Uitvaartverzekering Vergelijken

Vergelijk en kies een goede Uitvaartverzekering

Dankzij een uitvaartverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiële ballast van een overlijden voor uw nabestaanden. De uitvaartverzekeraar zal het geheel of een deel van de kosten voor zijn rekening nemen.

ProductGedekte grondenMax dekking
Dela Uitvaartzorgplan- Nabestaandenzorg
- Overlijdenskapitaal
- Repatriëring
- Winstdeling
- Repatriëring €10.000
- €1.500 tot €10.000
DVV
Uitvaartverzekering
- Overlijdenskapitaal- €2.250 tot €7.500
Ergo
Uitvaart- en begrafenisverzekering
- Overlijdenskapitaal- Zie voorwaarden
CBC Assurances
Assurance Obsèques
- Overlijdenskapitaal- €4.000 tot €10.000
Belfius
Uitvaartverzekering
- Overlijdenskapitaal- €2.250 tot €10.000
Delta Lloyd
Life Begrafeniskosten
- Overlijdenskapitaal
- Winstdeling
- €2.250 tot €10.000
Bpost Bank
Uitvaartverzekering
- Extra uitkering bij ongeval
- Overlijdenskapitaal
- Winstdeling
- Zie voorwaarden
Ethias
Uitvaartverzekering Serenity Gold
- Overlijdenskapitaal- €0 tot €12.500
Ethias
Uitvaartverzekering Serenity Assistance
- Overlijdenskapitaal- €0 tot €25.000
Federale Verzekering
Tijdelijke Overlijdensverzekering
- Overlijdenskapitaal- Zie voorwaarden
KBC
Uitvaartverzekering
- Overlijdenskapitaal- €4.000 tot €10.000
VDK Assurantiën
Uitvaartverzekering
- Overlijdenskapitaal- €3.000 tot €20.000
P&V
Levenslange verzekering
- Overlijdenskapitaal- Zie voorwaarden

Jammer genoeg beschikt nog niet elke Belg over een uitvaartverzekering. Meer nog, in vergelijking met andere Europese landen beschikken maar weinig inwoners over een begrafenisverzekering of uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering kan een ruimer toepassingsgebied hebben dan alleen het financieren van de begrafenis. De verzekeraar kan tegelijk de nabestaanden assisteren met praktische en administratieve bijstand.

Premie berekend op basis van een 55-jarige man voor een verzekerd kapitaal van € 5.000,00.

Gemiddeld kost een uitvaart, ongeacht of men opteert voor een crematie of begrafenis, tussen de 3.000 en 5.000 EUR. Het exacte bedrag van de uitvaart is afhankelijk van de wensen van de overledene en de familieleden. Volstaat een eenvoudige grafkist, of wenst de familie een iets luxueuzere uitvoering? Worden er 100 gedachtenisprentjes gedrukt, of 5.000? Hoe dan ook kost een uitvaart veel geld.

Zo veel dat bepaalde familieleden door het betalen van de uitvaart in financiële moeilijkheden komen. Vandaar dat steeds meer individuen opteren voor een uitvaartverzekering, waardoor ze familieleden van de financiële zorgen van een uitvaart besparen. De nabestaanden kunnen zich in de periode van het overlijden optimaal concentreren op de emotionele verwerking van de gebeurtenis.

Uitvaartverzekeringen vergelijken, de types

Grosso modo bestaan er twee types uitvaartverzekeringen: de verzekering die een geldbedrag uitkeert wanneer de verzekerde komt te overlijden (kapitaalsverzekering), of de verzekering die de effectieve kosten van de uitvaart voor zijn rekening neemt (natura uitvaartverzekering).

1. Kapitaalsverzekering

Een kapitaalsverzekering is een verzekering voor een welbepaald geldbedrag. Het geldbedrag wordt onderling overeengekomen tussen de verzekeraar en verzekeringsnemer en kan variëren tussen de 1.000 en 10.000 of meer EUR. Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe hoger de premie zal zijn die men als verzekeringsnemer tijdens het leven betaalt. In geval van overlijden van de verzekerde, zal de verzekeraar het geldbedrag uitkeren aan de nabestaanden.

Ga na tijdens het uitvaartverzekering vergelijken wat de financiële mogelijkheden bij de verzekeraars zijn. Kan u een verzekering afsluiten voor 10.000 EUR, of is het verzekeringsmaximum op een lager bedrag geplafonneerd? Het voordeel van een kapitaalsverzekering is de beleidsvrijheid van de nabestaanden. De langstlevende partner en kinderen kunnen zelf het verzekerd bedrag besteden. Hoeveel zal er uitgegeven worden aan bloemen? Welk type grafkist wordt er gekozen? Binnen het verzekerd bedrag kan vrij een pakket samengesteld worden.

2. Natura uitvaartverzekering

Via een natura uitvaartverzekering wordt een verzekering afgesloten voor een pakket van diensten. In geval van overlijden van de verzekerde, zal de verzekeraar tussenkomen voor het vervoer van de overledene van de plaats van overlijden naar het funerarium; verzorging van de overledene; openbaring van de overledene; advies en begeleiding bij het vervullen van de administratieve verplichtingen; rouwwagen naar de kerk of crematorium; uitvaartpersoneel; rouwbrieven; gedachtenisprentjes; en voorlopig grafteken. Een natura uitvaartverzekering zorgt met andere woorden voor alle onmiddellijke noden bij een uitvaart.

Desgevallend kan met een verzekeraar een aanvullend kapitaal overeengekomen worden om bijkomende prestaties in natura te betalen, zoals de koffietafel, meerkost van een grafkist, rouwkleding of extra drukwerk. De algemene en bijzondere voorwaarden van de polis zullen per element een maximumbedrag of maximumaantal prints omvatten. Kiezen voor een natura uitvaartverzekering is een kwestie van vergelijken. Ontvangt u bij verzekeraar X evenveel gedachtenisprentjes als bij verzekeraar Y? Wat zijn de taken van de rouwconsulent die u toegewezen krijgt?

Zoals hierboven reeds aan bod kwam, vormt een natura uitvaartverzekering met aanvullend kapitaal eigenlijk de gulden middenweg. Men ontvangt niet alleen een set van diensten waardoor men tijd spaart en van moeilijkheden bespaart blijft, maar ook een kapitaal om vrij te besteden aan extra’s.

Bezoekt u ons vanuit Nederland? Op de website Uitvaartplein.com kunt u uitgebreid Nederlandse uitvaartverzekeringen vergelijken en direct online afsluiten.

Nut van een uitvaartverzekering vergelijken?

Kiezen voor een uitvaartverzekering loont. Naast de last die je nabestaanden bespaart, heeft een uitvaartverzekering ook financiële voordelen.

Uitvaartverzekering vergelijken via Forento.be1. Eenmalige premie of periodieke betaling

De premies voor een uitvaartverzekering kunnen ofwel periodiek betaald worden (meestal maandelijks), ofwel in één keer. Wanneer de verzekeringsnemer opteert voor een éénmalige premie, zal slechts één keer een betaling uitgevoerd moeten worden. De verzekerde zal vervolgens de verzekeringsprestatie ontvangen, ongeacht het moment waarop hij komt te overlijden. Bij een periodieke premie wordt een bedrag bepaald dat men als verzekeringsnemer periodiek moet betalen.

Opmerking: een periodieke premie kan u voordeel opleveren. Wanneer u als verzekerde overlijdt na slechts vijf periodieke betalingen, ontvangt uw familie toch het overeengekomen bedrag of de natura uitvaartverzekering. Ook al wegen op dat moment de reeds betaalde premies niet op tegen het voordeel dat men zou ontvangen. Dit onevenwicht is een gevolg van het risico-element bij verzekeringen. Elke verzekeringsovereenkomst zal een maximumperiode van premiebetaling bevatten.

2. Kapitaalsverzekering of natura uitvaartverzekering

Via een kapitaalsverzekering ontvangen uw nabestaanden een vastgesteld geldbedrag, ongeacht wat de uiteindelijke kostprijs is van de uitvaart. Via een natura uitvaartverzekering wordt een pakket van diensten verricht. Men beschikt als nabestaande kortom over minder vrijheid hoe de uitvaart vormt te geven. Indien gewenst kan een natura uitvaartverzekering uitgebreid worden met een aanvullend kapitaal.

3. Hoogte van de premie

Een verzekeringscontract is onlosmakelijk verbonden met premiebetaling. De premie kan omschreven worden als de prijs die men betaalt voor de dekking van het risico. De meeste burgers zullen op zoek zijn naar de goedkoopste uitvaartverzekering. Vergeet echter niet tegelijk de waarborgen die u krijgt bij de verzekeraars met elkaar te vergelijken. De goedkoopste verzekeraar is immers niet per se ook de verzekeraar met de meeste dekkingsgronden of hoogste dekkingsmaxima.

De hoogte van de premie wordt onder meer bepaald door de aansluitingsleeftijd. Hoe jonger men een uitvaartverzekering afsluit, des te lager de premie zal zijn. Verzekeraars achtten immers het risico op overlijden van een twintiger lager dan het overlijden van een 80-jarige.

Een uitvaartverzekering kan uw nabestaanden naast de administratieve last nog besparen van enkele andere zorgen:

1. Financiële gevolgen van het overlijden

Alle bezittingen, inclusief bankrekeningen, worden geblokkeerd van zodra een persoon komt te overlijden. De fiscus wenst daarmee te vermijden dat er misbruikt wordt gemaakt en men tracht successierechten te omzeilen. Echter dreigen onmiddellijke kosten, zoals deze van de uitvaart, daardoor een probleem te worden. De nabestaanden zullen tot de afhandeling van het successiedossier de kosten van de begrafenis moeten voorschieten. Via een uitvaartverzekering komt de verzekeraar tussen voor deze kosten.

2. Spreiding van de premielast

Wanneer men opteert voor een uitvaartverzekering met periodieke premiebetaling, dan kan men de financiële last van de uitvaart spreiden doorheen de tijd. Men zorgt er niet alleen voor dat niet de nabestaanden voor de kosten van de uitvaart moeten opdraaien, daarenboven kan de premie maandelijks of jaarlijks betaald worden. Na afloop van de premieperiode zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst (bijvoorbeeld na tien of vijftien jaar) is men levenslang gedekt voor de uitvaartkosten. Ongeacht of men morgen overlijdt of pas binnen 50 jaar.

Men zou als alternatief voor een uitvaartverzekering een extra spaarrekening kunnen aangaan bij de bank. Na het overlijden en afhandeling van het successiedossier ontvangen de nabestaanden de spaarrekening, waardoor hun voorgeschoten facturen van de uitvaart worden terugbetaald. Echter hebt u er in een dergelijke situatie geen greep op wat effectief met het geld gebeurt.