Flexibel renoveren via renovatielening

Flexibel renoveren via renovatielening

Flexibel renoveren via renovatieleningTwijfelt u om uw woning te verbouwen of renoveren? Dan zal u wellicht al informatie opgezocht hebben omtrent verbouwingsleningen, ook wel renovatieleningen genoemd. Binnen het overzicht van meest populaire leningen staat de verbouwingslening op een eervolle vierde plek. Kiezen voor een verbouwingslening is dan ook kiezen voor een flexibele leenvorm. Waarop moet u letten tijdens het verbouwingsleningen vergelijken?

Renoveren kost geld. Wat zijn de mogelijkheden?

Het renoveren van de woning of aanbrengen van energiezuinige aanpassingen kost handenvol geld. De meeste banken bieden cliënten de keuze tussen een hypothecaire lening of gewone verbouwingslening voor deze werken. Voor grotere bedragen of leningen op lange termijn raden banken een klassiek hypothecair krediet aan. Via een dergelijke vorm van lenen wordt de woning benut als onderpand, waardoor in geval van wanbetaling of achterstal de bank gerechtigd is om de woning te verkopen en als eerste haar schulden af te lossen. Gaat het om renovaties voor een klein bedrag of op de korte termijn? Dan zal wellicht een verbouwingslening de meest ideale oplossing zijn.

Voordelen verbouwingslening

Een verbouwingslening heeft verschillende voordelen:

1. Flexibel geld lenen. In principe zal een bank sneller een verbouwingslening toestaan dan een hypothecaire lening. Het verschil schuilt hem in het al dan niet moeten aanbieden van een onderpand. In se zal een bank enkel een hypothecaire lening wensen aan te bieden wanneer de woning vrij en onbelast is. Met andere woorden: het is allesbehalve interessant voor een bank wanneer er nog een andere bank een hypothecair recht heeft op de woning. In dat geval komen ze op plek twee en heeft een voorrecht weinig nut.

2. Beperkte formaliteiten. De afwezigheid van het moeten aanbieden van een onderpand resulteert ook in minder formaliteiten. Voor het sluiten van een renovatielening komt er weinig papierwerk aan te pas, waardoor de dossier- en beheerskosten minder zijn. Ook de tussenkomst van een notaris is niet vereist.

Anderzijds gelden er enkele beperkingen voor de verbouwingslening:

1. Hogere rentevoet. Door het feit dat de bank bij een hypothecaire lening een onderpand ontvangt, zal het ook sneller geneigd zijn om minder hoge rentevoeten te hanteren. Bij een verbouwingslening is er geen onderpand en zal de kostprijs van de lening hoger liggen.

2. Wettelijke beperkingen op de terugbetalingstermijn. Een verbouwingslening is onderworpen aan de reglementering van het Wetboek economisch recht (die onder meer de voorgaande ‘wet op het consumentenkrediet’ omvat). Deze wettelijke bepaling stelt een grens op de termijn waarbinnen de consument gebonden is een aan lening. Bijvoorbeeld: An en Piërre sluiten een renovatielening af voor de som van 25.000 EUR. 25.000 EUR ligt binnen de schaal 20.001-37.000 EUR, waardoor de maximale looptijd van de lening 120 maanden is. An en Piërre zullen de lening moeten terugbetalen in maximum 10 jaar. Bijvoorbeeld 2: An en Piërre sluiten een renovatielening af voor de som van 40.000 EUR. Door dit leenbedrag zitten An en Piërre in de hoogste leenschaal (in casu >37.000 EUR), waardoor ze onder de maximale looptijd van 240 maanden vallen. An en Piërre zullen bijgevolg de lening moeten terugbetalen binnen nu en 20 jaar.

3. Minimum- en maximumbedragen. Zowat alle banken hanteren een onder- en bovengrens als het gaat om renovatieleningen. De onder- en bovengrens varieert van bank tot bank. Zo kan het zijn dat An en Piërre uit ons voorgaand voorbeeld bij bank X een renovatielening voor 50.000 EUR kunnen afsluiten, terwijl dit bij bank Y beperkt is tot 25.000 EUR.

Verschil verbouwingslening en groene lening

Kunnen de verbeterings- en/of verbouwingswerken bestempeld worden als ‘groene aanpassingen’? Dan komt u misschien in aanmerking voor een groene lening. Een groene lening is een specifieke voordelige kredietformule die zonder tussenkomst van een notaris kan worden afgesloten. De enige voorwaarde van een groene lening of ecokrediet is dat de verbeteringswerken vallen onder de limitatieve opsomming van groene werken. De meeste banken hebben immers een lijst van alle werken die voor de groene lening in aanmerking komen. Voor het plaatsen van thermostatische kranen, zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of uitvoeren van een energieaudit van de woning, zal u wellicht weinig moeilijkheden hebben. Vrijwel alle banken aanvaarden deze aanpassingen als groene lening. Raadpleeg het overzicht van uw eigen bank voor meer informatie.

De onder- en bovengrens van de groene lening zal gelijk zijn aan deze van de verbouwingslening. Ook de maximale looptijd van de groene lening is identiek aan deze van de verbouwingslening.

Conclusie

Een verbouwingslening biedt tal van voordelen in vergelijking met een persoonlijk krediet en hypothecair krediet. De verbouwingslening gaat in principe gepaard met weinig administratieve formaliteiten. Er is geen tussenkomst van een notaris zoals bij een hypothecaire lening, waardoor de administratieve en beheerskosten nagenoeg nihil zijn. Kunnen uw verbouwingen op de één of andere manier als ‘groen’ bestempeld worden? Contacteer dan uw bank met de vraag wat hun groene aanpassingen of verbeteringswerken zijn. De rentevoet van een groene lening is nog steeds lager dan deze van een gewone verbouwingslening.

De tarieven voor een renovatielening en groene lening kunnen aanzienlijk verschillen van bank tot bank. Doe dus aan renovatielening vergelijken en groene lening vergelijken voor u effectief de leningovereenkomst ondertekent. De meeste banken hebben anno 2015 al een online simulator waardoor u zelf kan becijferen hoeveel de renovatielening u kost.

Flexibel renoveren via renovatielening
4 (80%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Geweigerd voor een lening, wat nu?

Geweigerd worden voor een lening: het kan effectief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw woning dringend aan renovatie toe...

Sluiten