Beleggen in aandelen

Dagelijks verschijnen er in de pers nieuwsberichten dat de koers van de aandelen X en Y gewijzigd zijn. Wat zijn aandelen? En wat omvat beleggen in aandelen? Door correct en bedachtzaam te handelen met aandelen kan beleggen in aandelen een groter rendement genereren dan beleggen in klassieke beleggingen, zoals sparen via een spaarrekening of lange termijnrekening.

Wat is beleggen in aandelen?

Door aandelen aan te kopen, bezit je eigenlijk een deeltje van een onderneming. Ondernemingen hebben immers steeds vers kapitaal nodig om te blijven groeien en innoveren. Dit kapitaal kan verworven worden door geld te ontlenen binnen een bank (wat doorgaans duurder is), of door aandelen/obligaties uit te geven. Naarmate men beschikt over meer aandelen, bezit men meer van de onderneming en heeft men meer zeggenschap. Het merendeel van de particulieren koopt echter geen aandelen om zeggenschap te verwerven. Beleggen in aandelen wordt gedaan om deze nu aan een voordelige prijs aan te kopen, waarna ze binnen enige tijd tegen een hogere koers kunnen verkocht worden.

Beleggen in aandelen is echter meer risico nemen dan beleggen in klassieke spaarvormen. Als eigenaar van een onderneming geniet je mee van de winst wanneer de onderneming goede resultaten neerzet, maar zullen ook omgekeerd eventuele verliezen een doorslag vinden op de aandeelhouder. In die hypothese daalt de waarde van het aandeel, waardoor de aandeelhouder geld ‘verliest’. Op dat moment is het wachten tot de koers van het aandeel zich herstelt heeft om een nul transactie te halen of toch het aandeel te verkopen tegen een kleine winst. Maak niet de fout om onmiddellijk alle aandelen van een onderneming te verkopen wanneer de onderneming een klein verliest boekt.

Beleggen in al dan niet beursgenoteerde onderneming

Beleggen in aandelenAandelen van beursgenoteerde ondernemingen worden verhandeld op de beurs. De Belgische beurs (ookwel “de beurs van Brussel” genoemd) is de plek bij uitstek om aandelen te verhandelen. De prijs van het aandeel op de beurs is afhankelijk van de vraag en aanbod van dat moment. Wanneer de vraag naar een aandeel hoger is en daartegenover het aanbod beperkt, zal de waarde van het aandeel toenemen. Omgekeerd zal de waarde dalen naarmate de vraag beperkt is en het aanbod groot.

Kleinere ondernemingen zijn niet op de Belgische beurs aanwezig. Aandelen van deze ondernemingen kunnen enkel via particuliere transacties verhandeld worden. Daarbij kan gedacht worden aan familiebedrijven of bedrijven waar uitsluitend de man aandeelhouder is en een deel van de onderneming wenst onder te brengen in het vermogen van de vrouw. De prijs van deze aandelen is niet afhankelijk van de vraag en het aanbod, maar vooral van de persoonlijke relatie en toekomstideeën van de onderneming.

Toename Interesse

De interesse in aandelen is de voorbije jaren alleen maar toegenomen. Zeker na de aanhoudende lage rentevoet op spaarrekeningen en lange termijnrekeningen loont het de moeite een deel van overtollig spaargeld over te brengen naar beleggen in aandelen. Beschik je zelf over onvoldoende kennis en/of ervaring om zelfstandig te starten met beleggen in aandelen? Dan zijn beleggingsfondsen de wijze bij uitstek van beleggen. Door geld te beleggen in beleggingsfondsen, koop je in se een deel van een onderneming die investeert in verschillende andere ondernemingen. Een ander voordeel is dat je niet hoeft te beschikken over grotere sommen geld om te beginnen met beleggen.

Vanaf enkele honderden euro’s kan je geld beleggen in een beleggingsfonds en kijken hoeveel het jaarlijks rendement daar bedraagt. Beleggen in aandelen via een beleggingsfonds heeft daartegenover ook enkele nadelen. Zo is het nagenoeg onmogelijk om na te gaan van welke ondernemingen je aandelen of obligaties aanhoudt. Ook rekenen beleggingsfondsen kosten aan voor het beheer van de aandelen, wat het rendement ligt kan verlagen.

Winst op beleggen in aandelen: het rendement

In tegenstelling tot een klassieke spaarrekening of een lange termijnrekening weet men bij beleggen in aandelen nooit van tevoren hoeveel de exacte winst zal bedragen. Het rendement van aandelen kan verkregen worden via:

1. Waardestijging van het aandeel. Deze waardestijging is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van het aandeel. Wanneer je aandeel X kocht in 2000 aan een waarde van 100 EUR per aandeel, en dit aandeel in 2016 verkoopt aan een waarde van 150 EUR per aandeel, is de winst per aandeel 50 EUR of 50%. Daalde de waarde doorheen de jaren, dan is er sprake van een minwaarde.

2. Dividend. Deze winstpost is afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming, en varieert bijgevolg van jaar tot jaar. Wanneer een onderneming het goed doet, kunnen de aandeelhouders van de onderneming besluiten om de winst in te houden of deels/geheel uit te keren aan de aandeelhouders. Het eventueel uitkeren van de winst aan de aandeelhouders gebeurt onder de vorm van een dividend. Wanneer je 100 aandelen van de 1.000 aandelen binnen onderneming X aanhoudt, en de onderneming een totale winst van 1 miljoen EUR wenst uit te keren onder haar aandeelhouders, zal de totale winst van de 100 aandelen 100.000 EUR bedragen (1 miljoen EUR / 10% van de totale aandelen).
Opgelet: een onderneming is niet verplicht om winst uit te keren. Een onderneming kan perfect besluiten om de winst te kapitaliseren en verder te investeren in de groei van de onderneming.

Beleggen in aandelen en de speculatietaks

Sinds 1 januari 2016 geldt in België de zogenaamde speculatietaks. Over de komst van de taks werden al menig discussies gevoerd. Critici verwachten dat de speculatietaks het aantal beurstransacties zal doen verminderen, hoewel er net nood is aan economische activiteit. Wanneer een belegger een meerwaarde zou verwezenlijken op de aan- en verkoopprijs van zijn aandelen binnen de zes maanden na aanschaf, zal deze meerwaarde belast worden aan een percentage van 33%. Vooral beursbeleggers die snel winst dachten te maken door aandelen aan te kopen en nadien te verkopen, zullen financieel gepijnigd worden door de maatregel. De speculatietaks is van toepassing op alle natuurlijke personen die in België aan de personenbelasting (PB) onderworpen zijn, alsook de niet-inwoners die aan de belasting van niet-inwoners (BNI) onderworpen zijn.

In principe zullen natuurlijke personen weinig administratieve formaliteiten opgelegd krijgen. De speculatietaks wordt immers automatisch ingehouden door de financiële instelling waar men de aandelentransactie verricht. Op dit moment zijn nog maar weinig financiële instellingen en brokers qua formaliteiten en ICT capabel om de speculatietaks automatisch af te houden. Op deze transacties zal achteraf nog een correctie gebeuren. Hou hiermee rekening bij het becijferen van het rendement.

Beleggen in aandelen
4 (80%) 1 stemmen