Leningen

Hier kun je handige artikelen en berichten vinden welke te maken hebben met de verschillende vormen van geld lenen zoals bijvoorbeeld autoleningen, hypothecaire leningen en persoonlijke leningen. Ook de minder bekende kredietvormen zoals geldreserves of minileningen worden besproken.

Banken scoren goed door persoonlijke leningen
Leestijd 2 minuten

De stijging van het aantal persoonlijke leningen en de daling van het aantal slechte leningen doen de cijfers van banken goed. Zo heeft onder andere de Nederlandse bank ING in het 3de kwartaal meer winst geboekt dan verwacht. Nochtans zit de bank momenteel volop in herstructurering.

Read More
persoonlijke lening
Persoonlijke lening wint aan populariteit
Leestijd 2 minuten

Uit een rondvraag bij Nederlandse consumenten blijkt dat kredietnemers liever een persoonlijke lening hebben. De geldreserve daalt dan ook aan populariteit. Diezelfde tendens wordt vastgesteld in België. Waarom kiezen steeds meer mensen voor een persoonlijke lening? En kan een doorlopend krediet nog in bepaalde gevallen interessant zijn?

Read More
Kan ik een autolening afsluiten met een laag inkomen?
Leestijd 3 minuten

Geld lenen met een laag inkomen is vaak een hele uitdaging. Hetzelfde geldt wanneer je een lening wil afsluiten zonder inkomen. Toch is het perfect mogelijk om geld te lenen voor een auto met een laag inkomen. Zo kan je de bank andere waarborgen voorleggen. Of je kan geld lenen voor een auto bij vrienden. Hier lees je wat de mogelijkheden zijn om een autolening af te sluiten met beperkte geld middelen.

Read More
Kan ik mijn autolening vervroegd terugbetalen?
Leestijd 3 minuten

Verschillende automerken organiseren in september hun jaarlijkse opendeurdag. Het ideale moment dus voor een nieuwe auto te kopen. Vraag daarbij is of je de autolening van jouw vorige auto vervroegd kan terugbetalen. En zo ja, of hier bepaalde kosten aan verbonden zijn.

Read More
Persoonlijke lening met intrest soms interessanter dan 0% krediet
Leestijd 2 minuten

Uit een vergelijking van verschillende persoonlijke leningen bij meerdere kredietaanbieders blijkt dat een lening aan 0% niet altijd goedkoper is dan een lening met intrest. Vaak bieden supermarktketens of autofabrikanten een gratis persoonlijke lening aan. Iemand zonder veel erg zou daardoor denken dat 0% rente effectief gratis is. Nochtans is vaak het tegendeel waar. Wat zijn de kleine lettertjes bij een krediet aan nul procent?

Read More
Wanneer lening herzien?
Wanneer lening herzien?
Leestijd 3 minuten

Door de aanhoudende lage rentevoet stellen vele gezinnen zich de vraag wanneer het het goede moment is om hun hypothecaire lening te herzien. Adviseurs raden aan om minstens één keer per jaar een simulatie te maken tussen de lopende rentevoet van het woningkrediet en de tarieven die men elders ontvangt. Hier ontdek je of het herzien van de lening interessant is in jouw situatie.

Read More
Online geld lenen zonder bank: het kan vanaf nu
Leestijd 3 minuten

In België was het tot voor kort, in tegenstelling tot andere Europese landen, niet mogelijk om geld uit te lenen aan andere particulieren via crowdfunding. Door de komst van Mozzeno krijgen particuiliere investeerders nu de mogelijkheid om geld te lenen aan andere particulieren. “Een primeur in België”, aldus mede-oprichter Xavier Laoureux.

Read More
Geld lenen voor huis weer duurder
Leestijd 2 minuten

Almaar meer banken trekken opnieuw de rente voor hun hypothecaire leningen op. Niet alleen ING en BNP Paribas Fortis, maar ook Belfius en KBC hebben aangekondigd hun rentes opnieuw te verhogen. Op die manier zitten alle vier de Belgische grootbanken op dezelfde golflengte, en zullen wellicht ook kleinere financiële instellingen deze tendens volgen.

Read More
Geweigerd voor een lening, wat nu?
Leestijd 3 minuten

Geweigerd worden voor een lening: het kan effectief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw woning dringend aan renovatie toe is, maar de kredietgever niet gelooft in de financiële activa die u als waarborg geeft. Of u heeft uw oog laten vallen op een splinternieuwe bolide, maar de bank weigert u een autolening te verstrekken. Wat zijn de voorwaarden van een lening en wat kan u doen wanneer uw lening geweigerd wordt?

Klik hier om leningen te vergelijken

Het aangaan van een lening

Geweigerd voor een lening, wat nu?Banken en andere kredietverstrekkers blijven economische spelers op zoek naar winst. Een kredietovereenkomst wordt niet verstrekt vanuit een liefdadigheidsgevoel, maar om winst mee bijeen te sprokkelen. Een bank wenst dan ook voldoende zekerheid dat het krediet effectief terugbetaald wordt. Alvorens het geld op een rekening over te maken, zal de kredietnemer dus voldoende waarborgen moeten kunnen stellen dan het krediet op de vervaldatum effectief terugbetaald wordt.

De voorwaarden voor een lening zijn bij alle lening vrij gelijklopend. In de eerste plaats moet men handelingsbekwaam zijn, wat wil zeggen dat men zelf rechtshandelingen moet kunnen stellen. In België geldt als vereiste hiervoor de leeftijd van 18 jaar. De Belgische wetgever acht vanaf deze leeftijd jongvolwassenen voldoende matuur om te besluiten over rechtshandelingen en de financiële consequenties van deze handelingen. Daarenboven moet men nog ressorteren onder de financieel verwezenlijkende klasse.

Personen vanaf een leeftijd van 67 of 70 jaar hebben, in de meeste gevallen, behoudens pensioen geen vast inkomen meer. De vereiste van een vast inkomen vormt voor veel geïnteresseerden een hinderpaal. Zo zullen banken niet happig zijn om een krediet te verstrekken wanneer u uitsluitend een werkloosheidsuitkering geniet of ressorteert onder een leefloon van het OCMW. Financiële instellingen zijn uitsluitend geïnteresseerd in consumenten die maandelijks een vast bedrag van hun werkgever ontvangen, of zelfstandigen die een voorgaande vaste inkomstenstroom kunnen aantonen.

Een derde voorwaarde is deze van ‘geen negatieve BKR-toetsing’. De BKR-toetsing verwijst naar de voorafgaande betalingshistoriek van de kredietnemer. Wanneer men bijvoorbeeld in het verleden moeilijkheden heeft gehad om een lopend krediet af te lossen, zal dit op de BKR-toetsing worden vermeldt. Idem wordt op deze lijst vermeld wanneer u een krediet niet integraal hebt afgelost. Een dergelijke toetsing werkt als tweesnijdend zwaard. Enerzijds worden kredietnemers beschermd om zelf geen extravagante kredieten aan te gaan. Anderzijds wenst het financiële instellingen te beschermen tegen wanbetalers.

Ondanks dat men voldoet aan de drie vereisten, kan het zijn dat men toch geen lening ontvangt. Zo kan het zijn dat u geen voldoende waarborg achter de hand hebt. Bij het verstrekken van een woningkrediet zal de bank bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn hoeveel uw eigen spaarmiddelen bedragen en of u andere activa in borg kan geven. Banken en andere financiële verstrekkers moeten er immers zeker van zijn dat u ooit de lening aflost. De ene bank is echter de andere bank niet. Mogelijk hanteert de ene financiële instelling strengere criteria dan de andere speler. Vergelijken is met andere woorden de boodschap.

Alternatieven voor het klassieke lenen

Een eerste optie bestaat erin te opteren voor een minilening of minikrediet. Een minilening is een financieringsvorm voor zij die op zoek zijn naar een tijdelijke en beperkte financiële steun. Omdat de kredietnemer slechts gedurende een tijdspanne van 7 dagen of maximaal een week het geld nodig heeft, zal de kredietverstrekker ook geen strenge vereisten van waarborg opleggen. Het stellen van een waarborg heeft ook weinig zin wanneer het ontleende bedrag slechts 100 of 200 EUR bedraagt. Voor grote bedragen zal u echter wel beroep moeten doen op de geijkte procedure van geld lenen en waarborgen kunnen stellen.

Een ander alternatief is particulier geld lenen. Via particulier geld lenen, gaat u zelf op zoek naar andere consumenten die u het geld willen ontlenen. U krijgt met andere woorden niet te maken met strenge regelgeving, maar wel van een vertrouwde particuliere omgeving. Zo kan u particulier geld lenen bij ouders, andere familieleden of vrienden. Kanttekening van dit onderling geld lenen is dat de partijen alles zelf bepalen, inclusief de rentevoet. Er geldt dus geen beperking op het tarief dat de kredietgever voor het krediet kan vragen.

Hanteert uw bank een BKR-toetsing? En vormt dit de enige reden waarom uw kredietaanvraag geweigerd wordt? Er zijn bepaalde financiële instellingen die geen BKR-toetsing doorvoeren. Een afwezigheid van deze toetsing gaat echter vaak gepaard met een hogere rentevoet. Wees opgelet met financiële instellingen die happig zijn op eerdere wanbetalers. Dit type van mensen is vaak niet zo ingewijd in de financiële wereld en weet dus niet dat dergelijke kredieten gepaard gaan met een hogere rentevoet.

Tip: Leningen vergelijken? Start hier ->

Read More
1 2