico-element.

6. Franchise

Een franchise vormt een beleidslijn van verzekeraars om veelvuldig gebruik van de hospitalisatieverzekering tegen te gaan. Wanneer u zou gehospitaliseerd worden of op een andere manier van de hospitalisatieverzekering gebruik maakt, zal u de franchise zelf moeten dragen. Doorsnee varieert deze franchise tussen de 250 en 500 EUR. Wenst u een hospitalisatieverzekering zonder franchise? Mogelijk kan u een dergelijke verzekeringspolis met de verzekeraar of het ziekenfonds onderhandelen. De jaarlijkse premieprijs zal daarbij echter hoger liggen.

Een hospitalisatieverzekering is geen verplichte verzekering, maar kan in de loop van het leven onmisbaar zijn. Zowel u als uw partner en kinderen lopen immers steeds het risico gehospitaliseerd te worden.

Geen keuze kunnen maken?

63% van onze bezoekers kiest voor DVV.

Klik hier om het aanbod van DVV te bekijken >

×