Geld Lenen

Geld Lenen Vergelijken

De aankoop van een auto, een eigen huis of op vakantie gaan. Er zijn duizend en één redenen waarom je een lening zou afsluiten. Kort gezegd komt geld lenen erop neer dat een kredietgever je tijdelijk geld ter beschikking stelt. Daarmee kan je dan aankopen doen.

Autoleningen Minileningen Persoonlijke leningen

Natuurlijk is een lening niet vrijblijvend. Het geld dat je ontving zal je aan de kredietgever moeten terugbetalen. Daarenboven betaal je intresten (de zogenaamde rente) en kosten. Geld lenen is dus niet gratis.

Waarom zou ik geld lenen?

Geld lenen VergelijkenEr zijn altijd fases in het leven waar je over minder financiële middelen beschikt dan dat je nodig hebt. Iedereen is wellicht al eens geconfronteerd geweest met een onvoorziene kost. Zo kan je auto plots in panne vallen, komen er onvoorziene kosten aan het huis, enz. In dat geval kan je dit tijdelijk financieel tekort opvangen met een lening. In de meeste gevallen zal men beroep doen op de eigen bank als kredietgever. Maar daarnaast zijn er ook andere kredietgevers en kredietagenten op de markt actief. Via online geld lenen kan je gemakkelijk deze verschillende kredietgevers vergelijken. Tot slot kan je bij vrienden of familie ook particulier geld lenen.

De belangrijkste reden om geld te lenen is dat je op die manier niet aan jouw spaargeld of beleggingen hoeft te komen. Je kan deze financiële activa dus opzij houden voor andere onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast blijf je genieten van de rente op het spaargeld of het rendement op de beleggingen. Via een lening kan je dus een evenwicht vinden tussen de onverwachte kosten financieren en voldoende financiële reserves houden.

Verschillende types van geld lenen

Van zodra je achterhaald hebt dat je met een extra kost zit en geld zal (moeten) lenen, doe je er goed aan om de verschillende vormen van geld lenen te vergelijken. Zo zijn de autolening, groene lening en renovatielening in de praktijk allemaal vormen van de lening op afbetaling. Verder is er de hypothecaire lening om een eigen huis te kopen. Daarnaast heb je nog de geldreserve of het doorlopend krediet. Hieronder vind je een beknopte uitleg van deze leningen.

De lening op afbetaling

Een lening op afbetaling of persoonlijke lening is een lening waarbij de kredietgever je een welbepaald bedrag ter beschikking stelt, bv. € 10.000. In ruil verbind jij je als kredietnemer ertoe om maandelijks eenzelfde bedrag terug te betalen. Dankzij een persoonlijke lening hebben dus zowel de kredietgever als kredietnemer zekerheid over hun financiële verplichtingen.

De looptijd van de lening is m.n. afhankelijk van het bedrag dat je wil lenen. De wetgever heeft immers een maximum looptijd bepaald om op die manier te vermijden dat je te lang aan de lening zou vastzitten. Concreet is deze maximum duurtijd gelijk aan:

  • € 500 t.e.m. € 2.500: 24 maanden (= 2 jaar)
  • € 2.501 t.e.m. € 3.700: 30 maanden (= 2,5 jaar)
  • € 3.701 t.e.m. € 5.600: 36 maanden (= 3 jaar)
  • € 5.601 t.e.m. € 7.500: 42 maanden (= 3,5 jaar)
  • € 7.501 t.e.m. € 10.000: 48 maanden (= 4 jaar)
  • € 10.001 t.e.m. € 15.000: 60 maanden (=5 jaar)
  • € 15.001 t.e.m. € 20.000: 84 maanden (= 7 jaar)

Deze maximum duurtijden gelden enkel als je als consument (d.i. als doorsnee gezin) geld leent. Indien je als handelaar of andere zelfstandige geld lenen zou lenen, kom je met de kredietgever vrij de maximum looptijd overeen.

De flexibele geldreserve of het doorlopend krediet

Geld LenenBij een geldreserve heb je als kredietnemer alle vrijheid om te bepalen hoeveel geld je wil opnemen. De kredietgever en kredietnemer spreken vooraf enkel de maximale bestedingsruimte af (ook wel kredietlimiet genoemd), meestal variërend tussen de € 2.500 en € 75.000. Je kan als kredietnemer vrij beslissen hoeveel je van deze kredietlimiet wil opnemen of aflossen. Heb je de maand nadien het hele kredietbedrag nodig? Dan neem je dit vrij op. In tegenstelling tot een lening op afbetaling staat dus niet alles van tevoren vast.

Het voordeel van het doorlopend krediet is dat je enkel rente betaalt voor de maanden dat je werkelijk van het krediet gebruikmaakt. Een ander voordeel van geld lenen via een geldreserve is dat je niet telkens een nieuwe persoonlijke lening moet afsluiten. Zo kan je bv. de ene maand € 1.000 opnemen voor een nieuwe wasmachine, 3 maanden nadien opnieuw € 500 voor nieuwe kleding, enz. Een kredietkaart kan daardoor in zekere zin ook gezien worden als een geldreserve.

De hypothecaire lening

Voor grote aankopen is het wellicht interessanter om een hypothecaire lening af te sluiten. Zeker wanneer je bv. een eigen huis zou willen kopen of een bestaande woning renoveren. Door de hypothecaire lening kan je de terugbetaling van het kredietbedrag over een langere periode spreiden. Een hypotheek wordt immers in principe terugbetaald over 20, 25 of zelfs 30 jaar. Zeker de lage rente is een reden waarom veel gezinnen bij de aankoop van een huis kiezen voor een hypothecaire lening.

De kredietgever krijgt op zijn beurt bij een hypothecaire lening het voorrecht van een hypothecaire inschrijving. Dat betekent dat het huis of appartement dat via de hypotheek wordt gekocht, als onderpand dient voor de lening. Hierdoor zal indien je als kredietnemer verschillende maanden niet jouw maandelijks deel terugbetaalt de kredietgever de mogelijkheid hebben om het huis of appartement te verkopen. De bank kan in bepaalde gevallen ook een hypotheek toestaan om een boot (scheepshypotheek), vliegtuig of winkel.

Hoe kan ik leningen vergelijken?

Je bank is verplicht om je te informeren over de verschillende kredietvormen die hij aanbiedt. Samen kan je zoeken naar de beste lening. Sinds kort zijn kredietgevers in België ook verplicht om je een informatiefiche te bezorgen over de lening waarin je geïnteresseerd bent. Deze info kan je gebruiken om verschillende leningen te vergelijken. Tijdens het vergelijken van leningen zijn m.n. de volgende punten belangrijk:

Kosten verbonden aan de lening

De kredietgever is verplicht om je als kredietnemer een overzicht te geven van het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Dit percentage drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan de lening verbonden zijn. Bij het JKP wordt dus niet enkel rekening gehouden met de rente, maar ook met alle andere bijkomende kosten. Een kredietgever kan dus afzonderlijk niet langer administratiekosten, dossierkosten, enz. aanrekenen. Let op met gratis leningen of leningen aan 0% rente, aangezien er dus steeds wel een JKP kan zijn.

De wetgever heeft voor consumentenkredieten maximale JKP’s vastgelegd. De verschillende maxima zijn afhankelijk van de kredietvorm en het kredietbedrag. Wanneer je als kredietnemer zou vaststellen dat je kredietgever een hoger percentage toepast, dan kan je als kredietnemer een volledige kwijtschelding van kosten eisen.

Looptijd van de lening

De looptijd van de lening is de periode waarover je maandelijks een deel terug moet betalen. In principe kom je vrij met de kredietgever overeen hoe lang de lening loopt. Natuurlijk moet je voor consumentenkredieten wel de maximum looptijden van de wetgever respecteren. Hou er rekening mee dat indien je opteert voor een lening met een langere looptijd, dan je natuurlijk langer aan het terugbetalen bent. De totale terugbetaalde intresten zullen hoger zijn.

Bedrag van terugbetaling

Een lening moet je uiteraard niet in 1 keer terugbetalen. Bij geld lenen betaal je in verschillende schijven (meestal iedere maand) een bedrag terug. Kenmerkend voor een persoonlijke lening is dat dit telkens hetzelfde bedrag is. Dat is in principe ook het geval bij een hypothecaire lening. Bij een doorlopend krediet is dit afhankelijk van of je de periode voordien wel dan niet geld hebt besteed met de geldreserve. Hoe meer geld je ontleent, hoe hoe hoger het bedrag van de (maandelijkse) terugbetaling zal zijn.

Eventuele verplichte producten

Banken kunnen al eens reclame maken voor leningen met een rente van bijna 0%. Wel ben je daarbij verplicht om bv. een zichtrekening of spaarrekening te openen. Ook populair zijn de brandverzekering en schuldsaldoverzekering bij een hypothecaire lening. Hou er rekening mee dat deze producten duurder kunnen zijn dan wanneer je deze bij een andere bank of verzekeraar afsloot. Daardoor betaal je op zich meer voor jouw lening.

Eventuele waarborgen

Het voorstel van rente dat je ontvangt is sterk afhankelijk van de risico’s die de kredietgever bij jou inschat. Wanneer je een voldoende hoog en stabiel inkomen hebt, zijn kredietgevers geneigd je een beter tarief voor te stellen. Hetzelfde geldt wanneer een familielid of vriend borg zou staan voor jouw lening. Dat betekent dat dat familielid of vriend er zich toe verbindt om jouw lening terug te betalen als jij dat niet meer kan. Een andere waarborg of zekerheid is het pand. Hierbij geef jij als kredietnemer een voorwerp aan de kredietgever. Mocht je ooit de lening niet meer kunnen terugbetalen, dan kan de kredietgever het voorwerp verkopen. Bij de hypothecaire lening wordt een onroerend goed als zekerheid aangeboden. Wanneer je als kredietgever verschillende maanden de terugbetalingen niet hebt gedaan, dan kan de kredietgever het huis of appartement verkopen.

Online geld lenen simulatie

Lenen via Forento,beSteeds meer banken en andere kredietgevers bieden online geld lenen aan. Dat betekent dat je jouw lening van A tot Z kan afsluiten via het internet. Alles start met het online berekenen of online simuleren van je lening. Kredietgevers vragen tijdens een simulatie in de eerste plaats waarom je geld wil lenen. Wil je geld lenen voor de aankoop van een eigen huis, een renovatie of via een doorlopend krediet? Specifiek voor een autolening zal de kredietgever vragen of je een nieuwe auto of tweedehands auto wil kopen. Vervolgens informeert de kredietgever naar hoeveel je wil lenen. Op basis van dat bedrag geeft de kredietgever onmiddellijk mee over hoeveel maanden je de lening kan afbetalen. Finaal ben je natuurlijk maar op zoek naar 1 ding: het jaarlijks kostenpercentage. Dit is de totale kostprijs van de lening.

Online geld lenen heeft verschillende voordelen i.t.t. lenen bij de bank om de hoek. Zo kan je vrijwel onmiddellijk over het kredietbedrag beschikken. Alle kredietaanvragen worden immers onmiddellijk doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Zonder omweg van de lokale bankier. Bij online geld lenen kan je ook de lening afsluiten wanneer het jou het beste uitkomt. Zo hoef je geen vrijaf te vragen op het werk of vroeger van kantoor te vertrekken.

Goedkoop lenen van geld

Goedkoop geld lenen is niet onmogelijk. Het vraagt alleen iets meer aandacht en tijd. Om de goedkoopste lening te vinden zal je natuurlijk verschillende kredietgevers met elkaar moeten vergelijken. Kredietgevers beconcurreren elkaar continu en daar kan jij als kredietnemer voordeel uit halen. Informeer eerst bij jouw eigen bank. Op basis van dit voorstel van rente voor bv. een autolening kan je vervolgens contact opnemen met een andere kredietgever. Wellicht is die kredietgever bereid je een nog beter voorstel aan te bieden.

Tip bij het lenen

Lees zeker je kredietovereenkomst enkele keren na alvorens je het ondertekent. Een kredietovereenkomst is immers een verbintenis over verschillende jaren. Bij een hypotheek kan je tot wel 30 jaar moeten terugbetalen. Zorg dat je alle clausules van de overeenkomst begrijpt. Heb je vragen over je lening? Neem dan contact op met je bankier of de aanbieder van online geld lenen.

Geld Lenen
4.7 (93.75%) 112 stemmen