Beleggen: via actief of passief beheer?

Beleggen: via actief of passief beheer?

Beleggen: via actief of passief beheer?Wie overweegt in een beleggingsfonds te stappen, krijgt te maken met een waaier aan keuzemogelijkheden. Soms wel te veel. Nochtans is investeren via een beleggingsfonds geen slechte keuze. Een dergelijke manier van investeren laat toe om het bedrag van inschrijving te spreiden over een diversiteit van effecten. Eén van de opties binnen beleggingsfondsen is al dan niet opteren voor een actief beheer. Waarin verschilt een beleggingsfonds met actief beheer met dat van een beleggingsfonds met passief beheer? En wat zijn de voor- en nadelen van deze types beleggingsfondsen?

Actief versus passief beheer

1. Passief beheer. De aanwezigheid van indexfondsen is een hoofdkenmerk van beleggingsfondsen met een passief beheer. Een indexfonds is een fonds dat een index volgt zonder er van af te wijken. Een index kan gezien worden als een globale bucket (lees: emmer) die als referentie wordt genomen voor de markt. Een globale index kan zowel gericht zijn op alle aandelen van een markt (zoals bijvoorbeeld de ‘Belgian All Shares’ voor alle Belgische aandelen) of een representatieve staal van een bepaalde markt (bijvoorbeeld de BEL20, een groepering van de 20 sterkste aandelen op de Brusselse beurs). Naast een lokaal karakter, kunnen indexfondsen een ruimere geografische dekking omsluiten. Zo kunnen indexfondsen gericht zijn op wereldvlak of lokale sectoren.

Ofwel kiezen beleggingsfondsen met een passief beheer voor een exacte samenstelling van het indexfonds en bootsen ze vervolgens deze samenstelling na, ofwel volgen ze een bepaalde beleidslijn waardoor ze hetzelfde rendement als het indexfonds behalen. Met andere woorden: beleggingsfondsen met een passief beheer maken dus geen gebruik van actieve tussenkomst van de fondsbeheerder. De beheerder richt zich louter op de vooropgestelde indexen, iets wat tevens kan teruggevonden worden bij trackers en ETF’s.

Zeer beperkte of beperkte beheerskosten vormen een voordeel van beleggingsfondsen met een passief beheer. Aangezien de fondsbeheerders geen actieve beleidsbeslissingen hoeven te nemen en louter de index kunnen volgen, zal hun taak ook minder omvangrijk zijn in verhouding tot beleggingsfondsen met een actief beheer. Bij een beleggingsfonds met actief beheer schommelen de beheers- en administratiekosten rond de 0,40%. In tegenstelling tot beleggingsfonds met een passief beheer waar de kosten circa 0,20% bedragen.

Bijvoorbeeld: Pieter wenst 10.000 te investeren in een beleggingsfonds. Wanneer Pieter opteert voor een beleggingsfonds met actief beheer, dan zal hij 40 EUR aan beheers- en administratiekosten moeten betalen. Wanneer hij daartegenover zou opteren voor een beleggingsfonds met passief beheer, betaalt hij maar de helft of 20 EUR. Opmerking: bij beleggingsfondsen met een actief beheer en een turnover van 80%, mogen de beheerskosten 0,80% bedragen. Wie dus ettelijke duizenden euro’s wenst te investeren in een beleggingsfonds, zal snel het verschil tussen beleggingsfonds met actief en passief beheer merken.

2. Actief beheer. Een beleggingsfonds met actief beheer moet investeren in een ploeg van beheerders, economen en analisten. De fondsbeheerders zullen dus een strategie moeten uitkienen waardoor ze beter scoren dan de globale index. De uitgekiende beleggingsstrategie kan teruggevonden worden binnen het prospectus van het fonds. Zoals hierboven reeds gesteld, zullen de kosten van een beleggingsfonds met actief beheer aanzienlijk hoger liggen dan die van een beleggingsfonds met passief beheer. De fondsbeheerders worden er bijna toe verplicht om zeer frequent hun beleggingen te evalueren en eventuele aan- en verkopen te doen. Een deel van beheers- en administratiekosten van beleggingsfondsen met actief beheer zullen benut worden om de kosten van de portefeuille te dekken.

Voor welk type van beleggingsfonds opteert u het best?

In principe valt niet eenvoudig op deze vraag te antwoorden. Een beleggingsfonds met actief beheer kan immers minder goed scoren dan aanvankelijk gepland en cijfers boeken onder de index van de markt. Ongeacht of u nu hoge beheers- en administratiekosten betaalt, er bestaat steeds de mogelijkheid dat u met minder goede cijfers uitkomt. Het komt er op aan de beleggingsmarkt voldoende te bestuderen en na te gaan welke value beleggingsfondsen op termijn beter zullen presteren dan de globale markt. Beleggingsfondsen die immers opteren voor groei op lange termijn, zullen meer kans maken op een groei boven de marktindex.

De voor- en nadelen kort op een rij:

1. Voordelen beleggingsfonds met passief beheer. Een beleggingsfonds met passief beheer volgt exact of zeer nauwgezet de evoluties van de globale index. De kans op grote verliezen is bijgevolg gering. Daarenboven zijn de kosten van een beleggingsfonds met een passief beheer aanzienlijk goedkoper dan deze van een beleggingsfonds met actief beheer.

2. Nadelen beleggingsfondsen met passief beheer. Aangezien het fonds de globale index volgt, bestaat er weinig kans op extra winsten. De winstmarge volgt de globale marktindex. Bovendien missen dergelijke beleggingsfonds het intellect van fondsbeheerders. Er wordt geopteerd voor cijfers en successen, niet op een bepaalde strategie.

1. Voordelen beleggingsfondsen met actief beheer. Een beleggingsfonds op basis van actief beheer kan beter presteren dan de globale index en dus in meer winst resulteren. Alle handelingen door de fondsbeheerders zijn daarenboven gebaseerd op onderzoek en wiskundige formules. De kans op eventuele grote verliezen zijn dus beperkter dan bij beleggingsfonds met passief beheer.

2. Nadelen beleggingsfondsen met actief beheer. Bij foute beleidsbeslissingen kunnen er minder goede resultaten geboekt worden dan bij fondsen met een passief beheer. De resultaten van het beleggingsfonds zijn dus sterk afhankelijk van de fondsbeheerder. Door de actieve tussenkomst zullen dergelijke beleggingsfondsen meer kosten dan hun broertjes met passief beheer.

Ongeacht of u wenst te investeren in beleggingsfondsen met actief of passief beheer, bij beide investeringen bestaan er risico’s. Geen enkele belegging in aandelen kan u een bepaald rendement vooraf bindend presenteren. Beleggingen met minder risico’s zullen resulteren in lagere opbrengst, en vice versa.

Beleggen: via actief of passief beheer?
Stem op deze vergelijking

Related Posts
Meer in Beurs & Beleggen
Waarom kiezen voor beleggingsfondsen?

Hoewel klassieke spaarrekeningen het spaarinstrument bij uitstek blijven voor de Belg, blijken fondsen aan een felle opmars bezig. Eind 2014...

Sluiten