Kan ik mijn autolening vervroegd terugbetalen?

Kan ik mijn autolening vervroegd terugbetalen?
Kan ik mijn autolening vervroegd terugbetalen?
Leestijd 3 minuten

Verschillende automerken organiseren in september hun jaarlijkse opendeurdag. Het ideale moment dus voor een nieuwe auto te kopen. Vraag daarbij is of je de autolening van jouw vorige auto vervroegd kan terugbetalen. En zo ja, of hier bepaalde kosten aan verbonden zijn.

Waarom lening vervroegd terugbetalen?

Het leven van een individu of gezin staat niet stil. Het is omwille van 100 verschillende redenen mogelijk dat je jouw huidige wagen (waarover nog een lening loopt) vervroegd wil terugbetalen. Zo kan het bv. zijn dat je gezin uitgebreid is met kinderen. Of nog dat je bent verhuisd naar de stad en geen auto meer nodig hebt.

Stel dat je de vorige keer een autolening van € 25.000 had afgesloten, gespreid over een aflossingstermijn van 36 maanden (3 jaar). Dat betekent dat er na 2 jaar aflossen nog 1 jaar aan aflossing openstaat.

Mogelijkheid vervroegd terugbetalen is afhankelijk van type krediet

De vraag of je al dan niet vervroegd jouw autolening kan terugbetalen, is afhankelijk van het type leningsovereenkomst dat je afgesloten hebt:

  • Een specifieke autolening. In tegenstelling tot een persoonlijke lening (zie verder), kan een autolening alleen gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe auto of tweedehandsauto. De kredietgever hanteert voor deze financiering een lager JKP tarief. In ruil zal de kredietgever wel een kopie van de bestelbon of aankoopfactuur vragen. Op die manier heeft hij zekerheid dat je het geld van de lening effectief hebt gebruikt voor een auto. Bepaalde autokredieten bevatten een clausule die stelt dat de wagen als onderpand dient voor de financiering. Dit betekent dat indien de kredietnemer de autolening niet terugbetaalt, dan de kredietgever de mogelijkheid heeft om de auto (zijn onderpand) te verkopen. In een dergelijke situatie zal het dan ook niet mogelijk zijn om eenzijdig (zonder akkoord van de bank) de auto vroegtijdig te verkopen. Indien mogelijk kan je natuurlijk steeds met de bank overeenkomen dat deze afstand doet van zijn pandrecht, en je met de verkoopopbrengst de lening vervroegd aflost.
  • Een lening op afbetaling of persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening zijn er minder bezwaren. Een persoonlijke lening staat immers toe om alles te kopen, voor zover je als kredietnemer tijdig de terugbetalingsverplichtingen nakomt. Zo zal je in principe geen kopie van de bestelbon of factuur moeten overhandigen. In een dergelijk geval zal het dan ook perfect mogelijk zijn om de auto vroegtijdig te verkopen. Nadeel van de lening op afbetaling is dat banken een hogere rentevoet voor dit type van lening hanteren. De banken beschikken immers niet over een onderpand dat ze in geval van wanbetaling kunnen verkopen.

Aan wie auto verkopen?

De auto die je 2 jaar geleden had aangekocht, kan je vrij aan één van de volgende spelers verkopen:

  • Een andere privépersoon. Bijvoorbeeld een verkoop via een zoekertjeswebsite zoals AutoScout24 of aan vrienden. Hou er rekening mee dat je de auto in dat geval eerst zal moeten laten keuren voor verkoop en een Car-Pass moet aanvragen.
  • Een professionele autoverkoper. In België en Nederland zijn er verschillende zelfstandige autohandelaars actief. Wanneer je jouw huidige auto zou wensen te verkopen, kan je hem steeds overlaten aan een autohandelaar of daar stationeren voor verkoop. Het voordeel van deze piste is dat je zelf geen tijd aan de verkoop van de auto hoeft te spenderen.
  • Inruilen bij de aankoop van de nieuwe auto. Je kan natuurlijk steeds kiezen om je huidige auto achter te laten bij de autoverkoper van je nieuwe auto. In ruil daarvoor ontvang je doorgaans een extra korting op de nieuwe auto. Nadeel is dan weer dat de prijzen / korting bij een professionele autohandelaar lager zijn dan bij een particuliere verkoop.

Kosten lening vervroegd terugbetalen

Als kredietnemer kan je op eender welk tijdstip tijdens de kredietovereenkomst besluiten om het krediet vervroegd terug te betalen.

De kost die de kredietnemer daarvoor betaalt is gelijk aan:

  • 1% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal, als de kredietovereenkomst nog meer dan 1 jaar duurt (bv. € 83 indien je € 8.300 vervroegd terugbetaalt); of,
  • 0,50% van het vervroegd terugbetaalde kapitaal, als de kredietovereenkomst nog minder dan 1 jaar duurt (bv. € 41,50 indien je € 8.300 vervroegd terugbetaalt).

Voor kredietovereenkomsten afgesloten vóór 1 december 2010 geldt een bijzondere berekening. 

Op zoek naar een vergelijking van de verschillende aanbiedingen onder autoleningen? Op Forento.be vind je een compleet overzicht van de huidige autokrediet promoties.

Related Posts