Forex Trading

Forex Trading of Fx Trading is de benaming voor de economische activiteit van het verhandelen van valuta. Door middel van Forex Trading verhandelt men verschillende wisselkoersen, om op die manier winst te maken. Forex Trading of Forex Handel is daardoor een beleggingsvorm zoals beleggen in aandelen, beleggen in obligaties of beleggen in sprinters. Het verschil tussen deze meer gekende beleggingsvormen en Forex Handel is dat de prijs van aandelen of obligaties slechts evolueert met de flow van één bedrijf. Forex daartegenover wordt beïnvloed door het hele economische reilen en zijlen, alsook maatschappelijke gebeurtenissen op wereldschaal.

Forex Trading doelt dus met andere woorden op het winst maken via het beleggen in valuta. Beleggers in Forex handelen vaak snel, meestal zelfs binnen de dag, om op die manier op minimale wijzigingen binnen wisselkoersen in te spelen. Niet alleen grootspelers zoals multinationals, banken en overheden doen aan Fx Trading. Dankzij recente IT-wijzigingen kan iedereen nu zichzelf een Forex Trading handelaar noemen. Beleggen in valuta kan via een online broker 24 uur per dag en dat vijf werkdagen per week.

Basis Forex Trading

De Forex markt kent vele afkortingen en begrippen waarmee doorsnee beleggers niet dagelijks geconfronteerd worden. Om de basis en de werking van Forex Handel te kunnen begrijpen, is het evenwel essentieel om meer inzicht te krijgen in de basisbegrippen.

Forex Trading1. Valutapaar of -paren

Valuta paren verwijzen naar twee types van munteenheden die tegen elkaar geruild worden. Bijna elke munteenheid kan op de valuta markt geruild worden voor een andere munteenheid. Om efficiënt te kunnen handelen, gebruikt de valuta markt de doorsnee afkortingen voor deze munteenheden. Zo kan men handelen in EUR/USD, EUR/CHF, GBP/USD etc. De meeste platformen richten zich echter op de zeven meest voorkomende munteenheden, zijnde: de euro, de Amerikaanse dollar, de Japanse Yen, de Britse pond, de Australische dollar, de Canadese dollar en de Mexicaanse peso’s.

Aangezien er geen enkele overeenkomst bepaalt wat de verhouding tussen deze munteenheden behoort te zijn, is een valuta paar continu aan veranderingen onderhevig. Multinationals, banken en overheden verhandelen de hele dag door deze munteenheden, waardoor per seconde de wisselkoers wijzigt.

2. Spread of spreiding

Het begrip ‘spread’ verwijst naar het verschil tussen de Forex Trading aankoop van een munteenheid en de verkoopprijs. Vrijwel elke online broker zal voor het gebruik van het Forex Handel Platform geen rechtreekse kost aanrekenen. De online broker zal haar winst maken door het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de munteenheid. Ook uzelf als belegger bent geïnteresseerd in de spread. Winst maken via Forex Trading gaat om de munteenheid te verkopen op momenten dat de munt gestegen is in waarde. Heeft men een bepaalde hoeveelheid munten aangekocht, maar moet men deze enkele dagen nadien verkopen aan een lagere prijs, dan maakt men verlies.

3. “Pip”

Bovenstaande maakt duidelijk dat Forex Handel neerkomt op details en decimale cijfers. De pip van een munteenheid doelt op het kleinste decimale cijfer van een munteenheid. Bepaalde munten werken tot vier decimale cijfers na de komma. Daartegenover staat bijvoorbeeld de Janapse Yen (JPY), dat tot twee decimale cijfers werkt. Een verschil van één cijfer na de komma kan tot duizenden euro’s aan opbrengst of verlies betekenen wanneer men grote hoeveelheden van één munteenheid verhandelt.

4. “Lot”

De Engelse vertaling van een groep goederen/producten in een transactie. Binnen de Forex Trading markt zal men spreken van een lot voor de hoeveelheid munten dat verhandeld wordt.

5. “Leverage”

Leverage verwijst naar het ontlenen van geld om te investeren in een munt. In geval gebruik gemaakt wordt van een online broker, zal de online broker dit geldbedrag ter beschikking stellen in ruil voor een bepaalde hoeveelheid van een munteenheid als zekerheid. Het voordeel van beleggen via Forex Trading is dat de belegger een ruimere leverage krijgt dan bij beleggen in aandelen of obligaties. Bij deze laatste investeringsvormen zou men rechtstreeks de integrale aankoopprijs van de aandelen of obligaties moeten voldoen, bij Forex Trading niet.

De belegger wordt verzocht een bepaald percentage van de munteenheid waarmee hij wenst te beleggen als zekerheid te stellen. Wanneer men denkt een lot van 100.000 EUR/USD te verhandelen en verplicht wordt om 1% van de totale transactieprijs als zekerheid te stellen, zal men 1.000 EUR moeten inleggen. De leverage bedraagt in deze situatie 100:1 (100.000 / 1.000). Voor een marge van 0,25% zal men als leverage 400:1 moeten stellen en dus 4.000 EUR als zekerheid behoren te stellen (100.000 / 4.000). Dankzij de lerverage kunnen brokers een grote hoeveelheid geld opbouwen en kan men als belegger in valuta handelen, zonder over de 100.000 EUR te beschikken.

6. “Margin call”

Het begrip margin call sluit aan bij de leverage. Zoals hiervoor vermeld kunnen beleggers door slechts 1.000 EUR of 4.000 EUR rechtstreeks te investeren, in principe een belegging van 100.000 EUR aanhouden. Tijdens een margin call zal de belegger gehouden zijn het gehele geleende bedrag te voldoen, ookal zouden er intussen verliezen geboekt zijn op de wisselkoers.

Geld verdienen met Forex Trading

Door een inzicht te hebben in de werking van Forex Handel kan men zelf starten met Forex Trading beleggingen. Succesvolle beleggers kunnen jaarlijks tot meerdere duizenden euro’s via Forex Handel verdienen. De valuta markt is immers de grootste markt ter wereld, waardoor er per seconde miljoenen verrichtingen worden uitgevoerd zowel door particuliere beleggers als multinationals, banken en overheden.

Zoals reeds werd verduidelijkt, is de Forex Handelsmarkt vijf werkdagen per week en dat 24 uur op 24 geopend. De piekmomenten inzake handel van munteenheden vallen evenwel samen met de piekmomenten van de grote aandelenbeurzen, waardoor men op de openingstijden van deze beuren is aangewezen. Gedurende deze piekmomenten worden de meeste valutaparen verhandeld en is het dus het meest financieel interessant om verrichtingen te doen:

  • Aziatische sessie: openingstijden 00:00 – 09:00 (meest interessante valutaparen USD/JPY, EUR/CHF);
  • Europese sessie: openingstijden 08:00-17:00 (meest interessante valutaparen GBP/USD, EUR/USD, GBP/CHF);
  • Amerikaanse sessie: openingstijden 13:00-22:00 (meest interessante valutaparen USD/CAD, EUR/USD).

Als geïnteresseerde in Forex Trading zal men de meeste winst/verlies kunnen maken in de tijdsvakken 08:00 – 09:00 en 13:00-17:00, aangezien op die momenten respectievelijk hetzij de Aziatische en Europese sessie plaatsvindt, hetzij de Europese en Amerikaanse sessie.

Tussen 22:00u en 00:00 vindt geen van de sessies plaats en zullen er dus relatief weinig verrichtingen op de Forex Trading markt worden uitgevoerd.

Forex Trading
5 (100%) 1 stemmen