Banken Vergelijken, waar op letten?

Banken Vergelijken, waar op letten?

Banken Vergelijken, waar let ik op?Weet van de verschillende banken en bankproducten op de Belgische markt? Op zoek gaan naar de beste spaarformules is geen kwestie van je te beperken tot je klassieke bankier. Integendeel. Het zoeken naar de beste voorwaarden kan alleen door verschillende banken en kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Enkele elementen waardoor je banken met elkaar kan vergelijken:

1. De rente en voorwaarden van de spaar –en termijnrekening

Rente in de dagelijkse omgangstaal is de vergoeding die iemand ontvangt voor het feit dat hij of zij zijn geld uitleent. Door middel van het ontleende bedrag kan een particulier of onderneming investeringen doen, en eventueel winst maken. In ruil daarvoor betaalt hij een rente of intrest aan diegene die zijn geldbedrag uitleende. Zo werkt ook het systeem van een klassieke spaarrekening. Een consument plaatst geld op zijn spaarrekening en ontvangt daarvoor een vaste vergoeding op jaarbasis, uitgedrukt in een percentage. In se wordt de basisvergoeding per dag berekend, waardoor je probleemloos geld van de spaarrekening kan afhalen en nadien weer op kan plaatsen. Enkel de getrouwheidspremie wordt door dergelijke fluctueringen beïnvloedt. Een getrouwheidspremie is immers een geschenk voor klanten die hun spaargeld gedurende 12 maanden onafgebroken op de spaarrekening laten staan. Zo veel banken, zoveel rentes. De ene bank zal sowieso een hogere of lagere rente aanbieden dan een andere bank. Idem kunnen de voorwaarden van de spaarrekening verschillen. Bijvoorbeeld: welbepaalde minima en maxima stortingsbedragen. Net als bij een spaarrekening, verschillen de gehanteerde rentes binnen termijnrekeningen. Termijnrekeningen zijn een broertje van de klassieke spaarrekeningen en geven ook een vaste rente gedurende een welbepaalde periode. Op zoek gaan naar de bank met de beste algemene voorwaarden is dus een kwestie van banken vergelijken.

2. De kredietwaardigheid van de banken

Op regelmatige basis worden banken beoordeeld op hun vermogen om op lange termijn hun verplichtingen na te komen. Deze beoordeling, ookwel rating genoemd, wordt verricht door verschillende externe bureaus. Op basis van de letter bij de bank kan uitgemaakt worden of je te maken hebt met een zeer betrouwbare of eerder onbetrouwbare bank.

De verschillende mogelijkheden:

  • AAA (triple A): de hoogst mogelijke quotering. De kans dat de bank zijn verplichtingen op lange termijn nakomt is hierbij het hoogst.

  • AA (dubbel A): Op zich weinig verschil met de triple A-quotering. Ook hierbij gaat het om banken die nagenoeg zeker hun verplichting op lange termijn zullen nakomen.

  • A: De bank heeft een sterke positie, maar is toch iets gevoeliger voor veranderingen op economisch vlak.

  • BBB (triple B): Een bank met deze beoordeling heeft gepaste maatregelen genomen tegen economische veranderingen. Wanneer de markt en het economisch klimaat ernstig zouden wijzigen, zou echter de bank op lange termijn gevaar lopen.

  • BB, B, CCC, CC, en C: Banken met een eerder twijfelachtig karakter. Allemaal hebben ze producten in hun portefeuille met een speculatieve toekomst. De term speculatie verwijst daarbij naar de beleggingen die met het spaargeld van spaarders worden verricht. Logischerwijze is BB nog steeds betrouwbaarder dan C.

  • D: Banken die je absoluut moet meiden. Een beoordeling D verwijst immers naar banken met een betalingsachterstand of faillissement.

De tekens + en – kunnen worden gebruikt om binnen de verschillende groeperingen nog een onderscheid te maken, bijvoorbeeld AA+.

3. De al dan niet aanwezigheid van een depositogarantie

Sinds eind 2008 zijn spaarders aangesloten bij een bank die gekenmerkt wordt door een depositogarantie, beschermd tot 100.000 euro. Zelfs wanneer de bank failliet zou gaan, kan een natuurlijk of rechtspersoon genieten van zijn spaargeld tot 100.000 euro. De bescherming geldt zowel voor zicht-, spaar- en termijnrekeningen. Ook kasbons op naam, gedematerialiseerd of op rekening gehouden bij de betreffende instelling worden gewaarborgd door de bescherming. Wanneer je aangesloten bent bij een bank die deel uitmaakt van het netwerk van depositogarantie, dan ben je dus zeker van alle spaarvormen tot het vastgestelde maximum. Een groot verschil tegenover banken die niet aangesloten zijn bij het netwerk.

Banken Vergelijken, waar op letten?
4 (80%) 2 stemmen

Related Posts
Meer in Geldzaken
Jongeren, genieten ze nog van aantrekkelijkere formules?

Banken rekenen maar al te graag jongeren tot hun cliënteel. Wanneer deze jongeren binnen enkele jaren afgestudeerd zijn, hebben ze...

Sluiten