Lenen als student

Lenen als student kan om verschillende doeleinden. Zo is het perfect mogelijk dat je zelf geld wenst te ontlenen om je inschrijvingsgeld, studieboeken of andere studiekosten mee te betalen. Anderzijds zou je via geld lenen als student een tijdelijk tekort aan cash kunnen opvangen. Nood aan extra financiële middelen om een computer, iPhone of reis mee te betalen? Onder bepaalde vormen is het mogelijk om in België geld te lenen als student.

Klik hier om leningen te vergelijken en een gratis aanvraag te doen >>

Doel van lenen als student

Zoals hierboven vermeld, kunnen er twee grote categorieën voor lenen als student onderscheiden worden:

1. Het studentenkrediet, een krediet gericht op studie- en aanverwante kosten;

2. Lenen als student voor persoonlijke doeleinden.

1. Het studentenkrediet

Lenen als studentHet studentenkrediet is een vorm van een persoonlijke lening, en bijgevolg een krediet over een bepaalde duur met vaste maandelijkse afbetalingen. Bij aanvang van een studie blijkt immers onmiddellijk dat inschrijvingsgeld, buitenlandse studies en dure studiematerialen een stevige hap uit het gezinsbudget nemen. Een studentenkrediet kan men zelf als meerderjarige student of via tussenkomst van een ouder afsluiten. Een 18+ student kan met andere woorden zelf het studentenkrediet afsluiten, op voorwaarde dat hij/zij beschikt over voldoende financiële middelen om de lening terug te betalen. Beschik je bijvoorbeeld over een vaste bijbaan bij aanvang van het lenen als student? Dan zal de kredietverstrekker wellicht soepeler zijn in het ondertekenen van het studentenkrediet. Indien de student zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, wordt het krediet ondertekend door de ouders en kan de student zich indien gewenst nadien mee verbinden tot het krediet.

Het studentenkrediet is door zijn specifiek doel beperkt tot een bedrag tussen de 1.250 EUR en 25.000 EUR. Via een studentenkrediet is het bijgevolg niet mogelijk een auto te kopen voor een student of een studentenkamer te renoveren. Voor deze kosten wordt verwezen naar de financieel aantrekkelijke autolening en renovatielening.

Opgelet

bepaalde kredietgevers bieden tevens de studenten kredietopening aan. Het verschil tussen een studentenkrediet en studenten kredietopening bestaat in de vorm van lenen. Een studenten kredietopening staat toe om meerdere malen tijdens de looptijd van de lening extra geld op te nemen. Bijvoorbeeld bij aanvang van de studenten kredietopening ontleen je geld voor het inschrijvingsgeld, na enkele maanden besluit je een nieuwe camera en laptop voor de studie aan te schaffen. Nog enkele maanden daarna geld om de studieboeken van het tweede jaar mee aan te schaffen. Binnen de studenten kredietopening fluctueert het afbetalingsbedrag op basis van het ontleende geldbedrag op dat moment. Nadeel van de studenten kredietopening is het feit dat het krediet onbeperkt is tot het vooraf overeengekomen bedrag. Bezin dus goed over welk geldbedrag je werkelijk nodig hebt vooraleer geld te ontlenen via een studenten kredietopening.

2. Persoonlijke doeleinden

Wens je geen geld te lenen als student voor studiedoeleinden, maar voor persoonlijke uitgaven? Dan zouden de prepaid kredietkaart en minilening een valabele oplossing kunnen zijn.

Via een minilening ontvang je een beperkt geldbedrag gedurende een korte tijdspanne. De minilening richt zich vooral op kredietnemers die al lopende kredieten hebben, of slechts beschikken over beperkte terugbetalingsmogelijkheden zoals studenten. Op die manier is de minilening ook een geschikte kredietvorm voor personen die werkloos zijn of leven van een tegemoetkoming/uitkering. De kostprijs van een minilening ligt, gelet op zijn soepelere voorwaarden, een stuk hoger dan de kostprijs van een persoonlijke lening of hypothecaire lening. De gemiddelde bedragen van een minilening schommelen rond de 1.500 tot 2.500 EUR. Via een minilening kan je dus geen verbouwingswerken verrichten, laat staan iets van onroerend goed aankopen. Anderzijds is het een handige manier om snel over bijkomende financiële middelen te beschikken. Na het ondertekenen van de mini lening overeenkomst ontvang je doorgaans het geleende geldbedrag binnen enkele uren.

Prepaid alternatief

De prepaid kredietkaart wordt genoemd als een alternatief om geld te lenen als student. Een prepaid kredietkaart staat immers toe om geld uit te geven, zonder dat het geldbedrag van een zicht- of spaarrekening wordt afgenomen. De meeste financiële instelling hanteren ook zeer summiere voorwaarden voor het verkrijgen van een prepaid kredietkaart, bv. dat de houder van de prepaid kredietkaart minimaal 12 jaar oud is. Evenwel kan de prepaid kredietkaart niet echt als een ‘lening’ bestempeld worden. Een prepaid kredietkaart kan immers alleen benut worden voor zover er vooraf geld op de kaart wordt geplaatst. Met het opgeladen bedrag kan je vervolgens veilig betalen in duizenden fysieke winkels en webshops. Een financiële instelling stelt dus geen geldbedrag vooraf ter beschikking. De troeven van de prepaid kredietkaart zijn hoofdzakelijk de budgetcontrole en de ruim aanvaarde betalingsmogelijkheid.

Buitenland

Vertrekt je studerend kind bijvoorbeeld op buitenlandse stage of studietijd? Zijn je kinderen klaar voor meer vrijheid, en wens je hen op een goede manier met geld te leren omgaan? Door te opteren voor een studenten kredietkaart kan je te allen tijde het overzicht over het besteedde geld bewaren. Gelet op het feit dat de prepaid kredietkaart niet echt een vorm van geld lenen is, zijn de kosten ook beperkt. De jaarlijkse kostprijs van een prepaid kredietkaart voor studenten schommelt rond de 15 à 20 EUR, wat quasi kosteloos is in vergelijking met de intresten bij een minilening of persoonlijke lening.

Kan ik lenen als student? Wat doen als ik snel geld nodig heb als student? En kunnen mijn ouders geld voor mij ontlenen? Deze drie vragen komen veelvuldig terug wanneer studenten spreken over geld lenen als student. Zoals blijkt uit bovenstaande uiteenzetting, kan men lenen als student voor twee doelstelling: hetzij voor studie uitgaven, hetzij voor persoonlijke uitgaven. Vergelijk goed de algemene en bijzondere voorwaarden van een krediet alvorens jijzelf en/of je ouders een lening als student ondertekenen.

Comfort loan NL Image Banner 300 x 600