Aandelen kopen

Sinds jaar en dag is het zo dat aandelen er bekend om staan één van de beste assets te zijn op de markt voor wat het beschermen van je kapitaal en vermogen betreft. In tijden waarin er sprake is van een lage spaarrente is het namelijk zo dat de inflatie een stuk van je koopkracht laat verdampen. Aandelen kopen kan ervoor zorgen dat je uitzicht houdt op een rendement waarmee je de inflatie minstens het hoofd kan bieden.

Direct aandelen kopen?

Om aandelen te kopen heb je een goede broker nodig, start hier met het vergelijken van brokers.
Vergelijk alle brokers >

Dit gezegd hebbende is het natuurlijk zo dat het kopen van aandelen niet zonder risico is. Bedrijven kunnen in woelig vaarwater terecht komen met als gevolg dat de waarde van hun aandelen kan gaan dalen. In het slechtste geval gaat het bedrijf failliet waardoor je als aandeelhouder het geïnvesteerde kapitaal komt te verliezen.

aandelen

Ondanks de risico’s die zijn verbonden aan aandelen moet het gezegd dat deze asset sinds jaar en dag haar kracht en potentieel duidelijk heeft weten te bewijzen. Heel wat mensen zouden er niet in zijn geslaagd om hun riante vermogen op te bouwen tot wat het vandaag is zonder aandelen. Bovendien is het op verschillende manieren mogelijk om de risico’s waarmee je kan worden geconfronteerd in te perken. Denk hierbij aan altijd grondig voorafgaandelijk onderzoek doen.

Daarnaast spreekt het voor zich dat je ook uitsluitend hoort te investeren in solide bedrijven die beschikken over een interessant toekomstperspectief. Wanneer je dit doet zal je kunnen vaststellen dat aandelen een belangrijke meerwaarde kunnen realiseren voor je vermogen.

Aandelen kopen en aanhouden kan er verder ook voor zorgen dat er een passieve inkomstenstroom kan worden gerealiseerd. Dit dan in het bijzonder wanneer de keuze wordt gemaakt om te beleggen in dividendaandelen. Door de dividenden te herinvesteren geniet je bovendien ook nog eens van het bekende rente-op-rente-effect. Zo laat je jouw vermogen op een organische manier verder groeien.

Hoe aandelen kopen en verkopen?

Vroeger was aandelen kopen en verkopen vaak een werk van lange adem. Orders dienden in de praktijk dan ook doorgaans manueel verwerkt te worden. Dit had als gevolg dat elke belegger rekening diende te houden met het zogenaamde koersrisico. De kans bestond immers dat de asset die men wou verkopen tussen het beslissingsmoment en het daadwerkelijke aan- of verkoopmoment reeds significant was gedaald of gestegen. Dat risico is op vandaag gelukkig veel minder aanwezig.

Het merendeel van de mensen die aandelen willen kopen of verkopen kiezen ervoor om gebruik te maken van de diensten van een online broker. Dit niet in het minst omdat ze op deze manier alles zelf in de hand hebben. Het beleggingsplatform waar je toegang toe krijgt is altijd beschikbaar.

aandelen kopen
Hoe koop je aandelen?

Het aankopen en verkopen van aandelen is uiteraard wel steeds beperkt tot de openingsuren van de beurs waar gebruik van wordt gemaakt. Wel is het buiten de beursuren mogelijk om reeds bepaalde orders “klaar te zetten”. Van zodra de beurs opent kunnen deze dan mogelijks worden doorgevoerd.

Bij aandelen kopen en verkopen dient er rekening mee te worden gehouden dat er bepaalde kosten aangerekend kunnen worden. Het gaat hierbij dan onder meer om de zogenaamde transactiekost. Hoeveel deze kosten bedragen wordt bepaald door verschillende factoren. In het bijzonder het soort beurs waar je gebruik van maakt zal bepalend zijn voor hoe hoog (of laag) deze kosten uitvallen. Hou bovendien ook rekening met de verschuldigde beurstaks. Deze staat los van de transactiekosten.

Bij aandelen kopen en verkopen is het doorgaans mogelijk om een keuze te maken uit verschillende soorten orders. Zo kan je kiezen voor een market order, maar is het ook mogelijk om te opteren voor een limit order. In het eerste geval zal de order altijd worden uitgevoerd tegen de op dat ogenblik bestaande marktprijs. In het tweede geval geef je zelf aan tegen welk bedrag je bereid bent om een bepaald aandeel aan te kopen of te verkopen. De order zal in dit geval open blijven staan tot op het moment waarop de door jou aangegeven waarde wordt aangetikt.

Aandelen kopen online

Vroeger was het zo dat aan- en verkooporders voor aandelen vaak telefonisch of zelfs met behulp van een fax-toestel werden doorgegeven. Dat was allesbehalve praktisch en verder eigenlijk ook helemaal niet interessant. Op vandaag kan dat gelukkig anders. Aandelen kopen online zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij en niemand anders aan de knoppen zit. Wil je op een bepaald ogenblik investeren in een bepaald bedrijf? Dan is dat in een handomdraai en doorgaans realtime gebeurd. Zou je graag meteen een bepaalde positie willen sluiten of inperken? Ook dat is perfect mogelijk!

Aandelen online kopen doe je bij een zogenaamde online broker. Het gaat hierbij om een gespecialiseerde partij die je toegang verleent tot haar handelsplatform. Op deze manier heb je de mogelijkheid om helemaal zelf te investeren in aandelen, maar ook doorgaans in andere beleggingsproducten zoals ETF’s. Het online kopen van aandelen zorgt ervoor dat je komt te beschikken over een geheel eigen portefeuille gevuld met bedrijven die volgens jou potentieel interessant zijn om in te investeren.

Let op, ook voor aandelen kopen online geldt uiteraard dat er rekening moet worden gehouden met de openingstijden van de beurs. Buiten deze openingstijden is het wel mogelijk om orders in te zetten, maar ze zullen pas worden verwerkt wanneer de beurs terug haar deuren opent.

Aandelen kopen België

Aandelen kopen in België is mogelijk bij verschillende partijen. Hierbij maken we een onderscheid tussen de rasechte (online) brokers en de banken die hun klanten ook beleggingsdiensten aanbieden. Van welke van beide partijen jij gebruik gaat maken is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Veel mensen stellen hun vertrouwen toch nog net wat meer in banken terwijl anderen net houden van de veelzijdige mogelijkheden die brokers aanbieden.

Eén ding is alvast van belang om rekening mee te houden, de kosten die door de verschillende partijen worden aangeboden kunnen danig verschillen. Het uitvoeren van een vergelijking tussen de diverse beleggingspartijen is dan ook van belang.

Heel wat mensen die aandelen willen kopen in België kijken daarvoor in eerste instantie ook in de richting van Belgische aandelen. Ondanks het feit dat onze economie een stuk kleiner is in vergelijking met bijvoorbeeld deze van de Verenigde Staten is het toch zo dat er enkele gerenommeerde ondernemingen deel van uitmaken. Indien je wenst over te gaan tot het aankopen van Belgische aandelen kan het altijd de moeite waard zijn om even te kijken naar de verschillende bedrijven die deel uitmaken van de BEL 20 index.

Deze index bevat de grootste en belangrijkste ondernemingen van de Belgische markt. Aandelen kopen van deze bedrijven zorgt ervoor dat je gaat beleggen in solide bedrijven die veelal ook nog eens een aardig dividendrendement aanbieden.

Dividend aandelen

Binnen de markt maken we een onderscheid tussen verschillende soorten aandelen. Concreet gaat het hierbij om groeiaandelen en dividend aandelen. Voor groeiaandelen geldt dat het aandelen betreft die worden uitgegeven door (zoals de naam reeds aangeeft) bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze nog een significante groei kunnen doormaken.

Bij dividend aandelen gaat het veelal om ondernemingen die reeds geruime tijd meedraaien op de markt en bijgevolg een significante marktpositie hebben weten te realiseren. De risico’s die je loopt als belegger zijn bij dergelijke bedrijven heel wat beperkter, maar daar staat tegenover dat ook de verwachte groei minder is.

Een belangrijke reden waarom veel mensen ervoor kiezen om te investeren in dividend aandelen heeft betrekking tot… het dividend! Dit is eigenlijk een stukje van de winst dat op periodieke basis wordt uitbetaald aan aandeelhouders. De periodiciteit waarop dit gebeurt is afhankelijk van het bedrijf in kwestie. Voor het merendeel van de Europese ondernemingen geldt dat ze ervoor kiezen om slechts één keer per jaar een dividend uit te betalen. Dat is anders bij Amerikaanse ondernemingen. Daar wordt het dividend namelijk globaal gezien per kwartaal uitbetaald.

Dividend aandelen worden over het algemeen beschouwd als een stukje zekerheid in een beleggingsportefeuille. Dit niet alleen omdat ze worden uitgegeven door gerenommeerde bedrijven. Daarnaast is het immers ook zo dat er kan worden gespeculeerd op twee verschillende financiële meerwaardes. In eerste instantie kan de koers van het aandeel immers stijgen, maar daarnaast ben je ook nog eens verzekerd van een periodiek dividend dat wordt uitbetaald.

Zelfs wanneer het sentiment op de markt even negatief wordt waardoor de koersen geen verdere evolutie meer laten optekenen kan je dus als dividendbelegger toch rekenen op een stukje rendement. Voor heel wat investeerders geldt dat ze op deze manier een passieve inkomstenstroom weten te realiseren.

BEL 20 aandelen

De BEL 20 is een index die de 20 grootste evenals meest verhandelde beursgenoteerde bedrijven in België bevat. Ze werd opgericht in maart van het jaar 1991 en geldt als de toonaangevende index voor de Belgische beurs. Net als bij bijvoorbeeld de Nederlandse AEX is het zo dat elk bedrijf over een bepaald gewicht beschikt binnen de index. De maximale weging die hiervoor geldt kan verschillen.

Op moment van schrijven is dit bij de BEL 20 bijvoorbeeld 12 procent. Deze maximale weging is belangrijk. Alleen op deze manier is het immers mogelijk om ervoor te zorgen dat de positie van een bepaald bedrijf te hard gaat doorwegen op de stand van de index.

De inhoud van de BEL 20 index wordt elk jaar opnieuw bepaald. Dit betekent dat de aandelen die erin noteren door de jaren heen aanzienlijk kunnen verschillen. Welke beursgenoteerde bedrijven in de index komen wordt elk jaar bepaald tijdens de eerste handelsdag van de maand maart. Het is de NSYE Euronext die dit doet op basis van verschillende criteria. Een aantal bekende bedrijven die doorgaans deel uitmaken van deze index zijn bijvoorbeeld AB Inbev, Belgacom / Proximus, Bpost & ING. Investeren in deze BEL 20 aandelen zorgt ervoor dat je er altijd voor kiest om te beleggen in gerenommeerde bedrijven die reeds over een solide marktpositie beschikken.

Welke aandelen kopen?

De bovenstaande vraag is altijd moeilijk te beantwoorden. Welke aandelen jij uiteindelijk moet kopen zal moeten worden aangetoond door middel van een voorafgaand onderzoek. Dit betekent dat je in eerste instantie voor jezelf moet bepalen welke aandelen voor jou nu wel en welke mogelijks wat minder interessant zijn. Dit kan je doen door rekening te houden met:

  1. De actuele waardering waar bepaalde aandelen over beschikken;
  2. In welke sectoren jij geïnteresseerd bent en waar je kennis van hebt;
  3. Hoeveel risico je wil lopen met de aandelen waarin je gaat investeren;
  4. Of je graag een dividend wil ontvangen of je liever een optimale koerswinst ambieert;

Bovenstaande aandachtspunten zijn uiteraard nog lang niet alles. Bij aandelen kopen zijn er ongelofelijk veel verschillende zaken waar je aandacht aan zal willen en moeten besteden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de marktomstandigheden. In tijden van hoge inflatie kunnen er bijvoorbeeld andere aandelen interessant zijn om naar te kijken als wanneer het inflatiespook zich (nagenoeg) niet laat gelden. Aandelen kopen is dus niet iets wat je even snel in één, twee, drie gaat doen.

Mensen die aandelen kopen dienen er zich ook altijd van bewust te zijn dat ze er goed aan doen om niet al hun eieren in hetzelfde mandje te leggen. Dit betekent in de praktijk onder meer dat je er goed aan doet om je investeringen te spreiden over verschillende sectoren. Gaat één bepaalde sector op een bepaald moment dan even onderuit? Dan is het mogelijk dat een andere sector waarin je hebt geïnvesteerd die klappen (grotendeels) kan opvangen. Wanneer je volledige portefeuille wordt blootgesteld aan die sector die even onderuit gaat wordt dat uiteraard een ander verhaal…

Aandelen kopen voor beginners

Voor heel wat mensen geldt dat ze eraan denken om de stap te zetten richting de aandelenbeurs. Aandelen kopen is dan ook iets wat kan zorgen voor een uitstekende diversificatie in ieders portefeuille. Vroeger was het zo dat mensen er veelal voor kozen om te vertrouwen op de spaarrente die ze ontvangen over hun opgespaarde vermogen.

aandelen kopen als beginner

Inmiddels zijn deze rentes echter zo laag (tot zelfs onbestaande) geworden dat er op zoek moet worden gegaan naar alternatieven. Het kopen van aandelen kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk uitzicht blijft houden op een rendement dat heel wat aantrekkelijker is.

Wel is het zo dat er bij aandelen kopen voor beginners enkele zeer belangrijke aandachtspunten van toepassing zijn waar rekening mee moet worden gehouden.

Aandelen kopen voor beginners is tegenwoordig heel wat toegankelijker geworden dan vroeger. Door je aan te melden bij een bepaalde online broker kan je in geen tijd aan de slag gaan met het aanleggen van je eigen aandelenportefeuille. Dit gezegd hebbende zijn er drie gouden regels die in het bijzonder voor beginnende beleggers in aandelen niet genoeg herhaald kunnen worden:

  1. Probeer de kosten die je moet betalen zoveel mogelijk te beperken;
  2. Zorg ervoor dat je vanaf het begin kan rekenen op een goede spreiding;
  3. Doe altijd goed je eigen onderzoek vooraleer te investeren in aandelen;

De bovenstaande drie regels zijn van cruciaal belang bij aandelen kopen voor beginners. Probeer bovendien ook niet zomaar je volledige vermogen dat je kan investeren in groeiaandelen te investeren. Een goede diversificatie tussen groeiaandelen enerzijds en waarde-aandelen anderzijds kan helpen om de volatiliteit van je beleggingsportefeuille binnen de perken te houden.

Apple aandelen kopen

Apple is één van ’s werelds bekendste en tevens ook meest populaire technologiebedrijven. In eerste instantie staat dit bedrijf uit het Amerikaanse Californië uiteraard bekend omwille van haar succesverhalen zoals onder meer de iPod, de iPhone evenals de iPad en natuurlijk ook de MAC-systemen. Het bedrijf werd opgericht op 1 april 1976 door niet alleen de inmiddels overleden Steve Jobs, maar ook Steve Wozniak evenals Ronald Wayne.

Apple aandelen
Apple aandelen kopen.

Door de jaren heen is Apple erin geslaagd om haar product- en dienstenaanbod aanzienlijk uit te breiden en te diversifiëren.

Ondertussen werd afscheid genomen van de iPod. Met de iPhone werd een uitstekende vervanger gecreëerd die niet alleen dienst kan doen als MP3-speler, maar bovendien ook als smartphone.

Niet alleen de systemen die Apple op de markt heeft gebracht zijn een succes gebleken. Dat geldt eveneens voor de verschillende diensten die ze aanbiedt aan zowel consumenten als bedrijven. Bekend is bijvoorbeeld de iCloud cloudopslag. Bovendien is er ook Apple Pay welke het mogelijk maakt om op een eenvoudige en veilige manier betalingen uit te voeren met behulp van Apple systemen.

Andere diensten zijn Apple Music en natuurlijk ook Apple TV+. Deze laatste werd gelanceerd in het jaar 2023 en moet de strijd aanbinden met onder meer streamingdienst Netflix.

Apple aandelen kopen betekent dus duidelijk dat je ervoor kiest om te investeren in een welvarend en bovendien zeer sterk gediversifieerde onderneming. Apple is tegenwoordig dan ook beslist niet langer (grotendeels) afhankelijk van een bescheiden aantal successystemen. De komst van onder meer streamingdienst Apple TV+ en tal van andere diensten heeft gezorgd voor een aanhoudende inkomstenstroom waar het bedrijf op kan teren. Tot slot is het zo dat Apple aandelen ook recht geven op een (bescheiden) dividend. Ook dit is altijd mooi meegenomen.

Colruyt aandelen kopen

Colruyt aandelen zijn één van de bekendste aandelen die noteren aan de Belgische beurs. Het aandeel van de Colruyt Group bevat niet alleen de gelijknamige supermarktketen. Andere ondernemingen die er onder vallen zijn dan ook bijvoorbeeld Bio-Planet, DreamLand, OKay en kledingwinkel Zeb. Heel wat beleggers hebben er door de jaren heen in België voor gekozen om in dit aandeel te beleggen. Dat omwille van verschillende redenen. In eerste instantie staan de Colruyt aandelen erom bekend over een lage volatiliteit te beschikken. Dat is natuurlijk grotendeels het gevolg van het feit dat het aandeel zich bevindt in de sector van de consumentengoederen.

Wie investeert in Colruyt aandelen investeert in ieder geval in een solide groep die reeds bestaat van in het jaar 1928. Door de jaren heen heeft de achterliggende groep haar marktpositie versterkt door te investeren in diverse nieuwe aanwinsten. Op deze manier heeft ze er niet alleen voor gezorgd dat haar positie binnen de markt verder kon worden versterkt, daarnaast werd er meteen voor beleggers ook een extra spreiding gecreëerd. Nog een andere reden om een investering in Colruyt aandelen te overwegen is het aantrekkelijke dividend dat door de groep wordt uitgekeerd aan haar beleggers.

Het dividend dat Colruyt aandelen uitkeren staat er niet alleen om bekend uiterst betrouwbaar te zijn, daarnaast is het met een rendementspercentage van op moment van schrijven meer dan 2,7 procent als zeer aantrekkelijk te bestempelen. In het bijzonder voor waardebeleggers kan het dan ook interessant zijn om even te kijken in de richting van de aandelen van de Colruyt Group.

Tesla aandelen kopen

Tesla was ’s werelds eerste merk dat ervoor koos om zich volledig toe te leggen op de productie van elektrische auto’s in plaats van voertuigen die rijden op benzine of een andere brandstof. In eerste instantie richtte het merk zich nog hoofdzakelijk op de thuismarkt Amerika, maar ondertussen is daar verandering in gekomen.

Tesla aandelen

De hele wereld heeft dan ook reeds kennis kunnen maken met de elektrische voertuigen die het merk op de markt heeft gebracht. Tesla aandelen kopen zorgt er echter voor dat je als belegger niet alleen maar speculeert op de verdere evolutie die elektrische voertuigen door zullen maken. Andere bedrijfsactiviteiten van Tesla zijn:

  • De productie van zonnedaken;
  • Energieopslagsystemen voor huizen;
  • Industrie- en elektriciteitsnetten;

De Tesla aandelen hebben sinds hun introductie op de markt een ongelofelijke evolutie doorgemaakt. De enorme populariteit waar het merk op kan rekenen heeft er samen met de bestaande toekomstplannen voor gezorgd dat de waarde van de aandelen stevige boost heeft gekregen. De Tesla aandelen maken deel uit van de zogenaamde S&P 500 index. Deze gerenommeerde index bevat de 500 grootste en belangrijkste Amerikaanse bedrijven.

Ondertussen heeft Tesla ervoor gekozen om buiten haar traditionele modellen ook uit te pakken met enkele voertuigen die zich richten op een ander segment van de automarkt. Een bekend voorbeeld hiervan is uiteraard de zogenaamde Cybertruck. Bovendien is er ook de zogenaamde Tesla Auto-Pilot. Deze technologie zou er uiteindelijk voor moeten zorgen dat we ons op een veilige manier van punt A naar punt B kunnen verplaatsen zonder dat we daarvoor zelf moeten sturen. Hierdoor zou het risico op ongevallen aanzienlijk gereduceerd kunnen worden.

In ieder geval, het kopen van Tesla aandelen zorgt er dus voor dat je (onrechtstreeks) een beetje belegt in de toekomst.

Veelgestelde vragen over aandelen kopen

Waar kan ik het beste aandelen kopen?

Aandelen kopen doe je het best bij een gerenommeerde (online) broker die een omvangrijk aanbod combineert met lage kosten. Het inperken van de beleggingskosten is van cruciaal belang wanneer je erin wil slagen om een zo optimaal mogelijk rendement te kunnen realiseren met je beleggingen.

Hoe werken aandelen?

Aandelen zijn beleggingsproducten die worden uitgegeven door bedrijven. Wanneer je investeert in aandelen betekent dat dan ook in de praktijk dat je voor een (klein) stukje mede-eigenaar wordt van de onderneming in kwestie. De aandelenkoers is doorgaans representatief voor de resultaten die het bedrijf in kwestie weet neer te zetten. Bij dividendaandelen wordt ervoor gekozen om een gedeelte van de gerealiseerde winst uit te betalen aan de aandeelhouders.

Hoe kan ik Club Brugge aandelen kopen?

De Belgische voetbalploeg Club Brugge maakte in het jaar 2023 bekend als eerste Belgische voetbalploeg naar de beurs te trekken. Uiteindelijk werden die plannen voorlopig in de koelkast gestopt. Club Brugge aandelen kopen behoort op moment van schrijven dan ook niet tot de mogelijkheden. Mogelijks komt daar in de toekomst nog verandering in.

Kun je een deel van een aandeel kopen?

In de basis geldt dat het alleen maar mogelijk is om volledige aandelen te kopen. Toch bestaat er ook zoiets als fractionele aandelen. Deze maken het mogelijk om stukjes van aandelen te kopen. Hiermee richten brokers zich voornamelijk op de kleine belegger die bijvoorbeeld ook graag willen beleggen in gerenommeerde, maar dure aandelen zoals deze van het bedrijf Amazon.

Waar moet je op letten bij het kopen van aandelen?

Er zijn best een aantal verschillende zaken waar je op moet letten bij aandelen kopen. Zo dien je rekening te houden met de actuele waardering waar het aandeel over beschikt. Is deze overgewaardeerd? Dan is het mogelijks interessant om een beter inkoopmoment af te wachten. Ook het karakter van het aandeel (groeiaandeel of waarde-aandeel) is een belangrijk aandachtspunt.

Aandelen kopen is niet risicoloos, maar beschermt wel je vermogen

Aandelen kopen is niet risicoloos. Het is zeer belangrijk om dit als (nieuwe) belegger te begrijpen. Dit gezegd hebbende is investeren vaak noodzakelijk om de inflatie het hoofd te kunnen bieden. Doe je dat niet? Dan is het mogelijk dat je door de jaren heen je koopkracht aanzienlijk zal zien slinken. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Ben jij dus met andere woorden op zoek naar een mogelijkheid om te investeren in solide bedrijven die voor jou een aanzienlijke financiële meerwaarde kunnen realiseren? Dan kan aandelen kopen beslist iets zijn wat je zou kunnen overwegen.