MeDirect Bank

Medirect Sparen en Beleggen

MeDirect is een online financiële instelling waar spaarders hun spaaroverschotten kunnen zien aangroeien. De financiële instelling richt zich daarbij zowel op klassieke spaarformules als beleggingen (aandelen, obligaties en fondsen).

Bekijk hier het uitgebreide aanbod van Medirect Bank Klik hier om brokers te vergelijken

Wat zijn de voor- en nadelen van werken via MeDirect? En zijn er bepaalde opmerkzaamheden die je in het achterhoofd dient te houden wanneer je intekent op een financieel product van MeDirect?

MeDirect, wat is het?

MeDirect BankMeDirect is een productnaam van de Mediterranean Bank, dat op haar deel uitmaakt van AnaCap Financial Partners. Deze Bank van Maltese oorsprong biedt onder de benaming MeDirect aan particulieren zowel klassieke spaarvormen als meer risicovolle beleggingen aan. MeDirect speelt vooral in op snelle wijzigingen en voordelige tarieven.

Door het feit dat de bank uitsluitend via internet opereert, kan de financiële instelling op haar werkingskosten besparen en bijgevolg een hoger rendement aanbieden.

De hamvraag daarbij is natuurlijk: ben ik wel even goed beschermd bij dit bedrijf als wanneer ik gelden spaar/beleg via een Belgische financiële instelling zoals ING België, BNP Paribas Fortis of KBC bank? Aangezien MeDirect van Maltese origine is, moet de bescherming ook onder de Maltese vlag gevonden worden.

Malta maakt deel uit van de Europese Unie, waardoor de Europese depositobescherming ten belope van 100.000 EUR (die eveneens geld in België) van toepassing is. Kortom, via dit bedrijf geniet je van dezelfde bescherming als dat je zou genieten via een Belgische financiële instelling of broker. Opgelet: per 1 januari 2016 is de bescherming vanuit Europa niet meer regionaal. Het ‘Single Resolution Fund’ werd opgericht om op Europese wijze de spaarder te beschermen.

Kenmerken sparen via MeDirect

De website van MeDirect speelt, ondanks dat de introductiepagina doet vermoeden dat beleggingen een even grote activiteit zijn, hoofdzakelijk in op de spaarders. Dit bedrijf biedt verschillende niet-gereglementeerde rekeningen aan. Het begrip ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’ verwijst naar het feit dat deze rekeningen niet vallen onder de bepalingen van Belgische spaarrekeningen en dus niet kunnen genieten van de vrijstelling van roerende voorheffing (anno 2016 geldt een vrijstelling ten belope van 3.760 EUR).

Met andere woorden: elke intrest die verwezenlijkt wordt via een spaarrekening of termijnrekening van MeDirect is onderworpen aan een roerende voorheffing van 27% (krachtens een recente wijziging bedraagt per 1 januari 2016 de roerende voorheffing niet langer 25%, maar 27%).

Overzicht spaarrekeningen MeDirect

MeDirect biedt spaarders een keuze uit twee types van spaarrekeningen: de ME3 spaarrekening en Express spaarrekening. Het verschil tussen deze twee spaarrekeningen en andere spaarrekeningen, is dat de spaarrekening geen getrouwheidspremie aanbieden. Spaarders die intekenen voor de ME3 spaarrekening kunnen dus uitsluitend winst bekomen via de basisrente. Zoals hierboven vermeld, werkt MeDirect uitsluitend digitaal om op die manier op kosten te besparen. De basisrente van de ME3 spaarrekening ligt dan ook ettelijke malen hoger dan de rente van Belgische spaarrekeningen.

Momenteel biedt dit bedrijf nog een basisrentevoet aan van 1,36%. Na aftrek van roerende voorheffing ten belope van 27%, komt dit neer op 0,99% netto. Ter vergelijking: het gros van de Belgische grootbanken biedt slechts een basisrentevoet aan van 0,12 à 0,15% netto.

Opgelet: de ME3 spaarrekening heeft ook een kanttekening. Door de hogere rentevoet vereist de spaarrekening een opzeggingstermijn van 3 maanden. Wanneer je zou besluiten om op 1 oktober 2016 het geld van de spaarrekening op te nemen, zal dit pas op 1 januari 2017 op de gewenste rekening geboekt worden. De gegenereerde intrest wordt elke drie maand op de bijhorende rekening gestort.

Wens je daartegenover onmiddellijk over het gespaarde geld te beschikken? Dan biedt deze bank via de Express spaarrekening oplossing. Zoals de benaming ‘Express’ doet vermoeden, kan er via de Express spaarrekening 24/7 geld opgenomen en gedeponeerd worden.

Aangezien MeDirect functioneert onder Maltese vlag, behoort evenwel een verwerkingstijd van 2 dagen van stortingen in aanmerking genomen te worden. De MeDirect Express spaarrekening biedt een basisrente van 0,65% aan, wat na aftrek van de verschuldigde roerende voorheffing neer komt op 0,47%. Zoals hiervoor reeds vermeld, is dit nog steeds ettelijke malen meer dan wat de meeste Belgische banken anno 2016 aanbieden.

Overzicht termijnrekeningen

MeDirect biedt daarnaast ook verschillende termijnrekeningen aan, waarvan de looptijd varieert tussen de 1 en 5 jaar. Op het moment van schrijven biedt de het bedrijf termijnrekening op 1 jaar een rendement van 2,30% bruto aan. Netto komt dit neer op 1,73%. Wanneer de spaarder zou intekenen voor een termijnrekening op 2 jaar, verhoogt de bruto rente tot 2,50% oftewel 1,88% aan. De termijnrekening op 5 jaar biedt, logischerwijze, de hoogste opbrengst. Op 5 jaar ligt de bruto rente op 3,40%, wat neerkomt op een netto rente van 2,50%.

Beleggen

Op zoek naar een spaar-/beleggingsvorm die meer genereert dan een klassieke spaarrekening? Dan is investeren in aandelen, opties en obligaties een uitermate goed alternatief. MeDirect beschikt over een eigen online platform waarmee aandelen, opties en obligaties kunnen aangekocht en verkocht worden.

Voor een overzicht van de toepasselijke tarieven en minimum intekenbedragen, verwijzen we graag door naar MeDirectBank.be. MeDirect Bank hanteert daarbij zelfs geen instap- of intekenkosten!

Tip: beschik je over een stevige reserve en heb je nood aan een financiële instelling die zich dagelijks uitermate goed bekommerd om jouw vermogen? Vanaf 5.000 EUR aan financiële middelen biedt deze bank persoonlijke begeleiding aan.

Hoewel de Maltese achtergrond van dit bedrijf twijfels kan zaaien met betrekking tot de bescherming van spaargeld, blijkt na analyse dat de Europese bescherming ten belope van 100.000 EUR eveneens van toepassing is op de financiële producten van MeDirect. Per 1 januari 2016 wordt er daarenboven gewerkt aan een Europees beschermingsfonds, waardoor de Maltese achtergrond van MeDirect niet meer ter zake doet.

Dit bedrijf kan door zijn afwezigheid van bankkantoren hogere rentes aanbieden dan de meeste Belgische banken, dit zowel voor klassieke spaarrekeningen als termijnrekeningen. Hoewel de bank zowel inzet op spaarders als beleggers, blijkt de nadruk veelal te liggen op de spaarders. Als belegger bestaan er dus onzes inziens dus aantrekkelijke online brokers en verwerkers.

4.8/519 ratings