Belgische grootbanken verlagen rente spaarrekening

Na BNP Paribas Fortis en Belfius heeft nu ook grootbank ING besloten om de rente van haar spaarrekeningen te verlagen tot het wettelijk minimum van 0,11%. Op die manier is momenteel nog enkel KBC Bank een grootbank die meer aanbiedt dan het wettelijk minimum. Mogelijk zal dus vanaf binnenkort de rente voor alle spaarrekeningen van Belgische grootbanken nog slechts 0,11% bedragen.

ING volgt voorgangers

Belgische grootbanken verlagen rente spaarrekeningDe basisrente op de spaarrekeningen van ING, namelijk ING Lion Deposit, ING Lion Premium Boekje, ING Oranje Boekje en ING Groen Boekje, zullen per 15 april 2016 verlaagd worden van 0,05% naar 0,01%. De getrouwheidspremie van deze spaarinstrumenten zal behouden worden op 0,10%, waardoor klanten van een maximale jaarlijkse rente van 0,11% kunnen genieten. Klanten van ING die op zoek zouden zijn naar een spaarformule met een hogere rente, kunnen bij ING Tempo sparen terecht. Deze spaarrekening geeft nog recht op een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 1,20%. Geïnteresseerden kunnen hiermee evenwel enkel periodiek sparen via een doorlopende maandelijkse opdracht van maximum 500 EUR. Wie occasioneel zelf stortingen op een spaarrekening zou wensen te doen, is bijgevolg bij ING aangewezen op de spaarrekeningen met een totale opbrengst van 0,11%.

Op die manier volgt ING het initiatief van voorgangers Société Générale, BNP Paribas Fortis en Belfius. Ook andere (kleinere) banken zoals Bank Nagelmaeckers en Hello Bank hebben aangekondigd hun spaartarieven terug te brengen tot 0,11% op jaarbasis. Allen verwijzen ze naar de aanhoudende lage rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB). Tot zolang de ECB slechts een geringe rente, of zelfs een negatieve rente, aanrekent voor overschotten aan geld, zal ook de rente van banken niet opnieuw stijgen. “Negatieve intrestvoeten zijn op de geldmarkten al een jaar een economische realiteit”, aldus ING. “In een context van lage Europese groei en lage inflatie, gaf de ECB aan om ook in de toekomst mogelijks bijkomende maatregelen te zullen nemen met de bedoeling om de rentevoeten verder te doen dalen. De ING-economen verwachten dan ook dat de kortetermijnrentevoeten minstens tot eind 2017 negatief zullen blijven.”

Welke bank biedt de hoogste rente?

Gelet op de lage rentevoeten van spaarrekeningen is de vraag welk spaarinitiatief men momenteel in België moet kiezen voor het beste rendement?

Wie zou intekenen op een spaarvorm zoals ING Tempo sparen zoals hierboven genoemd, geniet van een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 1,20%. Vooral dus de getrouwheidspremie maakt van ING Tempo sparen een lucratieve belegging. Wie zijn geld zou opnemen voor het verstrijken van de eenjarige periode, valt terug op 0,40% getrouwheidspremie. Een percentage dat ettelijke malen lager is, maar nog steeds meer dan de standaardrente van de meeste banken.

Bijvoorbeeld: Peter heeft 15.000 EUR aan spaaroverschotten. Peter was steeds klant bij ING via een ING Lion Premium Boekje, waarvan de rente per 15 april verlaagt tot het wettelijk minimum (0,11%). Wat kan Peter het beste doen van belegging?

– Peter laat de 15.000 EUR op het ING Lion Premium Boekje. Daarvoor ontvangt hij na twee jaar een rente van 33 EUR (16,50 EUR/jaar) (basisrente + getrouwheidspremie);

– Peter besluit de 15.000 EUR periodiek over te plaatsen via het ING Tempo sparen. Daarvoor zal hij een doorlopende opdracht gedurende 2,5 jaar moeten uitvoeren (max. 500 EUR/maand). Na het eerste jaar ontvangt Peter een basisrente van 24 EUR. Een getrouwheidspremie ontvangt Peter niet, aangezien het geld nog geen jaar onafgebroken op de ING Tempo sparen-rekening geplaatst is. Na het tweede jaar ontvangt Peter een basisrente van 48 EUR, te verhogen met een getrouwheidspremie van 72 EUR die sinds de nieuwe regeling per kwartaal wordt uitbetaald. Bijgevolg resulteert dit voor Tom in een totale rente van 144 EUR;

– Peter besluit de 15.000 EUR vanaf de eerste dag over te plaatsen op een langetermijnrekening met een rente van 1,00% zonder getrouwheidspremie. Na twee jaar zal Peter hiervoor een rente van 150 EUR ontvangen hebben.

Conclusie beste rente

Door de hervormingen binnen de Belgische banken blijkt het spaarboekje nog weinig aantrekkelijk. Correct, spaartegoeden die gespaard worden via een Belgische spaarrekening genieten van de depositobescherming ten belopen van 100.000 EUR/rekening. Echter blijkt uit statistieken dat de meeste spaarders geen 100.00 EUR wensen te sparen, maar een gemiddeld bedrag van 16.000 EUR. Net zoals de meeste spaarders zal Peter dus het beste opteren voor een langetermijnrekening. Een hogere totale rente (basisrente + getrouwheidspremie) klinkt dan wel beter, maar blijkt in de praktijk niet voor meer opbrengst te zorgen.

Belgische grootbanken verlagen rente spaarrekening
5 (100%) 1 stemmen