Geld lenen via win-winlening wordt steeds populairder

Geld lenen via win-winlening wordt steeds populairder
Geld lenen via win-winlening wordt steeds populairder
Leestijd 3 minuten

In de loop van 2017 werden 2.555 nieuwe win-winleningen afgesloten. Dat aantal is een stijging van maar liefst 20 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Wat is een win-winlening en wanneer is deze vorm van geld lenen voor jou interessant? En wat zijn de kenmerken van de winwinlening?

Wat is een win-winlening?

Via de win-winlening kunnen particulieren rechtstreeks investeren in de startende onderneming van een vriend of familielid. Een ondernemer kan zo tot maximum € 200.000 verzamelen. De win-winlening geeft recht op een intrest of rente. Daarnaast kan de kredietgever rekenen op een belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal.  Deze twee voordelen zorgen wellicht voor de grote groei van het aantal win-winkredieten.

Het gemiddeld bedrag dat een particulier vorig jaar aan een vriend of familielid uitleende was € 23.581. In totaal werden er 2.555 win-winleningen afgesloten. Dat is zo een 20 procent meer kredieten dan het jaar daarvoor.

Wie kan geld uitlenen als kredietgever?

Enkel particulieren kunnen geld uitlenen via de win-winlening. Een vennootschap kan dus niet deelnemen aan deze fiscaalvriendelijke manier van geld lenen. Natuurlijk moet de particulier nog voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden:

  • Hij moet wonen in het Vlaams Gewest en de win-winlening afsluiten buiten zijn beroepsactiviteiten. Een makelaar of agent die kredieten verdeelt komt dus bijvoorbeeld niet in aanmerking.
  • Hij mag geen werknemer, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn.
  • Verder mag hij zelf geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de kredietnemer.
  • Hij mag zelf geen begunstigde zijn van een andere win-winlening. De wetgever wou wellicht op die manier vermijden dat twee particulieren aan elkaar een krediet verstrekken, en zo het risico op onvermogen trachtten te beperken.

Wie kan geld lenen via een win-winlening?

Alle kmo’s met een economische activiteit gevestigd in Vlaanderen komen in aanmerking voor de win-winlening. Brusselse bedrijven kunnen niet van de gunstmaatregel genieten. Het toepassingsgebied is dus ruimer dan vroeger. Toen kwamen enkel ondernemingen tot 3 jaar voor een win-winlening in aanmerking.

Wat zijn de kenmerken van het krediet?

Een win-winlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. In het kader van een win-winlening kan een kredietnemer in totaal € 200.000 ophalen. De mogelijke bijdrage van elke kredietgever is begrensd op maximum € 50.000. Dat betekent dat indien elke particulier het maximum uitleent, dan de totale investering bij 4 personen kan opgehaald worden. De partijen komen vrij de manier van terugbetalen overeen. Zo kan men opteren voor een terugbetaling elke maand, elke drie maand, elke zes maand, jaarlijks of éénmalig na 8 jaar.

De rentevoet die je als kredietgever bij de win-winlening mag aanrekenen is wettelijk begrensd en wordt jaarlijks aangepast. Voor 2017 ging het om maximum 2 procent en minimum 1 procent. Daarenboven ontvang je als kredietgever nog een belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal. Hou er wel rekening mee dat de win-winlening een achtergestelde lening is. Dat betekent dat je bij een faillissement van de onderneming na eventuele andere kredietgevers komt. In de praktijk betekent dat wellicht dat je het merendeel van je geld in rook ziet opgaan.

Hoeveel kan ik verdienen via een win-winlening?

Natuurlijk wil je weten hoeveel jij kan verdienen door geld uit te lenen via de win-winlening. Laat ons volgend voorbeeld nemen. Pieter leent aan een vriend die kapper is € 25.000 uit. De kapper wil daarmee de renovatie van zijn winkelpand financieren. Pieter en de kapper komen een rentevoet van 2 procent en maandelijkse terugbetalingen overeen. Pieter zal daardoor elke maand ongeveer € 305 terug ontvangen. In totaal krijgt Pieter ongeveer € 29.000 terugbetaalt. Pieter “verdient” dus € 4.000 aan de win-winlening. Daarnaast komt nog de belastingvermindering van 2,5 procent op het openstaande kapitaal.

Win-winlening online afsluiten

Een win-winlening kan je eenvoudig online registreren via www.winwinlening.be. Nadat je alle informatie ingevuld hebt, kan je de akte en aflossingstabel afprinten. Deze laat je ondertekenen door de kredietgever en kredietnemer. Meer informatie vindt je op de website van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Related Posts