Besparen op autoverzekering door peer-to-peer autodelen

Besparen op autoverzekering door peer-to-peer autodelen

Een wagen hebben kost handenvol geld. Niet alleen de aankoop van een wagen weegt door, de verschillende financiële en verzekeringsimplicaties maken van het onderhouden van de wagen een grote maandelijkse uitgavenpost. Op jaarbasis besteden consumenten meer dan 4.000 EUR aan het onderhoud en behoud van hun wagen. Via particulier autodelen kan u echter uw eigen wagen delen met anderen wanneer u er geen nood aan hebt. En vice versa: hebt u geen budget om een wagen aan te kopen, maar beschikt u occasioneel over de nood een wagen te gebruiken? Via peer-to-peer autodelen kan u de wagen van personen in een beperkte straal rondom u gebruiken.

Twee manieren

Tot voor kort bestonden er in se maar twee manieren van autodelen. Enerzijds het particulier autodelen onder vrienden of familie, kortom mensen die elkaar goed kenden. Een dergelijk idee van autodelen werd gekenmerkt door een beperkte administratie en vaak moeilijke afspraken. Net wanneer X de auto nodig had, had ook Y nood aan de auto. Anderzijds was er het professioneel autodelen (zoals Cambio) waarbij de dienstverstrekker eigenaar was van de wagen. In ruil voor een abonnementsbijdrage kunnen de gebruikers gebruik maken van de auto van de professionele dienstverstrekker. Professioneel autodelen was, gelet op de ruimere administratieverplichting, een duurdere verrichting dan particulier autodelen.

Peer-to-peer autodelen

Een nieuw initiatief inzake autodelen schommelt tussen deze twee varianten, het zogenaamde ‘peer-to-peer autodelen’. Particulieren wiens wagen voor een groot deel van de tijd in de garage staat, kunnen tegen betaling hun wagen ter beschikking stellen van een andere bestuurder. Een win-win situatie voor beide partijen: de eigenaar van de wagen die anders de wagen niet zou gebruiken verdient iets bij; de persoon die geen financieel budget of geen wil heeft om een wagen aan te kopen, kan er één gebruiken op het moment dat hij of zij wenst. Dergelijk peer-to-peer autodelen werd in België geïntroduceerd na vele succesverhalen in het buiteland. Belgische online diensten zoals CarAmigo en Tapazz zorgen voor de organisatorische omkadering van dergelijk autodelen. Elk voertuig dat binnen de dienst wordt aangemeld, wordt gedekt door een omniumverzekering, verzekering BA en rechtsbijstandsverzekering. Vanaf het moment dat de eigenaar de sleutel overhandigt aan de CarAmigo of Tapazz-gebruiker, neemt de verzekeraar van de online dienst het verzekeringsluik over. In geval van een ongeval, heeft het ongeval geen implicaties op de verzekeringsovereenkomst van de eigenaar van de wagen.

De online diensten hanteren vaak gelijkaardige voorwaarden zoals het bezitten van een Belgisch rijbewijs gedurende een bepaalde tijdspanne, een kredietkaart of rekening op naam van diegene die van de wagen gebruik wenst te maken en een locatiebeperking tot het Belgische grondgebied.

Voordelen van peer-to-peer autodelen?

1. Eenvoud. Zowel de eigenaar van de wagen als diegene die tijdelijk gebruik wenst te maken van de wagen, zitten niet vast aan langdradige abonnementen. Het volstaat voor de eigenaar om het type van zijn wagen, locatie, uur- en kilometertarief in te geven, waarna de wagen online staat. Wanneer de tijdelijke gebruiker aan alle voorwaarden voldoet kan hij eender welk voertuig reserveren.

2. Budget. De eigenaar van de wagen verdient geld terwijl de wagen anders niet zou benut worden. De tijdelijke gebruiker behoort geen wagen aan te kopen, wat op lange termijn een flinke besparingspost vormt.

3. Goed voor het milieu. Minstens twee personen delen alvast één wagen, wat een besparing betekent van minstens 50% per wagen. Hoe meer personen gebruik maken van de peer-to-peer autodelen service, hoe minder wagens er op de baan zijn.

4. Laagdrempelig. In tegenstelling tot professionele autoverhuurdiensten zitten gebruikers niet vast aan standaardabonnementskosten. Via een peer-to-peer autodelen service betaalt u enkel wanneer u van een wagen gebruik wenst te maken.

5. Moderniteit. De online diensten als CarAmigo en Tapazz werken via het internet en de smartphone. Mediums die snel te raadplegen vallen.

Besparen op autoverzekering door peer-to-peer autodelen
Stem op deze vergelijking

Related Posts
Meer in Verzekeringen
Minder Belgen ziek op vakantie

Belgen zijn het voorbije jaar minder ziek geworden op vakantie in vergelijking met andere jaren. Het aantal letselongevallen steeg wel...

Sluiten