Autoverzekering

Autoverzekering Simulatie

Wie in België de baan op wil, behoort eerst een autoverzekering af te sluiten. Het concept ‘autoverzekering’ is in feite een cumulatie van verschillende verzekeringsdekkingen en uitbreidingen. Leken die niet echt thuis zijn in de verzekeringswereld durven de autoverzekering te verwarren met een omniumverzekering of bestuurdersverzekering.

>> Bekijk hier de meest gekozen Autoverzekering van 2023 <<

 

ProductDiefstalBrandVervangwagen
KBC Autoverzekering
Bekijk aanbod >
JaJaJaSimuleer gratis >
DVV BA Autoverzekering
- Eerste 3 maanden gratis
Bekijk aanbod >
NeeNeeOptieSimuleer gratis >
DVV Omniumverzekering
- Eerste 3 maanden gratis
Bekijk aanbod >
JaNeeJaSimuleer gratis >
Yuzzu Verzekering BA
* Tot 20% korting bij 15.000 km of minder
NeeNeeJaNiet beschikbaar
Yuzzu Verzekering
BA + mini omnium GLX

* Tot 20% korting bij 15.000 km of minder
JaJaJaNiet beschikbaar
Yuzzu Verzekering
BA + omnium Essentium GLX

* Tot 20% korting bij 15.000 km of minder
JaJaJaNiet beschikbaar
Yuzzu Verzekering BA
+ volledige omnium GLX 2,5% vrijstelling

* Tot 20% korting bij 15.000 km of minder
JaJaJaNiet beschikbaar
Yuzzu Verzekering BA
+ volledige omnium GLX 0% vrijstelling

* Tot 20% korting bij 15.000 km of minder
JaJaJaNiet beschikbaar

*Opmerking: Prijs berekend voor een Audi A3 Sportback Diesel (2013 twv 20.990 EUR) op basis van een 57-jarige man uit Gent die de voorbije 5 jaar geen enkel ongeval in fout had. Beschikt over zijn rijbewijs sinds 1980.

Nochtans dekken elk van deze verzekeringen eigen schadegronden. Gelet op het hoge aantal ongevallen op de Belgische wegen blijkt een autoverzekering dan ook onmisbaar.

Autoverzekering Simulatie, de mogelijkheden

Wanneer verzekeraars spreken over een autoverzekering, doelen ze op twee grote categorieën. Zijnde: de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering, ook wel autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) genoemd) en de omniumverzekering.

1. WAM-verzekering

Autoverzekering Simulatie via Forento.beElke eigenaar van een wagen is verplicht in België zich te verzekeren voor zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die hij door het gebruik van zijn motorrijtuig in het verkeer zou kunnen oplopen. De BA-verzekeraar zal bij een verkeersongeval in fout de benadeelde partij vergoeden voor diens materiële en lichamelijke schade.

Mocht de eigenaar van de wagen geen verzekering hebben lopen, zou hij anders zelf de kosten van het schadegeval moeten dragen hebben. De wetgever acht de doorsnee consument daarvoor niet solvabel genoeg, waardoor hij een verzekeringsplicht oplegt.

Een BA-verzekering zal naast de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het verkeer, ook de aansprakelijkheid dekken van toevallig bestuurde voertuigen die aan anderen toebehoren of het besturen van een vervangingsvoertuig; een automatische vergoeding voor de zwakke weggebruiker; en ongevallen op privéterrein.

Een vergoeding aan de zwakke weggebruiker wordt automatisch toegekend voor de lichamelijke schade en kledijschade van de benadeelde, ongeacht of deze enige fout heeft begaan.

Bijvoorbeeld: een fietser rijdt door het rood, waardoor de tegenliggende auto een ongeval niet meer kan voorkomen. Ondanks dat de fietser in fout is (100% aansprakelijk), zal de WAM-verzekering van het motorrijtuig de lichamelijke schade en kledijschade ten laste moeten nemen.

2. Omniumverzekering

Een omniumverzekering wordt gekenmerkt door een andere structuur en aard als de BA-verzekering. De omniumverzekering is een zaakverzekeringsovereenkomst, dat dekking wil bieden tegen het verlies van de wagen. De omniumverzekering zal dus niet alleen bij een ongeval in fout de schade vergoeden aan het andere voertuig, de verzekeraar zal tevens de herstellingskosten van de eigen wagen ten laste nemen. Daardoor kan er niet echt gesproken worden van “de” omniumverzekering, aangezien een omniumverzekering steeds bestaat uit een luik BA en een luik eigen schade.

Binnen de categorie omniumverzekering bestaan twee sub-indelingen op basis van het aantal gedekte schadegronden. Een kleine omniumverzekering of mini omnium richt zich specifiek op tweedehandswagens of eigenaars die een wagen een beperkte zekerheid wensen te bieden, maar niet de volledige prijs van een grote omniumverzekering willen betalen. De dekkingsgronden van een kleine omniumverzekering kunnen sterk verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Doe dus aan autoverzekering simulatie alvorens een kleine omniumverzekering af te sluiten. Een grote omnium is onmisbaar voor nieuwe wagens. Mocht u bij de aankoop van een nieuwe wagen geen grote omniumverzekering afsluiten, dan loopt u het risico 20.000 of 25.000 EUR te verliezen wanneer u uw nieuwe wagen total loss rijdt bij een verkeersongeval in fout. Een grote omniumverzekering kent een ruimere dekking dan de mini omniumverzekering. Zo worden schadegevallen als glasbreuk of diefstal van de wagen automatisch vergoed.

Autoverzekering afsluiten

De plicht tot het afsluiten van een autoverzekering rust op de eigenaar van de wagen. Niets belet echter dat iemand anders, bijvoorbeeld een courante bestuurder, voor de autoverzekering betaalt. Op dat moment wordt de verzekeringsplicht van de iegenaar opgeschort. Betaalt u geen autoverzekering? Dan bent u als eigenaar en als bestuurder die weet heeft van het onverzekerd rondrijden, strafrechtelijk aansprakelijk. De Belgische wetgever is niet mals voor bestuurders zonder autoverzekering.

Zo loopt u het risico op een gevangenisstraf, geldboete, inbeslagname, vervallenverklaring van het recht op sturen en verbeurdverklaring van de wagen. Ook de burgerrechtelijke implicaties van onverzekerd rondrijden zijn niet mis. Rijdt u bijvoorbeeld in een vergetelheid onverzekerd een voetganger aan die aan het oversteken was op een voetpad? Dan draagt u zelf alle financiële consequenties. Deze kunnen oplopen tot in de honderdduizenden euro’s wanneer de persoon invalide blijkt te zijn en nooit nog te kunnen gaan werken.

Waarin schuilt het prijsverschil van een autoverzekering?

Autoverzekeringen simuleren kan op basis van de volgende elementen:

1. Gedekte schadegronden

Zoals hiervoor reeds vermeld, biedt een omniumverzekering een veel ruimere dekking dan een klassieke WAM-verzekering. Logischerwijze zal de kostprijs van een WAM-verzekering dan ook veel male hoger liggen dan enkel de dekking aan andermans voertuig. Mogelijks betaalt u tot twee of drie maal zoveel voor uw omniumverzekering dan dat u zou verschuldigd zijn bij een verzekering BA. Bekijk uw eigen schadeprofiel en risico-aversie. Als eigenaar van een nieuwe wagen met toch een aantal ongevallen in fout doet u er goed aan voor een omniumverzekering te opteren. Rijdt u rond met een wagen van twintig jaar oud? Dan heeft een omniumverzekering nog weinig meerwaarde.

2. Gedekte bestuurders

Wie zijn kinderen die net over een rijbewijs beschikken, wenst op te nemen in de polis, zal daar een hoge prijs voor moeten betalen. Jongeren worden immers gekenmerkt als risicogroep aangezien ze meer schadegevallen in fout veroorzaken. Idem wat betreft bestuurders die in het verleden al verschillende ongevallen in fout veroorzaakten. Verzekeraars zullen minder happig zijn om dergelijke chauffeurs onder de arm te nemen.

Wordt u als kandidaat-verzekering drie maal afgewezen bij een verzekeraar? Dan kan u een verzoek richten tot het Tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau zal de bestuurder en het risico onderzoeken, waarna het een bindend prijsvoorstel zal doen. Met dit objectief verzekeringsvoorstel kan u vervolgens naar eender welke verzekeraar voor een verzekeringspolis. Opmerking: de tussenkomst van het Tariferingsbureau kan uitsluitend voor een verzekering BA. De wetgever wenst hierdoor te vermijden dat eigenaars van een wagen onverzekerd rondrijden.

3. Bijkomende opties

Een rechtsbijstandsverzekering zal dekking bieden voor alle kosten inzake juridische bijstand. Wanneer u zou gedagvaard worden na een verkeersovertreding zal de rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomen voor uw gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsook diensten. Een rechtsbijstandsverzekeraar zal u daarnaast assisteren met raad en daad tijdens de procedure. Als bestuurder bent u nooit gedekt voor uw eigen lichamelijke schade via een WAM-verzekering. Wenst u ook dekking voor deze schadegronden? Opteer dan voor aanvullende bestuurdersverzekering.

Raakt u betrokken bij een verkeersongeval met een onverzekerd voertuig? Dan kan u wanneer de andere bestuurder in fout is een beroep doen op het Gemeenschappelijke Waarborgfonds (GMWF). Dit fonds fungeert als garantiefonds en zal dekking bieden voor de lichamelijke schade na een verkeersongeval met een onverzekerd voertuig. De andere dekkingsgronden worden limitatief opgesomd in de WAM-wet. Een vergoeding voor de materiële schade van bijvoorbeeld uw wagen zal u slechts uitzonderlijk ontvangen via het Fonds. Het Fonds dekt enkel de materiële schade wanneer er sprake is van ernstige fysieke letsels. Een situatie waarin u liever niet terecht komt.

Autoverzekering in de praktijk

Elke verzekering, abstractie makende van de uitzonderingen, wordt aangegaan op jaarlijkse basis. Wanneer de verzekeringnemer of verzekeraar niet protesteren tegen zijn verlenging, wordt deze automatisch verlengd voor een nieuwe periode van één jaar. Protest kan worden gevoerd per aangetekend schrijven, gerechtsdeurwaardersexploot of onderling schrijven tegen ontvangstmelding. In de praktijk blijkt het merendeel van de bestuurders te kiezen voor een aangetekend schrijven. Opgelet: dit aangetekend schrijven moet ten laatste verstuurd zijn drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Wanneer u gedurende de looptijd van de verzekering zou opteren uw wagen te verkopen, kan u het resterende gedeelte van de autoverzekering terugvorderen van de verzekeraar. Veel verzekeringnemers weten niet dat een autoverzekering een deelbare verzekering is, waardoor het reeds betaalde teruggevorderd kan worden voor het overtollige gedeelte. Verzekeraars zullen dit niet automatisch terugstorten. Durf dus te vragen.

Een BA-verzekering is wettelijk verplicht voor elke eigenaar die zijn motorrijtuig wenst in te zetten in het verkeer.

Geen keuze kunnen maken?

65% van onze bezoekers kiest voor een verzekering van KBC.

Klik hier om het aanbod van KBC te bekijken >

×