Sparen

Hier kun je een overzicht vinden van alle berichten welke te maken hebben met de verschillende vormen van sparen zoals spaarrekeningen en zichtrekeningen maar ook de minder bekende soorten rekeningen als babyrekeningen en termijnrekeningen.

3 tips om als jongere het meeste te halen uit sparen

Wanneer je jong bent denk je in principe niet aan sparen. Toch is het niet onmogelijk om al geld te sparen wanneer je pas start met werken. Kleine bedragen die je op een goede manier belegt, kunnen immers op lange termijn veel opleveren. Hieronder vind je 3 tips om als jongere of pas afgestudeerde het meeste te halen uit je spaargeld.

Read More
Belg kiest massaal voor vastgoed in plaats van sparen

De doorsnee Belg kiest nog altijd liefst van al voor vastgoed. In 2017 kozen Belgen amper om hun spaarcenten in spaarinstrumenten of beleggingen te investeren. In plaats daarvan vloeide het overschot aan spaargeld naar een eerste of tweede huis. Zo blijkt althans uit het Jaarsverslag van de Nationale Bank van België (NBB).

Read More
Sparen via spaarboekje wordt half zo interessant

Eind juli 2017 heeft de Belgische federale regering beslist om een aantal fiscale en financiële wijzigingen door te voeren. Alle wijzigingen samen worden het ‘Zomerakkoord’ genoemd. 1 van de maatregelen heeft betrekking op de fiscale vrijstelling van gereglementeerde spaarboekjes. Hierdoor wordt sparen via een spaarrekening maar half zo interessant.

Read More
Binnenkort betalen om te mogen sparen?

Binnenkort betalen om te mogen sparen?Tot voor kort bestond het idee dat wie overtollig spaargeld spaarde, daarvoor van de bank een aantrekkelijke vergoeding voor ontving. Via het ter beschikking gestelde geld konden banken andere geïnteresseerden financieren en in ruil daarvoor een hogere rente hanteren. De rentes op spaarrekeningen zijn momenteel erg laag, waardoor we mogelijks terecht komen in situaties van negatieve rentevoeten. Met andere woorden: wie het geld in bewaring geeft aan een bank, zal na verloop van tijd minder geld terug ontvangen. Deze negatieve rentevoet in combinatie met een zwak financieel systeem bemoeilijkt het economisch herstel binnen de Europese Unie.

Read More
Spaargeld optimaliseren, al dan niet via een nieuwe spaarrekening?

Aangezien het voor veel consumenten anno 2015 moeilijk is om interessante obligaties aan te treffen, wordt weer sneller teruggegrepen naar het alom vertrouwde spaarboekje. Waarop moet je letten bij het optimaliseren van een spaarrekening? En is het interessant om over te stappen naar nieuwe spaarrekeningen en –formules van financiële instellingen?

Read More
Hoe leren sparen voor het pensioen later

Hoe leren sparen voor het pensioen laterPensioensparen. Een term die weinig jongeren graag in de mond nemen. Het leven is anno 2015 al duur genoeg waardoor twintigers en dertigers liever niet nadenken over hun oude dag. En nochtans, eens zal die dag aanbreken. Op basis van het psychologisch onderzoek via ‘de marshmallow-test’ uit 1960 achterhaalden enkele financiële experts vier tips om succesvol aan sparen voor later te doen.

Read More
Spaargedrag zal niet beteren eerste jaren

Enkele weken gelden berichtten enkele media over een daling in de spaargraad bij doorsnee Belgische gezinnen. En die tendens lijkt de eerste jaren niet te zullen toenemen. Het plan om de nettolonen, het bedrag wat gezinnen effectief op hun rekening gestort krijgen en vervolgens kunnen sparen, in de eerste jaren te laten toenemen lijkt voorgoed van de baan. Open VLD wijzigde zijn visie ten op zichtte van het eerdere idee en laat CD&V daardoor alleen.

Read More
Oplossing voor de Belgische economie: anders sparen

De onafhankelijke denktank ReThink: Taks heeft een concept ontwikkeld om de economie opnieuw aan te wakkeren. Door enkele aanpassingen in de spaarfiscaliteit van de overheid kan de Belgische economie een flinke boost krijgen.

De denktank ReThink: Taks bestaat uit vier onafhankelijke academici die in opdracht van Belfius op zoek gingen naar systeem van fiscale stimuli. In totaal dachten ze na en vergeleken ze mogelijkheden binnen vijf zuilen: sparen uit voorzichtigheid (spaarboekje); productieve investeringen (spaar- en beleggingsproducten op lange termijn); wonen; pensioen en ten slotte hospitalisatie en zorg.

De Belgische economie en spaargeld

Oplossing voor de Belgische econimieDe grootste wijziging van de denktank schuilt in de spreiding van fiscale vrijstellingen. Anno 2014 genieten Belgische spaarders van een automatische vrijstelling op intresten van 1.900,00 EUR. De academici suggereren een vrijstelling van 1.000,00 EUR, met een extra vrijstelling binnen het lange termijn sparen. “We willen geen grote schok teweegbrengen. Daarnaast komt er een vrijstelling van roerende voorheffing voor inkomsten uit beleggingsfondsen, termijnrekeningen met een looptijd van meer dan vijf jaar en gelijkaardige producten, met een maximum van 1000 euro,” aldus één van de academici. Op die manier hoopt de denktank de spaartendens te verschuiven van korte naar lange termijn.

Vorig jaar kwam reeds een gelijkaardig voorstel van Minister van Financiën, Koen Geens op de tafel te liggen. Vrijwel alle politieke partijen weigerden toen in te tekenen op het voorstel. Mogelijks had het met de timing van het voorstel te maken. Het toenmalig voorstel werd enkele weken voor de verkiezingen geïntroduceerd en was weinig populair bij de doorsnee burger. Andere bedenkingen van de denktank zijn de afschaffing van het zogenaamde langetermijnsparen (ten gunste van pensioensparen) en een beperking van fiscale voordelen in de korf wonen tot de eerste en enige woning.

Henk Vanhulle, adjunct-professor fiscaliteit aan Vlerick Business School voegde daar aan toe dat veel Belgische spaarders het huidige regime van 1.900,00 EUR vrijstelling ‘misbruiken’. De Belgische vrijstelling geldt per Belgische spaarrekening, waardoor een spaarder perfect verschillende spaarrekeningen en bijhorende vrijstellingen kan openen en genieten. Eigenlijk zou de spaarder autonoom deze overstijging moeten aangeven op zijn belastingbrief. In de praktijk gebeurt dit echter zelden en ‘vergeten’ veel spaarders dit bedrag aan te geven.

Read More