Autolening

Autolening Vergelijken

Een autolening kan gesitueerd worden onder de categorie ‘lening op afbetaling’. Via een autolening kan u een nieuwe of tweedehands wagen aankopen via de ondersteuning van een financiële instelling. In ruil ontvangt de financiële instelling een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding (de rente), met daarenboven de aangekochte wagen als onderpand, alvorens een autolening aan te gaan is autolening vergelijken erg verstandig.

De twee meest gekozen autoleningen:

1. Beobank Autolening- 1.29% >>

2. Cetelem Autolening nieuw of tweedehands – 2.25% >>

 Product & Representatief VoorbeeldJKP (Vanaf)MinMax 
BeobankBeobank autolening
* Nieuwe voertuigen en Tweedehands tot 2 jaar oud
* Laagste rente
* Meest Gekozen

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €427.73
Totaal te betalen €20531.18.
1.29%€2500€50000Meer Informatie
Cetelem NieuwCetelem Autolening Nieuw
* Looptijd tot 60 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 36 maanden,
maandelijkse aflossing €577.14.
Totaal te betalen €20.777,03.
2.49%€2500€75000Meer Informatie
Cetelem TweedehandsCetelem Autolening Tweedehands
* Auto's tot 3 jaar
* Looptijd tot 84 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 36 maanden,
maandelijkse aflossing €577.14.
Totaal te betalen €20.777,03.
2.49%€2500€75000Meer Informatie
MozzenoMozzeno
* Auto´s tot 4 jaar
* Looptijd tot 60 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €448.01.
Totaal te betalen €21504.48.
3.6%€1250€30000Meer Informatie
CetelemCetelem Autolening Tweedehands
* Auto's ouder dan 3 jaar
* Looptijd tot 60 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €450,69.
Totaal te betalen 21.632,96.
3.9%€2500€75000Meer Informatie
Kredietpartner auto nieuwKredietpartner Autolening Nieuw
* Geen voorschot nodig
* Looptijd tot 48 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €464,77.
Totaal te betalen €22.308,96.
5.6%€500€90000Meer Informatie
CreditviteCreditvite Autokrediet Nieuw
* Geen voorschot nodig
* Looptijd tot 48 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €464,77.
Totaal te betalen €22.308,96.
5.6%€500€90000Meer Informatie
Kredietpartner Tweedehands tot 5 jaarKredietpartner Autolening Tweedehands <5 jaar
* Auto tot 5 jaar oud
* Looptijd tot 48 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €491.31.
Totaal te betalen €23.582,88.
8.65%€500€90000Meer Informatie
Creditvite Tweedehands kredietCreditvite Autolening Tweedehands <5 jaar
*Looptijd tot 60 maanden
* Voor auto's tot 5 jaar oud

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €491.31.
Totaal te betalen €23.582,88.
8.65%€500€90000Meer Informatie
Kredietpartner Tweedehands vanaf 5 jaarKredietpartner Tweedehands 5> jaar
* Auto vanaf 5 jaar oud
* Looptijd tot 48 maanden

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €503,03.
Totaal te betalen €24.145,44.
9.99%€500€90000Meer Informatie
Creditvite Tweedehands vanaf 5 jaarCreditvite Autolening Tweedehands 5> jaar
*Looptijd tot 60 maanden
* Voor voertuigen vanaf 5 jaar oud

Voorbeeld: €20.000. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing €503,03.
Totaal te betalen €24.145,44.
9.99%€500€90000Meer Informatie
Autolening
4.6 (91.5%) 80 stemmen

Autolening vergelijken via Forento.be

De autolening werd ontwikkeld voor geïnteresseerden die op langere termijn wel de nodige financiële middelen ter beschikking hebben voor de aankoop van een nieuwe wagen, maar op dit moment niet de aankoopprijs in één contante betaling kunnen voldoen. Via een autolening worden de kosten gespreid, terwijl u wel vanaf dag één de sleutels van de wagen ontvangt. Zoals hiervoor gesteld, moet het begrip ‘nieuwe wagen’ genuanceerd worden. De hedendaagse kredieteconomie verstrekt niet alleen autoleningen voor de aankoop van een nieuwe wagen bij een dealer, maar tevens voor tweedehands wagens in een garage of via een onderhandse verkoop.

Autolening worden sinds enkele jaren niet alleen meer aangeboden door de klassieke financiële instellingen. Vrijwel alle autodealers werken samen met een kredietverstrekker, waardoor ook zij kredieten kunnen verstrekken. De consument krijgt de indruk dat hij rechtstreeks met de dealer handelt, terwijl er in feite wel de tussenkomst is van een zakelijke partner. Wat de meest aangeraden financieringsvorm is, valt moeilijk vast te stellen. Veel zal afhangen van de voorwaarden en promoties die de autodealer hanteert. Mogelijks is er een tijdelijke actie met een verlaagd Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) of verlaagde administratiekosten. Alvorens onmiddellijk de kredietovereenkomst bij de autodealer te ondertekenen, vergelijkt u dus beter het aanbod eens met dat van andere kredietinstellingen.

Autolening mileuvriendelijke wagens

Denkt u na over de aankoop van een milieuvriendelijke wagen? Wagens die niet een welbepaalde grens aan CO2-uitstoot overschrijden, kunnen genieten van een aantrekkelijke financieringsvorm. Ook hybride wagens of wagens die fungeren op LPG vallen onder het toepassingsgebied van groene leningen voor wagens. De actuele grens inzake CO2-uitstoot kan aangetroffen worden op de website van de kredietverstrekkers.

Looptijd Autolening

Autolening vergelijken via Forento.beEen autolening kan niet voor een onbeperkte periode worden afgesloten. De maximale looptijd van een autolening wordt afgestemd op de te verwachten levensduur van de wagen. Bijvoorbeeld: Piet verwacht dagelijks 100 kilometer te rijden met zijn wagen. Hij werkt immers op 50 kilometer afstand van zijn woonplaats. Pol daartegenover komt met de fiets naar het werk. Hij gebruikt enkel zijn wagen voor lange afstanden in het weekend. Logischerwijze zal de wagen van Piet meer kilometers op een beperktere tijdspanne afleggen en bijgevolg dus sneller afgedankt zijn.

Evenzeer noemenswaardig is het doorlopend krediet voor de aankoop van een wagen. Hoewel een dergelijke kredietvorm niet afgestemd is op dit project, blijkt juridisch-technisch gezien het perfect mogelijk een doorlopend krediet te benutten voor de aankoop van een wagen. Bij een doorlopend krediet of geldreserve wordt een welbepaalde geldsom, bijvoorbeeld 25.000 EUR, ter beschikking gesteld gedurende een vast bepaalde tijdspanne. De ontlener kan dit bedrag vrij besteden en aflossen, mits hij binnen de afgebakende minima en maxima blijft.

Bijvoorbeeld: Piet lost gedurende maanden september, oktober en november 1000 EUR af van zijn doorlopend krediet. December gaat echter iets moeizamer. Door de eindejaarperiode moet hij meer investeren in cadeautjes en eindejaarsfeestjes. Via een doorlopend krediet vormt dit geen enkel probleem: Piet bepaalt vrij in welke en hoeveel schijven hij de som terug betaalt.

Autoleningen vergelijken, waar op letten?

De goedkoopste of beste autolening vinden is een omslachtig proces en autolening vergelijken is meestal uw startpunt. Niet alleen moet rekening worden gehouden met de minima en maxima inzake ontlenen, ook de kosten van de kredietverstrekker hebben een impact. Een overzicht van de relevante beoordelingscriteria:

– Het maximaal te ontlenen bedrag. Hoewel het vrij ludiek lijkt om meer geld te lenen dan de wagen in werkelijkheid kost, staan verschillende kredietverstrekkers een surplus van 10 procent boven de koopprijs van de wagen toe. Deze marge laat de ontlener toe om bijkomende uitgaven, zoals de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) of wegbelasting te betalen, mocht u dit overwegen let hier dan tijdens het autolening vergelijken op.

– De CO2-uitstoot. Voldoet uw gewenste diesel of benzine wagen aan de maximale uitstoot van CO2? Vraag dan uw kredietverstrekker naar de voorwaarden van groene autoleningen. Zoals hiervoor reeds vermeld, worden milieuvriendelijke wagens financieel ‘beloond’.

Het JKP. Dit omvat zowel de eigenlijke interest, als alle bijkomende kosten voor het autokrediet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beheerskosten, administratiekosten en eventuele commissies. Door het JKP van twee kredietverstrekkers te vergelijken, vergelijkt u onmiddellijk het totale kostenplaatje.

– De maximale terugbetalingstermijn. De autolening valt in principe onder de wet op het consumentenkrediet, waardoor men in een vast stramien van maximale terugbetalingstermijnen valt. De verschillen tussen verschillende kredietverstrekkers zijn dan ook verwaarloosbaar. Raadpleeg de actuele voorwaarden om na te gaan of er toch geen soepelere betalingstermijnen zijn bij kredietverstrekker A in vergelijking met kredietverstrekker B.

Waarom kiezen voor een autolening?

De voordelen van een autoleningen situeren zich vooral inzake voorspelbaarheid en zekerheid. Bij een autolening ligt zowel de ontleende som, de terugbetalingstermijn als het bedrag van de maandelijkse aflossingen vast. De kans op verrassingen wordt met andere woorden flink beperkt. Lenen voor een auto valt daarenboven aan te bevelen aan personen die momenteel niet voldoende financiële middelen hebben om hun wagen aan te kopen, maar wel perfect de maandelijkse of jaarlijkse kosten kunnen dragen. Zeker ondernemingen die nog andere investeringen hebben lopen of startende twintigers hebben niet de financiële middelen om een grote aankoop in één maal te voldoen.

Bepaalde kredietverstrekkers bieden tijdens de autolening een waarborg vroegtijdig overlijden aan, let hier tijdens het autolening vergelijken goed op. Wanneer de ontlener tijdens het krediet zou komen te overlijden, zal de financiële instelling zelf het resterende saldo aflossen. Op die manier wordt een bijkomende financiële last, naast de reeds bestaande emotionele, vermeden.

Voor de meest geschikte autolening start u tijdens het autolening vergelijken met de geschatte levensduur van de wagen te berekenen. Op basis van deze schatting kan u de maximale aflossingsduur calculeren. Essentiële verschillen tussen kredietverstrekkers bestaan er inzake de maximaal ontleenbare som, de interest en de maximale terugbetalingstermijn.