Pensioensparen Vergelijken

Pensioensparen vergelijkenWaarom zou je als kwieke twintiger of dertiger al nadenken over het pensioen? Of is de heisa die er hangt rond de vergrijzing en pensioenen louter wartaal van enkele geleerden? Jammer genoeg niet. Omdat ons Belgisch pensioensysteem er in de toekomst waarschijnlijk heel anders zal uitzien en iedereen langer zal moeten werken, doe je er goed aan de verschillende mogelijkheden qua pensioensparen te onderzoeken en pensioensparen vergelijken is daar 1 van de opties van.

De beste Spaarrekening? Start hier de vergelijking
successie-planning

ProductInstapkosten
Gewaarborgd Rendement
Generali Self Life7,00% gestorte premie + € 10,001,25%
Generali Self Life Dynamico7,00% gestorte premie + € 10,000,50%
DVV Safe 36,00% gestorte premie2,00%
Axa Opti Plan6,00% gestorte premie + 5 euro eerste storting2,00%
Argenta Flexx4,00% gestorte premie1,80%
Baloise Insurance Save Plan6,00% gestorte premie + 5 euro eerste storting2,00%
BNP Paribas Fortis Invest Pension Plan6,50% gestorte premie of overgedragen reserve2,50%
Bpost Bank Post Optima Pension6,50% gestorte premie2,50%
BKCP Bank Retirement Plan3,00% gestorte premie2,00%
Belfius Life Plan6,00% gestorte premie2,00%
CPH Life Pension6,00% gestorte premie2,50%
Delta Lloyd Strategy Eternal5,00% gestorte premie2,00%
Delta Lloyd Strategy Eternal Alpha5,00% gestorte premie0,00%
Deutsche Bank Opti Plan1,00% gestorte premie2,50%
Allianz Plan for life+ 2%6,00% premie hoofdverzekering
+ 16,00% premie bijkomende waarborgen
2,00%
Ergo Life Optimix 2%6,00% gestorte premie + € 0,752,00%
Ergo Life Optimix 0%6,00% gestorte premie + € 0,750,00%
Ethias Certiflex1,00% gestorte premie1,75%
Federale verzekeringen Vita Pensioen2,50% gestorte premie2,50%
AG Insurance Top rendement6,50% gestorte premie of overgedragen reserve2,50%
Allianz Plan for life+ 1,50%6,00% premie hoofdverzekering
+ 16,00% premie bijkomende waarborgen
1,50%
ING Life Start Plan3,00% gestorte premie2,25%
KBC Life Pension Plan5,00% gestorte premie2,25%
Keytrade Bank KeyPension Blue1,00% gestorte premie0,00%
Metlife Agenia Fiscal6,00% gestorte premie2,50%
P&V Ideal Life7,00% gestorte premie2,00%
Vivium Capiplan 2%7,00% gestorte premie2,00%
Vivium Capiplan7,00% gestorte premie0,00%
Pensioensparen Vergelijken 3.33/5 (66.67%) 3 stemmen

Pensioensparen kan grofweg samengevat worden als een spaarvorm om het individuele bedrag van een later pensioen op te krikken, te verhogen. Pensioensparen gaat heel eenvoudig: ofwel betaal jij of je werkgever gedurende een bepaalde looptijd een welbepaald bedrag bij elkaar. Op het einde van de rit wanneer je effectief met pensioen gaat, betaalt de verzekeraar het bijeen gespaarde bedrag in één maal uit, of kun je genieten van periodieke uitkeringen als aanvulling op het wettelijk pensioen. Pensioensparen is dus niet alleen handig als appeltje voor de dorst tijdens de oude dag, maar geeft ook onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvermindering.

Het pensioensysteem in België bestaat in feite uit vier pijlers

 1. De eerste pijler: het wettelijk pensioen. Op dit moment kunnen geïnteresseerden nog steeds op de leeftijd van 65 jaar op pensioen gaan. Hoera zullen veel werkenden denken. Nochtans zullen ze zeker slikken wanneer ze het bedrag van het wettelijk pensioen in België gestort krijgen. Het bedrag van het wettelijk pensioen wordt bepaald door het statuut waarover de gepensioneerde beschikte (loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar). Een loontrekkende heeft anno 2013 recht op een goede 900 EUR bruto-pensioen. Een serieuze terugval wanneer je gewend bent van maandelijks circa 1.300 à 1.500 EUR nettoloon op de rekening gestort te krijgen. Zelfstandigen in België moeten het daarenboven nog maar een stellen met 500 EUR bruto-pensioen.

 2. De tweede pijler: aanvullend pensioen via de werkgever. Veel werkgevers zorgen als extralegaal voordeel voor een pensioenfonds of groepsverzekering. Gedurende de verschillende jaren dat je te werkgesteld bent bij de werkgever, bouw je zo een mooi aanvullend pensioen op. Zelfstandigen kunnen binnen de tweede pijler ook zelf steeds aanvullend sparen.

 3. De derde pijler: individueel pensioensparen met fiscaal voordeel. Dat het pensioen ook veel minder is dat het loon van een loontrekkende, besefte ook de wetgever. Door zelf aan individueel pensioensparen te doen kan je niet alleen een mooie cent opzij leggen, het individueel pensioensparen met fiscaal voordeel geeft onder bepaalde voorwaarden ook recht op een belastingaftrek.

 4. De vierde pijler: individueel pensioensparen zonder fiscale voordelen. Zoals de term al doet vermoeden, geven deze gespaarde bedragen geen recht op fiscale voordelen. Echter zorgen ze wel voor een ruimer pensioen en wordt er op het eindkapitaal geen eindbelasting gevorderd.

Pensioensparen Vergelijken, De Mogelijkheden

 1. De tak 21-verzekeringen: Ingeval van een dergelijk pensioensparen wordt een gegarandeerd kapitaal aan de verzekeringsnemer uitgekeerd. De verzekeringsnemer kan aanspraak maken op de totaal betaalde premies, vermeerderd met een vaste rentevoet. Eventueel kan de spaarder nog een aanvullende vergoeding krijgen voor de deelname in winst van de verzekeraar. Natuurlijk hangt deze laatste factor af van het jaarlijks rendement van de verzekeraar.

 2. De tak 23-verzekeringen en pensioenfondsen: Tak 23-verzekeringen zijn geen pensioenfondsen, maar werken wel net als de pensioenfondsen. Het gestorte geld wordt ook geïnvesteerd in fondsen en geven slechts mogelijks kans op een uitkering. In het eigenlijke pensioenfonds worden de opgevraagde bedragen gestort in een investeringsfonds van de kredietverstrekker. Afhankelijk van het gekozen profiel (laag, gemiddeld en hoog), varieert de hoogte qua mogelijke winst en verlies. Pensioenfondsen met een laag risico bestaan hoofdzakelijk uit obligaties, gemiddelde fondsen kiezen voor een 50-50 verhoudingen aan obligaties en aandelen en pensioenfondsen met een hoog risico investeren vooral in aandelen. Hoe risicovoller de belegging, des te meer kans op winst maar natuurlijk ook verlies. Je goed vooraf informeren over het risicoprofiel en type qua verzekering is dus de boodschap.

Aan weke voorwaarden moet je als belastingplichtige voldoen wil je aanspraak kunnen maken op de belastingvermindering voor pensioensparen?

 1. De spaarrekening is geopend of de spaarverzekering is aangegaan:

  1. Door een rijksinwoner of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte vanaf de leeftijd van 18 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar

  2. Voor een looptijd van ten minste 10 jaar

 2. De voordelen bij het aangaan van het contract bedongen zijn:

  1. Bij leven, ten gunste van uzelf

  2. Bij overlijden:

   1. Wanneer het spaarverzekeringscontract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:

    1. Ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed verkrijgen;

    2. Ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, ten gunste van de echtgenoot of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige.

   2. In alle andere gevallen, ten gunste van de echtgenoot of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige;

Het bedrag dat maximaal voor een belastingvermindering in aanmerking komt, wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld. De website van de FOD Financiën vermeld per aanslagjaar het corresponderende aftrekbedrag.