Aandelen waarderen: onmogelijk of kinderspel?

Aandelen waarderen: onmogelijk of kinderspel?

Aandelen waarderen: onmogelijk of kinderspel?

1. De koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding vormt wellicht het meest gebruikte waarderingselement voor aandelen. Via deze techniek wordt de beurskoers afgezet tegenover de winst van het specifieke aandeel. Bijvoorbeeld: een aandeel wordt vandaag gewaardeerd aan 100 EUR. De winst per aandeel bedroeg tijdens 2014 6 EUR. De koers-winstverhouding bedraagt bijgevolg: 100/6 = 16,67. Hoe lager de koers-winstverhouding, hoe goedkoper in se het aandeel en hoe minder aantrekkelijk het is.

2. Verhouding EV/ebitda

Via deze ratio wordt een vergelijking gemaakt tussen de enterprise value’ (EV) en de ebitda of bedrijfskasstroom. De entreprise value wordt berekend door de marktkapitalisatie, plus het bedrag van de financiële netto schulden. De ebitda daartegenover symboliseert hoeveel winst een onderneming verwezenlijkt via haar dagelijkse activiteiten. Eenmalige elementen, rentelasten of belastingen worden uit de ebitda geweerd. De verhouding EV/ebitda laat zien over hoeveel jaar een investering is terugverdiend. Bijgevolg is het interessanter om op zoek te gaan naar aandelen met een lage EV/ebitda verhouding.

Tip: Zelf gaan beleggen? Vergelijk hier alle Belgische brokers.

3. Het winstrendement

De berekening van het winstrendement is eigenlijk het tegenovergestelde van de koers-winstverhouding. Via het winstrendement wordt vertrokken vanuit het rendement van een bepaalde markt, zoals de Europese beurs. Anno 2015 boekt deze beurs een winstrendement van 6,20 procent. Met andere woorden: voor elke 100 EUR die u in een Europees aandeel investeert, ontvangt u per jaar 6,20 EUR winst. Handig is het dit percentage te vergelijken met de rendementen van andere beleggingen, zoals obligaties of klassieke spaarrekeningen. Waar klassieke spaarrekening nooit denderend hoge percentages hebben verleend, zijn ook obligaties aan een felle terugval bezig. In 2007 brachten 10-jarige overheidsobligaties nog circa 4,50 procent op, terwijl dit vandaag de dag op amper 0,50 procent ligt. Het verschil tussen aandelen en obligaties is er dus steeds geweest, al waren de verschillen toen (aandelen 2007: 8 procent, obligaties: 4,50 procent; aandelen 2015: 6,20 procent, obligaties: 0,50 procent) kleiner.

4. Het dividendrendement

Wellicht zal elke geïnteresseerde belegger al gehoord hebben van ‘dividenden’. Het dividend is het jaarlijkse nettorendement dat een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders. Hoe hoger het rendement van één bepaalde onderneming, hoe betere resultaten de onderneming het afgelopen boekjaar heeft geboekt. Het loont dus de moeite de dividendenrendementen van onderlinge concurrenten met elkaar te vergelijken. Op die manier kan u achterhalen welke sectorgenoten het beter of minder doen. Vergelijk ook steeds dit dividendrendement met de opbrengst van obligaties.

Opmerking: de Belgische schatkist eist 25 procent van het brutorendement op. Het bedrag van het brutorendement van dividenden is dus niet het bedrag dat u als aandeelhouder uitgekeerd krijgt. Enkele residentiële vastgoedvennootschappen zoals Aedifica en Home Invest Belgium genieten van een voorkeurstarief van 15 procent op het brutorendement. Gemiddeld schommelen de Europese dividendrendementen rond de 3,10 procent. In vergelijking met de obligaties waarvan in punt 3 sprake (0,50 procent op jaarbasis) gaat het toch nog steeds om een goede investering.

5. De koers/boekwaarde

Zoals de breuk doet vermoeden wordt binnen deze ratio de koers vergeleken met de boekwaarde van de onderneming. De boekwaarde vormt in feite het bedrag dat een onderneming op zichzelf kleeft in de boeken. Grof gezien kan er vertrokken worden van alle activa, min de schulden. Echter kan de boekwaarde de reële waarde van de activa in de onderneming fors onder- of overschatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een stock die over wordt gewaardeerd, of een bedrijfsgebouw dat reeds volledig is afgeschreven in de boekhouding maar in werkelijkheid een waarde vertegenwoordigd van 10 miljoen euro. Idem wat betreft de overname van een andere onderneming waar een serieuze goodwill op tafel werd getoverd. Ondernemingen kunnen zo verlekkerd zijn op een aanverwante onderneming dat ze veel meer op tafel willen leggen dan in feite de andere onderneming waard is. Kortom, de boekwaarde kan, maar stemt in werkelijkheid nooit 100% overeen met de werkelijke waarde.

Ondernemingen met een lagere koers/boekwaarde zijn interessanter om als belegger in te investeren. Momenteel geldt voor de komende twaalf maanden een koers/boekwaarde van 1,84 voor Europese aandelen. Dat cijfer is lager dan het gemiddelde van de voorbije 15 jaar aan 2,05.

Aandelen waarderen: onmogelijk of kinderspel?
5 (100%) 2 stemmen

Related Posts
Meer in Beurs & Beleggen
Beursgang Euronext is positieve nood voor Belgisch ondernemingsleven

Personen die geboeid zijn door het reilen en zijlen van Belgische aandelen spitsen maar beter hun oren. Als het van...

Sluiten