Aantal Belgen met achterstallige lening bereikt hoogtepunt

Aantal Belgen met achterstallige lening bereikt hoogtepunt

Het aantal Belgische kredietnemers met een achterstand wat betreft de terugbetaling van hun lening (ookwel “achterstallige lening” genoemd) blijkt de voorbije 12 maanden met 3,90% gestegen te zijn. Zo blijkt althans uit de meest recente publicatie van de Centrale voor Krediet aan Particulieren (CKP).

Alarmerende cijfers achterstallige leningen

Aantal Belgen met achterstallige lening bereikt hoogtepuntVolgens de cijfers van de CKP hebben inmiddels 365.474 mensen minstens één kredietovereenkomst lopen waarbij er achterstallen zijn opgetreden. Het aantal kredietnemers met een achterstallige lening nam op die manier sneller toe dan het aantal nieuw afgesloten kredietovereenkomsten. Globaal gezien heeft momenteel nu 5,80% van alle kredietnemers een achterstallige lening.

De grootste stijging wat betreft achterstallige leningen blijkt zich te bevinden binnen de consumentenkredieten. Het voorbije jaar nam het aantal achterstallige consumentenkredietovereenkomsten toe met 4,50% naar 516.960 kredietovereenkomsten. Daartegenover nam het aantal achterstallige hypothecaire kredietovereenkomsten af met 3,20% naar 32.906 achterstallige kredieten. De laatste cijfers tonen bijgevolg toch een positieve tendens, aangezien verhoudingsgewijs meer Belgen een hypothecair krediet dan consumentenkrediet hebben lopen. Ons land telt immers circa 3 miljoen hypothecaire kredietnemers, waardoor een achterstal van grofweg 33.000 kredieten slechts 1,10% bedraagt. De Belgische hypothecaire kredietnemers kunnen dus in principe beschouwd worden als betrouwbare en goed terugbetalende kredietnemers.

Openstaand bedrag achterstallige leningen neemt af

Een andere positieve tendens betreft het openstaand totaalbedrag van de achterstallige leningen. Het bedrag dat Belgische kredietnemers verschuldigd zijn voor hun achterstallige lening nam de voorbije 12 maanden af met 3,70% van 5.921 EUR naar 5.702 EUR per achterstallige kredietovereenkomst. Bij de consumenten kredietovereenkomsten bleek de grootste daling vast te stellen: het bedrag van de achterstallen nam af van 3.589 EUR naar 3.407 EUR (-5,10%). Bij woningkredieten daalde het bedrag van de achterstallige leningen van 41.762 EUR naar 40.082 EUR (-4,20%).

Wat doet de CKP?

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren of CKP is een instelling van de Nationale bank van België (NBB) dat bevoegd is voor de registratie van alle kredieten die door natuurlijke personen worden afgesloten voor hun privéleven. Naast de registratie van nieuwe kredieten, is de CKP ook bevoegd om alle achterstallen te noteren en zo tot de in de volksmond genoemde “zwarte lijst” te komen. Alle kredietnemers die er niet in slagen om hun consumentenkredietovereenkomst of hypothecaire kredietovereenkomst tijdig terug te betalen, worden binnen de zwarte lijst opgenomen en in se behoed tegen overbodige nieuwe kredietovereenkomsten. Zelfs gedurende 12 maanden na de rechtzetting of terugbetaling van de achterstallen blijft de achterstallige kredietnemer opgenomen binnen de zwarte lijst. Op die manier is de CKP een instelling in de strijd tegen overmatige schuldenlast van consumenten kredietnemers. Kredietgevers worden op hun beurt beschermd tegen nieuwe kredietovereenkomsten die vervolgens niet zouden terugbetaald worden.

Kredietgevers zijn evenwel niet verplicht zich naar de informatie binnen de CKP te richten. Kredietgevers zijn uitsluitend verplicht de CKP te raadplegen alvorens ze een krediet toekennen. Na deze raadpleging kunnen kredietgevers steeds vrijblijvend beslissen of ze de kredietovereenkomst al dan niet toekennen. Kredietgevers kunnen bv. bijkomende vragen stellen omtrent de reden waarom de vorige consumentenkredietovereenkomst of hypothecaire kredietovereenkomst niet tijdig werd terugbetaald, dan wel aanvullende waarborgen eisen zoals een borgstelling of inpandgeving. In de praktijk blijken kredietgevers vooral een duurder tarief of hogere rente toe te passen wanneer ze vaststellen dat de kandidaat-kredietnemer nog opgenomen is binnen de zwarte lijst van de CKP.

Maandelijks verzorgt de CKP voor statistieken wat betreft het aantal achterstallige kredietnemers en kredietovereenkomsten. Ieder jaar publiceert de CKP ook een jaarlijks rapport – zoals bovenstaande cijfers – waarbij er een vergelijking wordt gevormd met de vorige ja(a)r(en).

Conclusie:

Het aantal Belgen dat hun lening niet meer kan terugbetalen nam het voorbije jaar opnieuw toe. Evenwel is het bedrag van deze achterstallen beperkt tot beneden de 6.000 EUR en was er tussen de zomer van 2015 en 2016 zelfs een daling van het bedrag van achterstallen vast te stellen.

Aantal Belgen met achterstallige lening bereikt hoogtepunt
4 (80%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Duizenden gelukkigen hebben renteloos woonkrediet

Geen rente betalen of zelfs geld verdienen via geld lenen voor een woning. Het lijkt als een fabeltje waar alle...

Sluiten