Alternatief voor lening bij de bank populairder bij ondernemers

Alternatief voor lening bij de bank populairder bij ondernemers
Alternatief voor lening bij de bank populairder bij ondernemers
Leestijd 2 minuten

In navolging van andere landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, wordt ook in België door ondernemers steeds vaker door ondernemers naar alternatieve leningen gekeken. Het aandeel loopt al in de enkele miljarden euro’s. Dit is vooral ook te danken aan het feit dat het lastiger is om een lening af te sluiten bij de grote banken. Vooral waar het gaat om kleine ondernemers zijn de banken voorzichtig. Dit geeft andere spelers op de markt dan ook de ruimte. De politiek ziet dit als een zorgwekkende ontwikkeling.

De verschillende soorten alternatieven

Er zijn verschillende alternatieven voor ondernemers. Het is belangrijk om daarbij dan wel naar een goed passende oplossing te zoeken. Dat is vooral het geval bij leningen die minder dan een miljoen euro bedragen. Een kwart van die leningen loopt op dit moment buiten de banken om. Als het gaat om leningen tot 250 duizend euro, dan is het zelfs al bijna de helft dat niet via de bank wordt verkregen door ondernemers. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, wanneer de aanbieders en de markt beter met elkaar verbonden worden. Hier ligt dan ook nog een uitdaging.

Trend van de langere termijn

De trend van financieren buiten de bank om, is al langer waarneembaar. Partijen die deze mogelijkheden aanbieden, zien het aantal aanvragen dan ook nog altijd stijgen. Vooral waar het gaat om de aankoop van zakelijk vastgoed is het zo dat vaak andere wegen worden gezocht om de financiering rond te krijgen. Een belangrijke reden is ook dat de rentetarieven van de alternatieve partijen niet veel afwijken van die van de banken. Een andere reden die wordt gegeven is dat banken steeds afstandelijker zijn geworden naar zakelijk klanten. Alternatieve partijen profiteren van deze tekortkoming bij de banken.

Flexibel in de mogelijkheden

De alternatieve aanbieders van leningen zijn ook flexibel in de mogelijkheden. Ook dit spreekt veel ondernemers aan. Denk bijvoorbeeld aan aflossingsvrij lenen. Dit betekent dat het voor de ondernemer gemakkelijk wordt om zich op andere zaken van het ondernemerschap te richten. Dit is bijvoorbeeld belangrijk op het moment dat er economische druk ontstaat. Het is dan fijn om niet te hoeven aflossen op de lening. Het is zo dat er veel verschillende soorten ondernemers zijn, dus is het ook belangrijk dat er verschillende soorten leningen zijn.

Minder aantrekkelijk voor particulieren

Wat wel opvalt, is dat deze markt minder aantrekkelijk voor particulieren is. Het is namelijk zo dat hier meer toezicht op is. Dit heeft onder andere te maken met de markt voor minileningen met woekerrentes. Sinds hier meer regelgeving voor is en meer toezicht wordt gehouden, is het ook zo dat dit minder aantrekkelijk is geworden. Daardoor is deze markt ook veel minder groot dan die voor ondernemers. Bovendien zijn de partijen die voor ondernemers leningen aanbieden vaak veel professioneler ingericht. Ook dit maakt een groot verschil. Voor ondernemers voelt het risico om buiten de bank om te lenen dan ook veel kleiner. Ook dit speelt een rol.

Related Posts
Wanneer lening herzien?
Wanneer lening herzien? ( 23 apr,2017 )