Alternatief voor klassiek beleggen: investeer in een tweede verblijf

Alternatief voor klassiek beleggen: investeer in een tweede verblijfHebt u genoeg van de lage rentes op spaarrekeningen en termijnrekeningen? Als het van verkopers van vastgoed en bepaalde beleggingsadviseurs afhangt, vormt investeren in een tweede verblijf een mooi alternatief voor klassiek beleggen. Een tweede stek aan de kust of in het rustige Wallonië klinkt daarenboven idyllisch. Maar wat zijn de voor- en nadelen van investeren in een tweede verblijf?

Beleggen en sparen vormt een veelbesproken onderwerp. Zowel jonge zinnen als gezinnen op pensioen twijfelen over de beste methode om hun overtollig spaargeld te beleggen. Geld op een klassiek spaarboekje brengt immers nog maar zeer weinig op. Gemiddeld resulteert een spaarrekening nu in een vaste rente van 0,50%, tegenover de 1,00 à 1,50% van exact één jaar geleden. En gelet op de blijvende toename van spaaroverschotten lijken de rentes gedurende de eerste maanden niet te zullen stijgen. Enkel online banken bieden nog een hogere basisrentevoet dan 0,50%. Daarenboven blijken op de financiële markt de aandelenkoersen te stagneren, waardoor meer risicovol geld beleggen weinig troeven biedt.

Een extra vermogen

Een tweede verblijf aankopen, resulteert in een appeltje voor de dorst. Waar u met overtollige spaaroverschotten zou achterblijven met denkbeeldig geld op een rekening, bezit u via een tweede verblijf een extra fysiek vastgoed. Een tweede verblijf kan in geval van nood verkocht worden om weer over voldoende financiële activa te beschikken. Een tweede verblijf kan ook benut worden als instrument van successieplanning. Tijdens uw leven kan u bijvoorbeeld besluiten uw onroerend goed te schenken aan één of allemaal uw kinderen.

Een tweede verblijf hoeft ook niet nodeloos leeg te staan. Nog vooraleer uw potentiële lening voor het tweede verblijf is afgelost, wordt u bij verhuring maandelijks beloond voor uw investering. Met andere woorden: door stevig te onderhandelen met de bank kan u eigenlijk ervoor zorgen dat de huurder de woning aflost.

Privé nut

Een tweede verblijf creëert ook relationele en persoonlijke ademruimte. Los van het financiële aspect van uw belegging, kan u te allen tijde in het jaar op vakantie vertrekken. Op deze manier spaart u hotelovernachtingen en eigen huurkosten uit. Door de jaarlijkse vakantie bijvoorbeeld in eigen land op de eigen locatie door te brengen, bespaart u bijvoorbeeld circa 1.000 EUR. Deze 1.000 EUR stemt overeen met het bedrag van één maandelijkse aflossing van de hypotheek. Een vakantieverblijf kan tevens naar eigen smaak worden ingericht. Waar u bij een gehuurde vakantiewoning zou eindigen tussen goedkopere IKEA-meubels, bent u bij een eigen tweede verblijf zeker van luxe en comfort. Wanneer u zelf geen gebruik maakt van uw woning aan de kust of in de Ardennen, kan u familie of vrienden plezieren met een vakantie. Mogelijks kan u een beperkte huurprijs overeenkomen.

Nadelen van beleggen in een tweede verblijf

Trap niet in gladde verkooppraatjes van vastgoedmakelaars dat tweede verblijven altijd in een meerwaarde resulteren. Wanneer u uitsluitend het onroerend goed aankoopt om dit binnen twee of drie jaar opnieuw te verkopen, zal u wellicht weinig meerwaarde boeken. De vastgoedprijzen zijn immers het voorbije jaar plus minus gestagneerd, waardoor er weinig dumpingprijzen van buitenlandse onroerende goederen vallen vast te stellen. Probeer een realistisch beeld te vormen van het tweede verblijf waarin u wenst te investeren. Gaat het om een onroerend goed dat nu groeimarge heeft, of heeft het inmiddels zijn maximumprijs bereikt? Zal de buurt waarin het vastgoed ligt nog de komende jaren opwaarderen, of gaat het reeds om een luxe buurt? Weegt het rendement van het tweede verblijf op tegenover de vaste kosten alsook belastingen die u moet betalen? Een juiste rendementsberekening, alsook vergelijking is dus bijgevolg essentieel.

Bijvoorbeeld: Pol is 55 jaar en bijna 30 jaar gelukkig getrouwd met Anita. Ze hebben een mooi spaarbedrag van 250.000 EUR op hun spaarrekening staan. Pol en Anita twijfelen om het geld al dan niet te beleggen in een vakantiewoning in Zuid-Frankrijk. Op die manier kunnen zowel zij als de kinderen hun jaarlijkse vakantie daar doorbrengen. Moeten Pol en Anita de stap wagen, of eerder het geld bewaren op hun Belgische rekening? Het klopt dat de rente om te lenen nu historisch laag staat. Zelfs nog lager dan de rente van één jaar geleden. Deze evolutie valt te verklaren door de lagere rente die we sindsdien op spaarrekeningen ontvangen.

De prijs die Pol en Anita momenteel zouden moeten betalen voor de lening is met andere woorden dus veel lager dan de rente die men een vijftal jaar geleden had moeten betalen. Echter mogen Pol en Anita niet vergeten dat onroerend goed geen vast rendementspercentage heeft. Zo kan het vakantieverblijf stijgen met 2% in waarde, of jammer genoeg stagneren of dalen met 5%. De prijzen van vastgoed zijn in Frankrijk dan wel niet zo zeer gedaald als in Spanje of Portugal, maar kunnen de komende jaren nog evolueren.

Mochten Pol en Anita daarnaast besluiten om niet hun 250.000 EUR te benutten voor de aankoop, maar voor de aankoopsom te lenen, dan zullen ze niet van dezelfde fiscale voordelen genieten als voor hun gezinswoning. Een tweede verblijf kan niet benut worden onder de aftrekpost ‘enige en eigen woning’, maar wel onder de korf ‘langetermijnsparen met fiscale stimuli’. Wanneer deze korf echter volledig gevuld is, kan u niet meer genieten van een fiscaal voordeel. Een tweede verblijf wordt ook belast binnen de personenbelasting. Iets wat niet het geval is wanneer u besluit de enige gezinswoning te houden en de overtollige spaaroverschotten. Echter kan u daarbij geconfronteerd worden met een situatie van roerende voorheffing (25%). Tot slot heffen veel gemeentes een tweede verblijftaks.

Conclusie

Op de vraag of u de stap moet zetten naar een tweede verblijf, of eerder uw spaaroverschotten moet bewaren, bestaat geen pasklaar antwoord. Veel hangt af van de situatie waarin u verkeert en of u al dan niet besluit voor de aankoop van het tweede verblijf te lenen. Wanneer u echter zinnens bent om weinig het vakantieverblijf te bezoeken en zelf van te genieten, wordt het eerder afgeraden de stap richting investeren via een tweede verblijf te wagen.

Alternatief voor klassiek beleggen: investeer in een tweede verblijf
2 (40%) 2 stemmen