Skivakantie en kredietkaart
Leestijd 2 minuten

Plannen om binnenkort op skivakantie te gaan? Of heb je reeds met vrienden en/of vriendinnen een citytrip gepland? Vergeet dan niet om jouw kredietkaart te deblokkeren. In het buitenland kan je in principe zowel per klassieke bankkaart als kredietkaart betalen. Doe je er goed aan om te betalen per kredietkaart in het buitenland? Of toch eerder per gewone bankkaart?

Read More
Sparen en beleggen wordt duurder
Leestijd 3 minuten

Sparen en beleggen wordt in vergelijking met 2015 duurder tijdens het aankomende jaar. Vooral de stijging van de roerende voorheffing van 25 naar 27% en de speculatietaks voor zij die snel winst denken te maken met aandelen, strooien roet in het eten.

Read More
Kerst- en eindejaarcadeaus per kredietkaart?
Leestijd 3 minuten

Kerst- en eindejaarcadeaus per kredietkaart?Met de feestdagen in het vooruitzicht wordt er naar hartenlust gewinkeld binnen webshops. U hoeft bijvoorbeeld niet urenlang te zoeken naar een parkeerplek, niet te drummen tussen de menigte, enz. In enkele muisklikken tijd is uw favoriete kleedje, hemd of elektrotoestel besteld. Alleen al door de vaak gunstigere prijs (webshops bieden vaak kortingsacties aan van 10% korting, 20% korting of een gratis levering) zou men overschakelen naar online shoppen. Doet u er goed aan om al deze aankopen per kredietkaart te betalen? Of betaalt u beter per klassieke bankkaart, zoals via Maestro of Bancontact?

Read More
Nieuwe beleggingstrend: flexfondsen
Leestijd 3 minuten

Nieuwe beleggingstrend: flexfondsenFlexfondsen, ookwel flexibele gemengde fondsen genoemd, hebben de voorbije maanden aan populariteit gewonnen onder de Belgische beleggers. Is de keuze van de Belgische beleggers terecht? Of zijn flexfondsen slechts een modeverschijnsel? Met welke zaken moet men rekening houden bij het kiezen voor flexfondsen?

Read More
Beleggers kiezen steeds vaker voor zekerheid
Leestijd 4 minuten

Het is een vaststaand gegeven: elke belegging gaat gepaard met risico’s. Nochtans blijken beleggers de voorbije jaren gewoon te raken aan voorspelbare acties van Centrale Banken. De financiële golven van de voorbije weken staan dan ook haaks op het beleggingspatroon van de meeste beleggers. Hoe komt het dat beleggers minder goed om kunnen met plotse wijzingen tegenover pakweg tien jaar geleden?

Read More
Beleggingsportefeuilles en munten: een goede combinatie, of vijanden?
Leestijd 4 minuten

Beleggingsportefeuilles en munten: een goede combinatie, of vijanden?De Chinese munt heeft de voorbije weken voor enige wrevel gezorgd op de beleggingsmarkt. De Chinese centrale bank verlaagde op 11 augustus de referentiekoers van de Chinese yuan met 1,90 procent tegenover de dollar. Iets wat de voorbije 21 jaar nog niet was gebeurd. Volgens de Chinese centrale bank ging het om een éénmalige aanpassing. Daags nadien werd de referentiekoers van de Chinese yuan echter opnieuw verlaagd. Iets wat twee dagen nadien opnieuw gebeurde. Critici wrijven zich nu in het haar wat betreft de stabiliteit van de Chinese markt.

Read More
Geweigerd voor een lening, wat nu?
Leestijd 3 minuten

Geweigerd worden voor een lening: het kan effectief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw woning dringend aan renovatie toe is, maar de kredietgever niet gelooft in de financiële activa die u als waarborg geeft. Of u heeft uw oog laten vallen op een splinternieuwe bolide, maar de bank weigert u een autolening te verstrekken. Wat zijn de voorwaarden van een lening en wat kan u doen wanneer uw lening geweigerd wordt?

Klik hier om leningen te vergelijken

Het aangaan van een lening

Geweigerd voor een lening, wat nu?Banken en andere kredietverstrekkers blijven economische spelers op zoek naar winst. Een kredietovereenkomst wordt niet verstrekt vanuit een liefdadigheidsgevoel, maar om winst mee bijeen te sprokkelen. Een bank wenst dan ook voldoende zekerheid dat het krediet effectief terugbetaald wordt. Alvorens het geld op een rekening over te maken, zal de kredietnemer dus voldoende waarborgen moeten kunnen stellen dan het krediet op de vervaldatum effectief terugbetaald wordt.

De voorwaarden voor een lening zijn bij alle lening vrij gelijklopend. In de eerste plaats moet men handelingsbekwaam zijn, wat wil zeggen dat men zelf rechtshandelingen moet kunnen stellen. In België geldt als vereiste hiervoor de leeftijd van 18 jaar. De Belgische wetgever acht vanaf deze leeftijd jongvolwassenen voldoende matuur om te besluiten over rechtshandelingen en de financiële consequenties van deze handelingen. Daarenboven moet men nog ressorteren onder de financieel verwezenlijkende klasse.

Personen vanaf een leeftijd van 67 of 70 jaar hebben, in de meeste gevallen, behoudens pensioen geen vast inkomen meer. De vereiste van een vast inkomen vormt voor veel geïnteresseerden een hinderpaal. Zo zullen banken niet happig zijn om een krediet te verstrekken wanneer u uitsluitend een werkloosheidsuitkering geniet of ressorteert onder een leefloon van het OCMW. Financiële instellingen zijn uitsluitend geïnteresseerd in consumenten die maandelijks een vast bedrag van hun werkgever ontvangen, of zelfstandigen die een voorgaande vaste inkomstenstroom kunnen aantonen.

Een derde voorwaarde is deze van ‘geen negatieve BKR-toetsing’. De BKR-toetsing verwijst naar de voorafgaande betalingshistoriek van de kredietnemer. Wanneer men bijvoorbeeld in het verleden moeilijkheden heeft gehad om een lopend krediet af te lossen, zal dit op de BKR-toetsing worden vermeldt. Idem wordt op deze lijst vermeld wanneer u een krediet niet integraal hebt afgelost. Een dergelijke toetsing werkt als tweesnijdend zwaard. Enerzijds worden kredietnemers beschermd om zelf geen extravagante kredieten aan te gaan. Anderzijds wenst het financiële instellingen te beschermen tegen wanbetalers.

Ondanks dat men voldoet aan de drie vereisten, kan het zijn dat men toch geen lening ontvangt. Zo kan het zijn dat u geen voldoende waarborg achter de hand hebt. Bij het verstrekken van een woningkrediet zal de bank bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn hoeveel uw eigen spaarmiddelen bedragen en of u andere activa in borg kan geven. Banken en andere financiële verstrekkers moeten er immers zeker van zijn dat u ooit de lening aflost. De ene bank is echter de andere bank niet. Mogelijk hanteert de ene financiële instelling strengere criteria dan de andere speler. Vergelijken is met andere woorden de boodschap.

Alternatieven voor het klassieke lenen

Een eerste optie bestaat erin te opteren voor een minilening of minikrediet. Een minilening is een financieringsvorm voor zij die op zoek zijn naar een tijdelijke en beperkte financiële steun. Omdat de kredietnemer slechts gedurende een tijdspanne van 7 dagen of maximaal een week het geld nodig heeft, zal de kredietverstrekker ook geen strenge vereisten van waarborg opleggen. Het stellen van een waarborg heeft ook weinig zin wanneer het ontleende bedrag slechts 100 of 200 EUR bedraagt. Voor grote bedragen zal u echter wel beroep moeten doen op de geijkte procedure van geld lenen en waarborgen kunnen stellen.

Een ander alternatief is particulier geld lenen. Via particulier geld lenen, gaat u zelf op zoek naar andere consumenten die u het geld willen ontlenen. U krijgt met andere woorden niet te maken met strenge regelgeving, maar wel van een vertrouwde particuliere omgeving. Zo kan u particulier geld lenen bij ouders, andere familieleden of vrienden. Kanttekening van dit onderling geld lenen is dat de partijen alles zelf bepalen, inclusief de rentevoet. Er geldt dus geen beperking op het tarief dat de kredietgever voor het krediet kan vragen.

Hanteert uw bank een BKR-toetsing? En vormt dit de enige reden waarom uw kredietaanvraag geweigerd wordt? Er zijn bepaalde financiële instellingen die geen BKR-toetsing doorvoeren. Een afwezigheid van deze toetsing gaat echter vaak gepaard met een hogere rentevoet. Wees opgelet met financiële instellingen die happig zijn op eerdere wanbetalers. Dit type van mensen is vaak niet zo ingewijd in de financiële wereld en weet dus niet dat dergelijke kredieten gepaard gaan met een hogere rentevoet.

Tip: Leningen vergelijken? Start hier ->

Read More
Waarom kiezen voor beleggingsfondsen?
Leestijd 3 minuten

Hoewel klassieke spaarrekeningen het spaarinstrument bij uitstek blijven voor de Belg, blijken fondsen aan een felle opmars bezig. Eind 2014 stond er immers 260 miljard euro op spaarboekjes geparkeerd, terwijl fondsen al goed waren voor 140 miljard euro. In vergelijking met 2011: toen waren beleggingsfondsen goed voor een totaalvermogen van 104 miljard euro. Fondsen blijken vooral voor trouwe spaarders en beleggers met minder ervaring interessant.

Read More
Binnenkort betalen om te mogen sparen?
Leestijd 3 minuten

Binnenkort betalen om te mogen sparen?Tot voor kort bestond het idee dat wie overtollig spaargeld spaarde, daarvoor van de bank een aantrekkelijke vergoeding voor ontving. Via het ter beschikking gestelde geld konden banken andere geïnteresseerden financieren en in ruil daarvoor een hogere rente hanteren. De rentes op spaarrekeningen zijn momenteel erg laag, waardoor we mogelijks terecht komen in situaties van negatieve rentevoeten. Met andere woorden: wie het geld in bewaring geeft aan een bank, zal na verloop van tijd minder geld terug ontvangen. Deze negatieve rentevoet in combinatie met een zwak financieel systeem bemoeilijkt het economisch herstel binnen de Europese Unie.

Read More
Spaargeld optimaliseren, al dan niet via een nieuwe spaarrekening?
Leestijd 3 minuten

Aangezien het voor veel consumenten anno 2015 moeilijk is om interessante obligaties aan te treffen, wordt weer sneller teruggegrepen naar het alom vertrouwde spaarboekje. Waarop moet je letten bij het optimaliseren van een spaarrekening? En is het interessant om over te stappen naar nieuwe spaarrekeningen en –formules van financiële instellingen?

Read More
1 3 4 5 6