De belangrijkste financiële en fiscale wijzigingen 2015

De belangrijkste financiële, economische en fiscale wijzigingen van 2015Inmiddels is het zover: 2015 is bijna aangebroken. Maar wat veranderd er allemaal precies vanaf het nieuwe jaar in de Belgische reglementering? Forento.be ging op zoek naar de meest ingrijpende wijzingen op financieel, economisch en fiscaal gebied.

1. Pensioensparen wordt minder belast.

Waar vroeger een anticipatieve heffing van 10 procent gold voor personen die op 60-jarige leeftijd op pensioen wensten te gaan, werd dit per 1 januari 2015 verlaagd tot 8 procent. In ruil voor de verlaging wordt de volgende vijf jaar al 1 procent ingehouden op de bestaande contracten. Wie pas in 2015 start met pensioensparen, zal niet vervroegd worden belast. Deze spaarders betalen pas op de leeftijd van 60 jaar een vervroegd uittredingspercentage van 8 procent. Daarenboven besloot de Regering Michel om de fiscale aftrekbaarheid van aanvullend pensioensparen te bevriezen voor de komende vijf jaar op 940 EUR per jaar.

2. Vlaams gewest zet tanden in de woonbonus

Eén van de meest gehekelde toekomstige wijzigingen was die van de woonbonus. De woonbonus, de benaming in de volksmond voor de belastingaftrek van hypothecaire leningen, is sinds 1 januari 2015 overgeheveld naar de Gewesten. Binnen haar regeringsverklaring in juli, kondigde de Vlaamse regering reeds aan om de woonbonus stevig in te perken. Voor wie al een lening heeft lopen veranderd er niets meer. Louter personen die na 1 januari 2015 een lening aangaan en wensen te genieten van de woonbonus krijgen rake klappen.

De vergelijking:

  • Wie voor 1 januari 2015 een hypothecaire lening aanging genoot van een basisbedrag van 2.280 EUR, te vermeerderen met de post enige woonst gedurende de eerste 10 jaar aan 760 EUR en 80 EUR voor drie kinderen ten laste. Per jaar gaat het dus om een bedrag van 3.120 EUR.
  • Wie na 1 januari 2015 een hypothecaire lening aan gaat geniet van een basisbedrag van 1.520 EUR, te vermeerderen met de post enige woonst gedurende de eerste 10 jaar aan 760 EUR en 80 EUR voor drie kinderen ten laste. Per jaar gaat het dus om een bedrag van 2.360 EUR.

3. Beurstaks gaat omhoog

Beleggers die frequent aandelen kopen en/ of verkopen op de markt houden beter rekening met de volgende wijziging. Per 1 januari 2015 is de beurstaks voor zowel aandelen als beleggingsfondsen gestegen. De bestaande regeling voor obligaties bleef ongewijzigd. De taks op de aan- en verkoop van aandelen steeg van 0,25 procent tot 0,27 procent. Het maximale bedrag van de taks stijgt van 740 naar 800 EUR. Voor beleggingsfondsen is de stijging groter. Het percentage neemt toe van 1 procent tot 1,32 procent. Het daarbij horende bedrag van 1.500 tot 2.000 EUR.

4. Gepensioneerde 65+ers mogen onbeperkt bijverdienen

Voor 1 januari 2015 bestond er de mogelijkheid voor gepensioneerden van 65 jaar om onbeperkt te mogen bij verdienen mits deze een loopbaan van minstens 42 jaar bezat. Voldeed men niet aan deze voorwaarden? Dan kan men slechts 22.293 EUR bijverdienen als loontrekkende en 17.835 EUR als zelfstandige. Deze grenzen zijn nu afgeschaft. Per 1 januari kan elke 65+er onbeperkt bijverdienen, zonder mogelijk verlies van pensioen. Minder goed nieuws is er voor de personen die in 2015 vervroegd op pensioen kunnen gaan, maar toch verder blijven werken. De zogenaamde pensioenbonus, extra beloning in EUR in ruil per gewerkte extra dag, werd per 1 januari afgeschaft voor al diegenen die er geen recht op hadden.

De belangrijkste financiële en fiscale wijzigingen 2015
3 (60%) 3 stemmen