Geld lenen aan kinderen: hoe correct kwijtschelden?

Geld lenen aan kinderen: hoe correct kwijtschelden?

 Geld lenen aan kinderen: hoe correct kwijtschelden?De Belg heeft een baksteen in de maag. In vergelijking met buurlanden als Nederland en Frankrijk hebben verhoudingsgewijs meer Belgen een eigen woning. Een nieuwe woning bouwen of reeds bestaande woning kopen en renoveren zit dus eigenlijk van kinds af aan ingebed in onze cultuur. Veel kinderen en starters hebben anno 2015 echter niet meteen de vereiste financiële middelen. Ouders daartegenover beschikken wel over een forse spaarspot. Vandaar lenen veel ouders regelmatig geld aan hun kinderen voor de aankoop of verbouwing van een woning. Hoe kan een dergelijke ‘gift’ achter juridisch gezien wettelijk kwijtgescholden worden?

Vergelijk hier alle Leningen

Kosteloze lening

Niet alleen ouders, maar ook grootouders lenen regelmatig geld uit aan kinderen of kleinkinderen voor de aankoop of verbouwing van een woning. Het gaat daarbij om een renteloze lening die als vriendendienst wordt verstrekt. Ookal zijn de rentes momenteel laag bij banken, lenen aan 0 procent zal er wellicht niet in zitten. Juridisch gezien is er voor een lening geen formele vereiste. Een lening kan dus ook mondeling overeen gekomen worden, hoewel een geschrift aan te bevelen valt gelet op latere bewijsvoering.

Kwijtschelding van lening

In de praktijk blijken echter veel ouders en grotouders na enkele jaren de lening kwijt te schelden. Het geld blijkt minder nodig dan gedacht en de ouders of oma en opa genieten zorgeloos van hun oude dag. Ook deze kwijtschelding kan perfect mondeling. Echter is het hierbij wel een absolute aanrader om een onderling geschrift op te stellen. Mogelijke problemen worden achteraf vermeden. Niet alleen ten opzichte van andere kinderen of kleinkinderen bij het openvallen van de nalatenschap, maar eveneens ten aanzien van de fiscus.

Het lijkt voor de hand te liggen dat een dergelijke kwijtschelding in se een schenking is. Of het geld nu onmiddellijk werd overgedragen als gift, of later na bijvoorbeeld twee jaar wordt kwijtgescholden heeft in de praktijk weinig implicaties. Onrechtstreekse schenkingen zijn niet onderworpen aan de vormvoorschriften van artikel 931 Burgerlijk Wetboek. Daarenboven geldt voor onrechtstreekse schenkingen geen registratieverplichting. De partijen behoren bij een onrechtstreekse schenking niet naar de notaris te gaan, maar kunnen dek wijtschelding verrichten via een bankgift, aangetekende brief of ander bewijsdocument. Een onrechtstreekse schenking via de notaris zorgt voor extra zekerheid, maar brengt bijkomende notariskosten met zich mee.

De drie jarige termijn van giften blijft gelden bij dergelijke onrechtstreekse schenkingen. In onze hypothese van hierboven: mocht de persoon die de renteloze lening verstrekte binnen de twee jaar na de gift overlijden, dan wordt het bedrag bij de nalatenschap van de overledene geteld. Ookal behoort het bedrag eigenlijk niet meer tot zijn vermogen omdat hij de renteloze lening kwijtschelde, toch zal de fiscus successierechten heffen op deze transactie. De fiscus bouwde deze boemerang in om te vermijden dat personen net voor hun overlijden alle goederen zouden wegschenken en bijgevolg de staat zonder belasting zouden achterlaten. Belangrijk is het dus om na het kwijtschelden van de renteloze lening nog drie jaar in leven te blijven.

Geld lenen aan kinderen: hoe correct kwijtschelden?
4.5 (90%) 2 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Inschrijvingsgeld Belgische studenten moet gekoppeld worden aan lening

Als het van André Oosterlinck, oud-rector van de KU Leuven, afhangt krijgen we in België in de toekomst een systeem...

Sluiten