Geld Lenen aan kinderen of andere familieleden

Geld Lenen aan kinderen of andere familieleden

Geld lenen aan familieledenGeld lenen aan familieleden blijft een hekel punt. Er zijn verschillende voorbeelden van goede familiale verhoudingen die om financiële redenen verwoest raken. Moet u daarom steeds de boot afhouden wanneer uw kind of ander familielid om een lening verzoekt? Absoluut niet. Geld lenen aan kinderen of andere familieleden kan perfect, mits er goede spelregels in acht worden genomen.

Familieleden kunnen op elkaar beroep doen bij bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning of het starten van een eigen zaak. Vaak worden er onderling gunstigere leenvoorwaarden afgesproken dan er momenteel gelden bij banken en andere kredietverstrekkers. Door de economische crisis vereisen kredietverstrekkers ook steeds vaker strengere waarborgen, waardoor lenen bij klassieke instelling onmogelijk is voor startende gezinnen. Enkele te onthouden regels om het lenen tussen familieleden eenvoudiger te maken.

1. Zet alles op papier, ook al is het een familielid

Hoewel een akkoord in se mondeling kan gegeven worden, plaatst u voor een lening best alles op papier. Van zodra het er op aankomt om feiten of gebeurtenissen te bewijzen, zal u vaststellen dat woorden weinig om het lijf hebben. Een geschrift met duidelijke afspraken, en dat bovendien door beide partijen ondertekend is, heeft de doorslag. Vaak ontstaat na het overlijden van één van de lening gevers de discussie omtrent de toegekende lening. Ging het om een gift, of werkelijke lening? De begunstigde zal met hand en tand verdedigen dat het ging om een gift/schenking, terwijl de andere familieleden beweren dat het louter om een lening ging. De gebruikte bewoordingen in de overeenkomsten kunnen veel wrevel verhelpen.

2. Onthoud de essentie: het uitlenen van geld is een verbruiklening

De lening van een geldsom is het prototype voorbeeld van een verbruiklening. De ontlener krijgt de vrije beschikkingsbevoegdheid over de ontleende som. Hij of zij kan dus perfect beslissen aan wat het ontleende bedrag besteed wordt, onder de verplichting om op het einde van de rit de volledige som terug te betalen. Het ontlenende familielid wil en zal dus niet het eigenlijk briefje van 500 euro dat hij ter beschikking stelde terug krijgen, maar een ander briefje van 500 euro. Belangrijke les daarbij is dat het familielid-ontlener het eigendomsrecht over het ter beschikking gestelde geld verliest. Het bedrag kan dus niet teruggevorderd worden op grond van enig eigendomsrecht.

3. Louter de nominale waarde van de lening

Tenzij de overeenkomst anders vermeldt, wordt bij het ontlenen van geld enkel rekening gehouden met de nominale waarde. Wanneer een familielid dus 500 euro ter beschikking stelt, zal het 500 euro terug krijgen, zonder eventuele waardeverminderingen of –vermeerderingen. Dit wordt ook wel bestempeld als het “principe van nominalisme” of het “principe van de nominale waarde”.

Geld Lenen aan kinderen of andere familieleden
3.8 (76.67%) 6 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Gouden tip: los vervroegd je woningkrediet af

Nu de intrest op de Belgische spaarboekjes historisch laag staat, kan een vervroegde aflossing van de hypotheek een schot in...

Sluiten