Geld lenen is goedkoper

Vrijwel alle kredieten hebben momenteel een lage rentevoet. Vandaar dat velen zeggen “de rente staat laag, het is het moment om te lenen”. Loont het dan de moeite om geld te lenen voor alle grotere aankopen, zoals een vakantie, wasmachine, of herstelling van het dak? De rente op een persoonlijk lening staat in tegenstelling tot andere rentes niet spectaculair laag, waardoor men nog steeds 5 à 10% intrest betaalt voor een persoonlijke lening.

Persoonlijke lening

Geld lenen is goedkoperEen persoonlijke lening is een lening voor verschillende doeleinden. Bepaalde kredietgevers bieden het krediet bijgevolg ook aan onder de naam ‘lening voor diverse doeleinden’. In tegenstelling tot groene kredieten of renovatieleningen die vaak worden aangeboden tegen zeer gunstige rentetarieven aangezien ze moeten gestaafd worden met groene veranderingswerken of de renovatie van de woning, hoeft een persoonlijke lening niet gestaafd te worden met facturen. In principe kan de kredietnemer zelfs het geld van de persoonlijke lening of lening voor diverse doeleinden gebruiken om naar de slager en/of bakker te gaan.

De huidige kostprijs van een persoonlijke lening ligt momenteel nog steeds op een gemiddelde van 5 à 10% op jaarbasis. Een kredietgever is in België verplicht zijn persoonlijke lening aan te bieden tegen een lagere rentevoet dan de maximaal vooropgestelde 18,50%. Een aanvaardbaar cijfer, want tot enkele jaren geleden stond de maximale jaarlijkse kostprijs van een lening nog op 25,50%. Echter is er momenteel geen enkele kredietgever die 18,50% als jaarlijks kostenpercentage (JKP) hanteert voor zijn persoonlijke lening. De gemiddeldes schommelen tussen de 5 à 10%. En toch, een lening met een JKP van bijvoorbeeld 8% blijft een dure lening.

Oorzaak hogere rente

De oorzaak van deze hogere rente kan teruggevonden worden binnen de mindere zekerheid voor de kredietgever. Waar de kredietgever bij een hypothecair krediet de bijkomende zekerheid heeft van de woning als onderpand, heeft men bij een gewone persoonlijke lening standaard geen zekerheid. “Rentetarieven voor consumentenkredieten zijn typisch hoger dan die voor woningkredieten omdat er geen waarborg aan is gekoppeld, wat leidt tot een hoger risico voor de kredietgever”, aldus financiële instelling KBC. Wanneer de kredietnemer bij een hypothecair krediet nalaat om gedurende een bepaalde tijd zijn aflossingen te verrichten, kan de bank zijn voorrecht uitoefenen en de woning verkopen. Bij een persoonlijke lening waar men het geld gebruikt om een nieuwe wasmachine te kopen of op reis te gaan, is er geen verkooprecht of een recht dat slechts tot beperkte opbrengsten zou leiden (bv. Een tweedehands wasmachine of droogkast die slechts een fractie van de aankoopprijs opbrengt).

Ook de interne kosten van banken zorgen niet bepaald voor een gunstiger tarief.

De kosten van administratie, inschrijving en verwerking zijn bij een persoonlijke lening verhoudingsgewijs duurder dan die bij een hypothecair krediet. Ook het risico dat de lening niet terugbetaald wordt is volgens statistieken groter bij een persoonlijke lening.

Oplossing?

Een gouden raad is dus om te onderhandelen over het tarief van de persoonlijke lening. Als trouwe klant bij een bank kan u uw overige financiële instrumenten (bv. Een spaarrekening of kredietkaart die loopt bij de financiële instelling) benutten als overtuigingselement om ook daar een persoonlijke lening te nemen. Probeer ook de bank te bewijzen dat het risico op achterstallen onbestaande is. Toon aan dat u beschikt over een eigen woning, financiële activa zoals aandelen of obligaties, of eenvoudigweg in het verleden nooit een wanbetaler bent geweest. Tip: vergelijk bij persoonlijke leningen uitsluitend het JKP van het krediet. Dit kostenpercentage omvat de gehele kostprijs van de lening, inclusief rente en administratiekosten. Bijkomende onverwachte kosten mogen niet worden opgelegd.

Geld lenen is goedkoper
4 (80%) 1 stemmen