De Vlaming is bang voor onbetaalbaarheid sociale zekerheid

De Vlaming is bang voor onbetaalbaarheid sociale zekerheid

Onbetaalbaarheid sociale zekerheidAnno 2014 hebben weinig Vlamingen reden tot klagen. De huidige systemen van gezondheidszorg en pensioen zijn riant. Echter de toekomst en de betaalbaarheid van dergelijke systemen baren de Vlaming zorgen. Een reden te meer om systemen zoals pensioensparen en sparen op lange termijn aan te moedigen. Dergelijke onzekerheid blijkt althans uit cijfers van  ‘De Foto van Vlaanderen’, een onderzoek in opdracht van de VRT in de aanloop van de verkiezingen van 25 mei in België.

Onbetaalbaarheid sociale zekerheid en de toekomst

71 procent van de ondervraagden in het onderzoek gaf aan dat hij of zij bezorgd is rond het feit dat de generatie na hun, het veel minder zal hebben dan zijzelf. Daarbij aansluitend gaf 70 procent van de ondervraagden toe dat zij van oordeel zijn dat de Belgische sociale zekerheid op termijn ondraagbaar wordt. De reden daarvoor? Volgens 68 procent derdelanders die onvoldoende bijdragen tot de sociale zekerheid. Een mooie opsteker was het percentage onderzochten dat pleitte voor meer verdraagzaamheid (78 procent). Met andere woorden: de Vlaming heeft angst voor onvoldoende zorg en sociale zekerheid in de toekomst, maar wil zelf socialer en verdraagzamer zijn.

Pensioen en de arbeidsmarkt zijn twee samenhangende spelers. 60 procent van de onderzochten wil wel werken tot zijn 65ste, maar vraagt zich af of het fysiek daartoe wel nog in staat zal zijn. Werken tot 65 met de huidige pensioenlast zal immers een vaststaand feit worden. Iets meer dan de helft van de onderzochten vreest dat zijn werkgever hem op latere leeftijd zal afdanken en zal vervangen voor jongere werkkrachten. 42 procent is dan weer voor het moment angstig voor huidig jobverlies. De onderzoekers concludeerden dat de huidige samenleving, en dus ook de verkiezingen van 2014, gedomineerd worden door een gevoel van angst. Angst voor een te lage levensstandaard als gepensioneerde en angst dat kinderen of kleinkinderen geen mooie toekomst zullen krijgen. Een aantal financiële producten spelen in op deze angst.

Vrije manier

Pensioensparen laat individuen op een vrije manier toe het later pensioenbedrag op te krikken, hetzij met een eenmalige uitkering, hetzij met een maandelijks aanvullende uitkering. Idem voor onze kinderen of kleinkinderen. Via een babyrekening kunnen ouders of grootouders kinderen een duwtje in de rug geven. Een woning kopen, studies in het buitenland financieren, een eerste wagen, mogelijkheden troef. Financiële vergelijker Forento.be laat je toe om dergelijke systemen van pensioensparen, langetermijnsparen en babyrekeningen op een neutrale manier met elkaar te vergelijken.

Hoewel de cijfers van de VRT vrij negatief lijken, is toch 47 procent over het algemeen hoopvol over de toekomst.

De Vlaming is bang voor onbetaalbaarheid sociale zekerheid
4 (80%) 2 stemmen

Related Posts
Meer in Geldzaken
Banken Vergelijken, waar op letten?

Weet van de verschillende banken en bankproducten op de Belgische markt? Op zoek gaan naar de beste spaarformules is geen...

Sluiten