Bitcoin

Lees alles over Bitcoins

De termen Bitcoin en online BTC miner circuleren veelvuldig op het internet. Vooraleer te starten met Bitcoin, is het belangrijk om het idee achter betalen per Bitcoin te begrijpen. Hieronder vindt men een eenvoudige en duidelijke uitleg van wat Bitcoin precies is.

Wat is Bitcoin?

bitcoinsBitcoin is een alternatieve vorm van geld. Bitcoins (BTC) zijn daardoor vergelijkbaar met andere munten zoals euro’s of dollars. Het enige verschil tussen al deze vormen van geld is dat Bitcoin uitsluitend digitaal werkt. Op die manier kan men zonder tussenkomst van een bank ze gebruiken om dingen te kopen, ze te ontvangen in ruil voor een dienst, ze te ruilen voor andere valuta, of ermee te speculeren zoals bij forex trading. Bitcoin wordt daardoor ook wel omschreven als een “cryptcocurrency”. Het is meer bepaald een digitale decentrale vorm van geld waarbij de waarde fluctueert op basis van evoluties op de markt:

 • Decentraal. Bij Bitcoin is er geen centrale instantie die de waarde van het geld bepaalt (in tegenstelling tot de bv. de Europese Centrale Bank (ECB) voor de euro). De uitgifte en het verloop van Bitcoins wordt uitsluitend bepaald door de gebruikers. Het netwerk van Bitcoin fungeert dus zonder centraal aanknopingspunt of autoriteit.
 • Geld. Zoals hiervoor verduidelijkt, is Bitcoin een digitale vorm van geld. Net zoals bij contant geld in een portemonnee zijn Bitcoins eigendom van de persoon die het bezit. Met de Bitcoins kan men overal ter wereld, zonder hindernissen van landsgrenzen of valuta, goederen en diensten kopen.
 • Fluctuerende waarde. De Btc rate wordt niet bepaald door een centrale autoriteit. Op het internet zijn er vele plekken waar men Bitcoins kan kopen en verkopen, waarbij elke plek haar eigen Bitcoin rate bepaalt. Door een gemiddelde te nemen van al deze plekken kan men een globale BTC exchange rate vaststellen.

De Waarde

De waarde van 1 BTC wordt daarbij uitgedrukt in een getal tot op een achtste decimaal. Dit betekent dat de minimale transactiegrote 0,00000001 coin is. Op die manier kan men de waarde van een goed of dienst zeer nauwkeurig bepalen. Nog meer nauwkeurig dan bv. de euro die werkt op basis van twee decimalen (de eurocent).

Bitcoin is echter ook meer dan alleen een elektronische vorm van geld. Btc wordt ook geloofd omwille van haar bijdrage aan de technologische vooruitgang. Sinds de komst van Bitcoin werd al veelvuldig geëxperimenteerd met alternatief betalen en geld afhalen.

Historiek Bitcoin

Er valt geen exacte datum op het ontstaan van deze munt te kleven. Bitcoins zijn immers stelselmatig doorheen de tijd verspreid over de wereld. Volgens deskundigen werd het idee van Bitcoins voor het eerst besproken in de loop van 1998, dit onder de noemer “Wei Dai”.

Vanaf januari 2009 begonnen op het internet de eerste proefresultaten van Btc te circuleren. Onder de naam “Satoshi Nakamoto” opperde iemand dat de coin kon werken én dat Bitcoin daarenboven tal van voordelen had. De persoon achter “Satoshi Nakamoto” stapte echter binnen het jaar uit het concept van Bitcoin. Op die manier ging een schat aan informatie omtrent Bitcoin verloren. Tot op vandaag is nog steeds niet geweten wie de persoon achter “Satoshi Nakamoto” is. Sinds 2010 werd deze munt ook ontdekt door de media en begonnen steeds meer burgers de coins als alternatieve munt gebruik te maken.

Hoe werkt Bitcoin?

Bitcoin maakt voor haar netwerk gebruik van een peer to peer-technologie (P2P). Voor met deze coins aan de slag te gaan heeft men dus nood aan (i) een digitaal apparaat, zoals een computer of smartphone en (ii) een internetverbinding. Van zodra men de Bitcoin-portemonnee op dit digitaal apparaat heeft geïnstalleerd, wordt een Bitcoin-adres gegeneerd. Door dit adres kan onderscheiden van wie welk geld is. Een Bitcoin-adres bestaat daarbij uit een aaneenschakeling van cijfers en letters. Elk Bitcoin-adres is uniek per transactie en kan slechts één maal per transactie worden gebruikt.

Naast de fysieke Bitcoin-portemonnee op een eigen digitaal apparaat (desktop wallet) bestaat er ook de mogelijkheid om een online BTC-portemonnee aan te maken (online wallet). Het nadeel van de online wallet is dat men fysiek geen controle heeft over de Bitcoin wallet en bijgevolg afhankelijk is van de online service-aanbieder of men na enige tijd nog met het digitale geld betalingen kan verrichten.

Bitcoins maken of Bitcoins minen

Bitcoins worden gemaakt via de rekenkracht van computers. Dit betekent dus dat elk digitaal apparaat waar dan ook ter wereld aan Bitcoin mining kan doen. Meer concreet bestaan er programma’s die rekenkundige formules oplossen. Van zodra dit programma een getal heeft gevonden dat voldoet aan een bepaalde cryptografische regel én daarenboven nog niet bestaat, ontvangt men een aantal coins. De moeilijkheidsgraad van deze rekenkundige formules worden steeds aangepast zodat er steeds een 10tal minuten nodig zijn om een nieuwe blok aan te maken. Daarnaast past Bitcoins ook zelf de waarde van de geminede coins aan. Elke 4 jaar halveert de beloning van één blok. Voor de eerste 210.000 blokken werd een beloning van 50 BTC voorzien, voor de 210.000 blokken daaropvolgend 25 BTC, etc. Op die manier zullen er tegen naar schatting 2140 nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins in de omloop zijn.

Voor een individu is het nu niet meer rendabel om alleen Bitcoins te maken. Daardoor ontstonden zogenaamde “mining pools” waarbij verschillende computers op één netwerk aangesloten werden en samen de rekenkundige formules trachten op te lossen. De gebruiker die zijn digitaal apparaat aansluit op de mining pool ontvangt daarvoor een vergoeding, afhankelijk van de kracht die men aan de mining pool aanlevert.  

Overzicht van Bitcoin saldo’s

De verzamelde Bitcoins worden verzameld in een blok. Het geheel van deze bloks of de blokketen is het register waarop Bitcoin draait. Alle bevestigde transacties (bv. geminde Bitcoins, Bitcoins die men van een betaling ontving, uitgegeven Bitcoins) worden verzameld in de blokketen. Op die manier kan men bepalen wat de hoeveelheid Bitcoins binnen de indiviuele Bitcoin-portemonnee is, en kan men nooit de Bitcoins van iemand anders uitgeven. Het zal dus niet mogelijk zijn om een betaling te doen zonder over de Bitcoins te beschikken. Dit komt door de vereiste kracht voor het netwerk en de codering van de verschillende Bitcoins.

Elke Bitcoin-portemonnee bestaat uit een publieke sleutel (het Bitcoin-adres) en een private sleutel. Een transactie wordt versleuteld via een publieke sleutel, i.c. een reeks onbegrijpelijke data bestaande uit 34 tekens, die enkel kan ontsleuteld worden door middel van de private sleutel van de bestemmeling. Enkel de gebruiker die beschikt over de juiste private sleutel kan de versleutelde data van de publieke sleutel ontsleutelen en vervolgens de Bitcoins besteden. Op die manier wordt vermeden dat scammers van de geminde Bitcoins van iemand anders zouden kunnen gebruikmaken.

Praktijkvoorbeeld

Peter ontvangt een betaling van 1.000 coins van Griet.

 • De betaling van Griet aan Peter wordt versleuteld door middel van een publieke sleutel, bv. “blabla123456789” (abstractie makende van de vereiste 34 tekens);
 • Deze publieke sleutel wordt gelanceerd naar het Bitcoin-neterk. De ontvanger Peter beschikt daarbij als enige over de private sleutel om de publieke sleutel “blabla123456789” opnieuw om te zetten naar begrijpbare data, i.c. de 1.000 Bitcoins;
 • Een andere gebruiker, die niet over de juiste private sleutel beschikt, zal de publieke sleutel niet kunnen ontsleutelen. Het enige wat die vreemde gebruiker kan doen is een betaling richten aan de publieke sleutel van de andere.

Op zich is er dus geen probleem om een publieke sleutel te verspreiden. Zonder de vereiste private sleutel kan men immers de publieke sleutel niet ontsleutelen én daarenboven is elk Bitcoin-adres slechts geldig voor één transactie.

Betaalmogelijkheden Bitcoin

Een goede vraag daarbij is waarom men zou gebruikmaken van alle online Btc miners en men zich überhaupt zou verdiepen in het systeem van Bitcoins. Anders gesteld: wat kan ik met Bitcoins doen?

 1. Betalen in fysieke winkels en webshops. Via Bitcoins kan men eenvoudig dingen kopen en betalen op het internet, een restaurant reserveren, en zelfs een koffie betalen in een restaurant. Sinds 2013 worden Bitcoins ook steeds vaker in het dagelijkse leven benut om kleine aankopen te verrichten, zoals bv. een krant kopen, drankje betalen, etc. Tip: sommige zaken afficheren nu met een poster “wij accepteren Bitcoins”. Binnen deze gelegenheden kan men dus gebruikmaken van Bitcoins.
 2. Geld overmaken aan vrienden, kennissen en/of collega’s. Een Btc-betaling gaat vliegensvlug via het internet. Waar men bij een klassieke overschrijving het geld zou overmaken van bank A naar bank B en bijgevolg enkele werkdagen zou moeten wachten tot alles verwerkt is, is dit niet het geval bij Bitcoin. Voor minder dan één eurocent wordt de Bitcoin-transactie binnen enkele seconden verwerkt.
 3. Investeren in Btc. Aangezien de coins ook verhandeld worden, hebben Bitcoins een waarde ten opzichte van andere munten zoals bv. de euro of dollar. Op die manier zou men kunnen speculeren op een daling of stijging van de waarde van de Bitcoin. Zoals hierboven verduidelijkt is de Bitcoin rate marktgevoelig en is er geen centrale instantie die de globale waarde van de coin bepaalt. Op basis van statistieken blijkt de eerste Bitcoin een waarde te hebben gehad van 0,0025 dollar. Vandaag de dag, anno 2016, schommelt de waarde van één Bitcoin rond de 590 dollar. Wie bij de start van Btc in 2009 dus investeerde in deze coins, kon zijn waarde met 236.000 maal vermenigvuldigen!
 4. Sparen voor later. Aangezien er uiterlijk 2140 in elk geval maximaal 21 miljoen Bitcoins zullen zijn, kan men de coins ook beschouwen als een investering voor de toekomst. Met de Bitcoins die men nu zou verzamelen, kan men later genieten van de oude dag.

Voordelen Bitcoins

Wat onderscheid Bitcoins van andere vormen van betalen, zoals per euro of dollar?

 • Eenvoudig en veilig. Via Bitcoin is men niet gebonden aan ingewikkelde betalingssystemen zoals betalen per overschrijving, kredietkaart of internetbankieren. Via Bitcoin heeft men ook nooit nood aan een pincode. Het netwerk van deze coin zorgt voor een automatische beveiliging.
 • Goedkoper. Voor een betaling of verwerking van Bitcoins betaalt u omgerekend minder dan één eurocent. BTC is een systeem dat volledig fungeert op basis van internet. Zeker voor gebruikers die regelmatig betalingen ontvangen en daarvoor stevig betalen, zoals winkeliers die kredietkaarten aanvaarden, betekent betalen per Bitcoin maandelijkse winst.
 • Onafhankelijk waarde. Bij Bitcoin is er geen centrale instantie die de waarde van het geld bepaalt. In tegendeel, het zijn gebruikers als u en ik die de waarde van de Bitcoin vrij bepalen. Op termijn zullen er ook slechts 21 miljoen btc worden gelanceerd, waardoor (wellicht) de waarde van de Bitcoin zal stagneren.
 • Anonimiteit / privacy. Door middel van de versleuteling waarvan Btc gebruikmaakt, is de privacy als gebruiker steeds gegarandeerd. Een Bitcoin-transactie werkt steeds op basis van een publieke sleutel en private sleutel. Voor een transactie heeft men dus geen nood aan een naam, adres, geboortedatum of rekeningnummer.
 • Snelle verwerking. Aangezien het systeem van deze digitale munt volledig digitaal verloopt, zijn er geen (dure) tussenkanalen zoals banken en betaalsystemen. Een transactie per Bitcoins wordt binnen enkele seconden (of uiterlijk minuten) verwerkt. Btc slaapt nooit, zelfs niet op een zondag of feestdag. Vandaag de dag kan men zelfs betalen via Bitcoins door middel van de smartphone. Eve de QR-code scannen of de smartphones tegen elkaar houden en de Btc-transactie is gelanceerd.
 • Betalen zonder landgrenzen. Bitcoin is een wereldwijd aanvaard betalingsnetwerk. Op die manier hoeft geen rekening te houden met de munteenheden van verschillende landen. Om de waarde van 1 Bitcoin te becijferen, volstaat het te kijken naar de actuele Btc rate.

Bedenkingen Bitcoins

Ondanks dat betalen per coin zeer veel voordelen heeft, hebben critici enkele (huidige) nadelen van Btc geformuleerd:

 • Relatief beperkte bekendheid in fysieke winkels. Hoewel sinds 2013 steeds meer fysieke winkels de coins aanvaarden, blijft het aantal tot op vandaag nog relatief beperkt. Zeker in kleinere gemeentes en steden.
 • Illegaliteit. Btc wordt door zijn anonimiteit / privacy vaak geassocieerd met illegale transacties, zoals het witwassen van geld of ontduiken van belastingen.
 • Plotse stijgingen en dalingen. Uit de vrije markt vloeit voort dat de waarde van 1 Bitcoin fors kan stijgen of dalen. Zo was de waarde van 1 Btc bv. in november 2013 bijna 1.000 dollar, terwijl dit nu nog ‘slechts’ 590 dollar is.
 • Gebrek aan toezicht. Zoals hiervoor vermeld, is er geen centraal orgaan dat toezicht houdt op het systeem van Bitcoins. Mocht er, om een onverklaarbare reden, op één dag een systeem komen om het idee van Btc te doorgronden / hacken, zal er geen instantie zijn die kan ingrijpen.
  Bitcoin
  4 (80%) 2 stemmen