Beleggen? Open eerst een aparte rekening

Beleggen? Open eerst een aparte rekening

Vooraleer men aan het eigenlijke beleggen kan starten, is het belangrijk de juiste voorbereidingen te treffen. Beleggen is speculeren op de toekomst en dus risico’s nemen, vandaar is het belangrijk om investeringsgeld van benodigd geld te onderscheiden. Wie wenst te investeren in fondsen en/of aandelen, opent het beste een aparte beleggersrekening.

Klik hier om Beleggingsrekeningen en Brokers te vergelijken.

Verschillende rekeningen, verschillende doelstellingen

Beleggen? Open eerst een aparte rekeningIn ons dagelijks betalingsverkeer gebruiken we verschillende soorten rekeningen. Zo is er de zichtrekening om het loon te ontvangen, dagelijkse aankopen te verrichten, een domiciliëring op toe te staan of doorlopende opdrachten te verrichten; de spaarrekening om spaaroverschotten van de zichtrekening op (korte termijn) te deponeren; en een langetermijnrekening voor spaaroverschotten op de zeer lange termijn (vijf jaar, tien jaar, of meer). Met een beleggersrekening kan er daarenboven geld afzonderlijk gehouden worden voor alle beleggingsverrichtingen. Op die manier blijft benodigd geld gescheiden van te investeren geld. Een beleggersrekening is vooral bestemd voor de ‘actieve’ belegger die meerdere beleggingsproducten in zijn portefeuille heeft. Buurvrouw Annemie die één aandeel kocht in BNP Paribas Fortis zal wellicht geen beleggersrekening openen en/of aangeboden krijgen. Annemie weet immers perfect hoeveel geld ze aan het aandeel spendeerde, en zal perfect weten hoeveel ze ontvangt wanneer het aandeel van BNP verkocht wordt.

Voordelen van werken met een beleggersrekening?

Werken met een afzonderlijke beleggersrekening biedt verschillende voordelen:

1. U kan werken via verschillende deviezen. Deviezen zijn een synoniem voor buitenlandse waardepapieren die eenvoudig op de markt kunnen verzilverd worden. Het begrip ‘deviezen’ vormt met andere woorden een koepelterm voor buitenlandse valuta’s en andere waardepapieren die eenvoudig in cash kunnen worden omgezet.

2. Aantrekkelijke rentevoet voor saldo in euro. Deponeert u een geldbedrag in euro op uw beleggersrekening? Dan ontvangt u veelal een aantrekkelijke rentevoet.

3. Gedetailleerd overzicht. Via een beleggersrekening kan u eenvoudig een uitgebreid overzicht opvragen van alle beleggingsverrichtingen.

4. Kosteloos. Door het doen van investeringen in aandelen en obligaties neemt u al voldoende risico’s. Financiële tussenpersonen bieden daarom veelal gratis een beleggersrekening aan. Ook het opvragen van afschriften van de rekening kan gratis online of aan de betaalautomaat. Geen tijd om zelf naar de bank te gaan en hebt u toch liever papieren exemplaren van de uittreksels? Van zodra het aantal opgespaarde pagina’s een
maximum bereikt, worden automatisch de overblijvende uittreksels per post verstuurd. Voor deze operatie staat u wel in de voor portkosten. Voor het bewaren van afschriften ter plaatse rekent de bank bewaarkosten aan.

5. Mogelijkheid van het linken van een thesauriereserve aan uw beleggersrekening. De thesauriereserve is een fictieve geldbuidel die u te allen tijde kan raadplegen. Zolang u de reserve niet gebruikt, betaalt u geen bijkomende kosten. Het is pas wanneer u de permanente geldreserve raadpleegt voor het overbruggen van een periode van aan- en verkopen, dat de financiële tussenpersoon u extra kosten zal aanrekenen.

Beleggersrekening en risico

Wie twijfelt om over te stappen op beleggingen, moet weten dat hij of zij risico’s neemt. Beleggen in aandelen of obligaties houdt steeds een risico in, ongeacht of men opteert voor het eerste of tweede beleggingsinstrument. De beurzen zijn immers volatiel en weinig voorspelbaar waardoor aandelen van dag A naar dag A+1 fors kunnen dalen of stijgen. Zoals hierboven reeds werd gesteld, opteert u daarom het best om enkel te investeren met geld dat u niet onmiddellijk nodig hebt. Wanneer u bijvoorbeeld deze maand nog huur moet betalen en u investeert het huurbedrag in aandelen om snel winst te maken, zal u (wellicht) bedrogen uit komen. Beleggen is immers investeren op de lange termijn. Alleen de overtollige spaaroverschotten die u echt kan missen, kunnen besteed worden aan beleggingen.

Een beleggersrekening mag u nooit gebruiken als gewone zichtrekening. De beleggersrekening heeft immers specifiek als doel transacties zoals aan- en verkoop van aandelen en obligaties en investeringen in beleggingsfondsen te verrichten. Ook de stortingen die men ontvangt voor het aanhouden van kasbonnen of termijndeposito’s kunnen hierop worden verricht. Door de scheiding van een beleggersrekening van een zichtrekening of spaarrekening weet men perfect welke sommen afkomstig zijn van welke beleggingsproducten.

Tip: Bent u overtuigd om een beleggersrekening te openen? Vraag uw financiële tussenpersoon dan ook om meer informatie over een effectenrekening. Een effectenrekening biedt een volledig overzicht van alle aandelen, obligaties, kasbonnen en fondsen waarover de investeerder beschikt of ingeschreven staat. Sinds de afschaffing van de effecten in papieren vorm en de verplichting om alles digitaal te melden, kan men eigenlijk in se niet meer zonder een effectenrekening. De meest financiële tussenpersonen bieden extra korting wanneer u de beleggersrekening met een effectenrekening en investeringen ter plaatse combineert.

Conclusie

De beleggersrekening is een rekening op maat van de belegger. Bent u niet actief op de beleggingsmarkt en denkt u er ook nooit mee te zullen starten? Dan heeft een beleggersrekening weinig meerwaarde. Bent u daarenboven bijna dagelijks bezig met aandelen, obligaties, kasbons en fondsen? Dan loont het de moeite de voordelen van vers
chillende beleggersrekeningen te vergelijken. Door te kiezen voor een afzonderlijke beleggersrekening bent u zeker dat uw beursverrichtingen nooit verward worden met huishoudelijke verrichtingen, doorlopende opdrachten of een domiciliëring. Denkt u er aan om te starten met online beleggen? Open dan vooraleer het van start gaan een effectenrekening en beleggingsrekening. Ga tot slot na of er de mogelijkheid is om van thuis uit online beursverrichtingen te doen.

Beleggen? Open eerst een aparte rekening
Stem op deze vergelijking

Related Posts
Meer in Beurs & Beleggen
Nieuwe beleggingstrend: flexfondsen

Flexfondsen, ookwel flexibele gemengde fondsen genoemd, hebben de voorbije maanden aan populariteit gewonnen onder de Belgische beleggers. Is de keuze...

Sluiten