Belgen bij de tien rijkste volken van de wereld

Belgen bij de tien rijkste volken van de wereld
Belgen bij de tien rijkste volken van de wereld
Leestijd 2 minuten

Belgen horen bij de tien rijkste volken van de wereld. Mits daarvoor het netto financieel vermogen per persoon als uitgangspunt wordt genomen. Dat is uit onderzoek van verzekeraar Allianz gebleken. Opvallend daarbij is dat het op dit moment zo is dat de overheid weinig te besteden heeft, maar dat de inwoners er juist heel goed voorstaan. Bij de negen rijkere landen zijn ook verschillende Europese landen, waaronder Nederland en Zwitserland. Ook landen uit Azië doen het in sommige gevallen beter dan Belgen.

Bezittingen minus de schulden

De berekening die Allianz erop na hield is eigenlijk simpel. Uitgangspunt was het spaargeld plus de bezittingen minus de uitstaande schulden. Op die manier is naar 55 verschillende landen op de wereld gekeken. Samen hadden de Belgische gezinnen een netto vermogen van 1.147 miljard euro. Deel dit door het aantal inwoners en dit betekent dat het om 98.930 per inwoner gaat in 2020. IN 2019 betrof het nog een bedrag van 94.804 euro. Er was een stijging van meer dan 4.000 euro per persoon waar te nemen. Wel is het zo dat ook naar kanttekeningen gekeken moet worden in dit onderzoek.

Deel niet meegenomen

Als het gaat om aanmerkingen op het onderzoek van verzekeraar Allianz, dan gaat het vooral om de manier waarop met vastgoedvermogen is omgegaan. In het geval van dit onderzoek is er namelijk helemaal niet mee omgegaan. De bezittingen op het gebied van woningen en bouwgrond zijn achterwege gelaten. Schattingen zeggen dat dit in België om een bedrag van 1.500 miljard euro gaat dat niet is meegerekend. Wel is het zo dat deze bezittingen in geen enkel land dat in het onderzoek is betrokken zijn meegenomen.

Vermogens in andere landen

De Belgen bezetten wereldwijd dus de tiende plaats. Dat is een plek hoger dan in 2019 toen België plek 11 innam. Hoe zit dat eigenlijk met andere landen? Waar gekeken wordt naar de buurlanden, dan doet alleen Nederland het beter. Dat is op plek 4 terug te vinden. Frankrijk en Duitsland bezetten plek 11 en 18. De Nederlanders hebben per persoon een vermogen van 128.560 euro in 2020. Het is echter niet het hoogst genoteerde Europese land. Boven de Nederlanders staan Denemarken en Zwitserland op de plekken 3 en 2. Helemaal bovenaan staat Amerika. Daar is het vermogen 218.470 euro per persoon. Meer dan tweemaal zoveel als in België dus.

Economieën in opkomst

Wat opvalt bovenin de lijst is dat de landen die opkomen als economie langzaam maar zeker dichterbij kruipen. Als het gaat om landen uit Azië dan zijn vooral nog de bekende landen te zien in de top. Zo nemen Taiwan, Japan en Singapore allemaal een plekje in. Wat vooral opvalt aan de landen buiten Europa is dat het beleggen voor het gezinsvermogen belangrijker is. Amerikanen hebben de helft van hun bezittingen bijvoorbeeld in aandelen. Voor Europese landen is dit vaak maar net een kwart van het vermogen per persoon. Daar is dus nog wel een verschil te zien.

Related Posts