Geld lenen zonder bank

Let op, geld lenen kost ook geld

Geld lenen zonder bank, lange tijd was het eigenlijk haast ondenkbaar. Op vandaag is dat gelukkig wel even anders. Wanneer we de partijen bekijken die zijn terug te vinden op de financiële markt evenals op de kredietmarkt kunnen we vaststellen dat het ook mogelijk is om leningen te verkrijgen bij andere financiële ondernemingen. Deze bedrijven zijn geen echte banken. Het betreft hier zogenaamde alternatieve kredietverstrekkers die als belangrijkste inkomstenbron de inkomsten hebben op hun kredieten.

Top 3 meest gekozen

ProductJKPMinMax
Santander
Meest gekozen

Voorbeeld: 10.000 €. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing 257,95 €.
Totaal te betalen 12.382.55 €.
Bekijk lening >
10,90%€ 501€ 50.000Simuleer gratis >
Cofidis

Voorbeeld: 10.000 €. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing 249,33 €.
Totaal te betalen 11.967,27 €.
Bekijk lening >
9,49%€ 501€ 50.000Simuleer gratis >
Mozzeno

Voorbeeld: 10.000 €. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing 238,42 €.
Totaal te betalen 11.444,16 €.
Bekijk lening >
6,99%€ 1250€ 50.000Simuleer gratis >

Geld lenen zonder bank?

Op zoek naar een mogelijkheid om geld te lenen zonder bank? Bekijk hier alle leningen.
Bekijk alle leningen >

Geld lenen zonder bank wordt door hen mogelijk gemaakt, maar vaak staan daar wel significant hogere kosten tegenover. Daar moet je wel rekening mee houden.

Geld lenen zonder bank

Geld lenen zonder bank is zowel mogelijk voor particulieren als voor zakelijke partijen. Voor heel wat zelfstandigen is het zo dat ze tijdens hun carrière op een zeker ogenblik geconfronteerd worden met een (financiële) tegenvaller. Deze kan er zomaar voor zorgen dat het de onderneming tijdelijk niet bepaald voor de wind gaat. Een tijdelijke boost voor wat de cashflow betreft zou er dan voor kunnen zorgen dat deze periode kan worden overbrugd. Ook dat is iets waar banken niet bepaald om staan te springen. Alternatieve financiële instellingen kunnen je dan mogelijks wel verder helpen.

Geld lenen zonder bank zou eventueel ook kunnen door middel van een zogenaamde onderhandse lening. In dat geval ga je geld lenen bij vrienden of familie. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar er zijn zeker niet alleen maar voordelen aan verbonden. Heel wat mensen hebben hierdoor ruzie gekregen in de familie of in de nauwe vriendenkring en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Kan je reeds geholpen zijn met een klein bedrag? Dan zou je eventueel ook kunnen overwegen om een mini lening af te sluiten. Vaak is een dergelijk klein krediet mogelijk tot een bedrag van 1.000 euro.

Geld lenen zonder bank en de zwarte lijst

Voor menig aantal mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om geld te lenen zonder tussenkomst van een bank geldt dat ze genoodzaakt zijn om dit te doen, bijvoorbeeld omdat ze op de zwarte lijst staan. Opgenomen worden op deze lijst is het gevolg van een bepaalde wanbetaling die is ontstaan. Beschikken over een notering of registratie op deze lijst is voor alle banken een rode vlag. Het is namelijk het bewijs dat je als kredietnemer eigenlijk niet voldoende betrouwbaar bent. Het gevolg hiervan is dat het afsluiten van een financiering bij een bank niet meer mogelijk wordt.

Bovenstaande is voor veel mensen een doorn in het oog. Er kunnen zich namelijk altijd bepaalde situaties voordoen waarin je wel degelijk nood hebt aan extra financiële middelen. Gelukkig ben je in België niet louter en alleen aangewezen op de banken die deel uitmaken van het financiële landschap. Er zijn namelijk ook andere kredietverstrekkers die mogelijks wel bereid kunnen zijn om jou de gevraagde lening toe te kennen. In het merendeel van de gevallen is het wel zo dat er hiervoor bepaalde (strikte) voorwaarden zullen worden opgesteld.

Voor verschillende alternatieve kredietverstrekkers geldt bijvoorbeeld dat ze uitsluitend geld willen lenen aan mensen die op de zwarte lijst staan wanneer zij bijvoorbeeld een hypothecaire waarborg kunnen verstrekken. Wanneer jij geen eigenaar bent van vastgoed wordt dat echter lastig. Veel is ook afhankelijk van het exacte bedrag waar je nood aan hebt. Heb je bijvoorbeeld voldoende aan een bedrag van minder dan 1.000 euro? Dan zou ook een tijdelijk minikrediet een optie kunnen zijn.

Geld lenen zonder bank voor zelfstandigen

Menig aantal zelfstandigen komen op een bepaald ogenblik in de financiële problemen terecht. Wanneer je als ondernemer tijdelijk geconfronteerd wordt met tegenslagen kan dat al snel zorgen voor een ingrijpende impact op je financiële mogelijkheden. Voor menig aantal banken geldt tegenwoordig dat ze zelfstandige ondernemers omwille van deze reden bestempelen als een extra risicovolle klant. Indien je er dan niet in slaagt om aanzienlijke waarborgen op tafel te kunnen leggen is de kans groot dat de lening die je graag wenst aan te vragen niet zal worden toegekend.

Geld lenen zonder bank voor zelfstandigen

Geld lenen zonder bank kan voor zelfstandigen door te kijken in de richting van alternatieve financiële instellingen. Het gaat hierbij niet om banken, maar wel om gespecialiseerde kredietverstrekkers. Deze partijen zijn doorgaans eerder bereid om een krediet te verstrekken, al betekent dit uiteraard niet dat er helemaal geen eisen aan de lening worden verbonden. Geld lenen zonder bank kan voor zelfstandigen onder meer interessant zijn wanneer men:

  • Een grote, belangrijke investering moet doen;
  • Tijdelijk een cashflowprobleem wil verhelpen;

Ben je in het verleden geconfronteerd geweest met de nodige problemen met betrekking tot het afbetalen van kredieten waardoor banken je liever zien gaan dan komen? Dan zal je tot de conclusie komen dat er gelukkig nog andere kredietverstrekkers op de markt zijn terug te vinden die je mogelijks wel graag een krediet willen verstrekken. Veel is op dat vlak evenwel afhankelijk van de actuele financiële cijfers van de onderneming evenals mogelijke waarborgen die je kan verstrekken. Hou er bovendien ook rekening mee dat je mogelijks een wat hogere rente zal moeten betalen.

Snel geld lenen zonder bank

Een belangrijke reden waarom veel mensen er (bij voorkeur) niet voor kiezen om een beroep te doen op een bank voor hun krediet is terug te vinden in de tijd die is vereist om het geld op de bankrekening te kunnen ontvangen. Voor menig aantal mensen is het dan ook in de praktijk zo dat ze snel nood hebben aan geld. Dit bijvoorbeeld omdat er zich een interessante opportuniteit voordoet of omdat men tijdelijke problemen ondervindt met de cashflow. Snel geld lenen zonder bank is dan datgene wat men het liefste wil, maar is dat wel mogelijk en indien ja, hoe krijg je dat voor mekaar?

De mogelijkheden die er bestaan om snel geld te lenen zonder bank zijn in eerste instantie afhankelijk van het bedrag dat je nodig hebt. Laat ons in eerste instantie even kijken naar kleine bedragen. Vaak kan een bedrag van slechts enkele honderden euro’s reeds voldoende zijn om je even uit de problemen te halen. Daarvoor hoef je dan ook geen volwaardige lening op afbetaling af te sluiten. Een zogenaamd flitskrediet of een mini lening zouden in die situatie het overwegen waard kunnen zijn. Voor een bedrag tot maximum ongeveer 1.000 euro is het mogelijk om zo’n lening af te sluiten.

Let wel, de kosten die hierop worden aangerekend zijn behoorlijk. Bovendien dien je er rekening mee te houden dat zo’n krediet ook op vrije korte termijn moet worden terugbetaald.

Snel geld lenen zonder bank
Snel lenen zonder bank.

Bovenstaande optie behoort alleen tot de mogelijkheden wanneer je voldoende hebt aan een klein bedrag. Heb je nood aan meer geld? Dan wordt het een ander verhaal. Gelukkig is het zo dat er ook in deze situatie verschillende alternatieve financiële instellingen bestaan die je verder kunnen helpen. Zij maken het mogelijk om de volledige kredietaanvraag online te doen waardoor je bij het correct aanleveren van de gevraagde data zeer snel over het aangevraagde kredietbedrag kan beschikken.

Tot slot is het voor wat snel geld lenen zonder bank betreft ook mogelijk om te kiezen voor een onderhandse lening. In dat geval ga je geld lenen bij bijvoorbeeld familie of vrienden.

Zakelijk geld lenen zonder bank

Kan je zakelijk geld lenen zonder bank? Het is een vraag die tegenwoordig door menig aantal ondernemers wordt gesteld. Het antwoord op deze vraag is ja. Er zijn op de Belgische financiële markt meer dan voldoende alternatieve kredietverstrekkers terug te vinden die ondernemers maar wat graag vooruit helpen met een zakelijke financiering. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat ook deze bedrijven op dit vlak geen sprong in het diepe zullen willen wagen. Dit betekent concreet dat ze cijfermateriaal zullen opvragen die hen een goed beeld geeft van:

  • De omzet die het bedrijf weet te realiseren;
  • De winst die voortvloeit uit de omzet;

Aan de hand van bovenstaande cijfers wordt het dan voor de kredietverstrekker mogelijk om te bepalen hoeveel geld men bereid is om te lenen evenals welke risico’s men met het krediet in kwestie precies neemt. Dit is zeer belangrijk. Zakelijk geld lenen zonder bank zorgt er immers in de praktijk doorgaans voor dat je rekening dient te houden met een significant hoger uitvallende intrest. Door bepaalde zekerheden aan te bieden aan de kredietverstrekker kan deze meerprijs echter significant worden ingeperkt. Dit is voor jou als ondernemer alleen maar mooi meegenomen.

Zakelijk geld lenen zonder bank behoort dus tot de mogelijkheden, maar hoeveel je kan lenen is altijd afhankelijk van de financiële resultaten die je onderneming weet voor te leggen. Blijkt met andere woorden dat je bedrijf slechts een beperkte omzet en / of verlies draait? Dan kan dat ook je mogelijkheden om een zakelijk krediet af te kunnen sluiten bij een alternatieve kredietverstrekker buiten de banken om aardig hypothekeren.

Veelgestelde vragen over geld lenen zonder bank

3000 euro lenen zonder bank?

3000 euro lenen zonder bank is niet mogelijk met een mini lening. Vaak is het zo dat de limieten op dit vlak zijn gelegen rond de 1000 euro. Wel is het via een alternatieve kredietverstrekker mogelijk om een dergelijk bedrag te lenen. De rentepercentages liggen hierbij wel iets hoger en het is mogelijk dat er bepaalde concrete waarborgen worden gevraagd voor het kunnen afsluiten van de lening.

Geld lenen bij privé mensen

Geld lenen bij privé mensen is mogelijk door middel van een zogenaamde onderhandse lening. Er hoeft hiervoor zelfs helemaal geen schriftelijke kredietovereenkomst te worden opgemaakt, al wordt dit wel sterk aanbevolen. Geld lenen bij privé mensen kan zeker de moeite waard zijn om te overwegen, maar is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet zonder risico.

Geld lenen zonder bank met geld direct op je rekening?

In bepaalde situaties heb je snel, zo niet meteen nood aan extra geld op je bankrekening. Verschillende kredietverstrekkers bieden je die mogelijkheid. Voor kleine bedragen kan er een mini lening of flitskrediet worden afgesloten. In dat geval staat het geld veelal binnen de 24 uur op je bankrekening.

Kan je een lening aanvragen zonder werk?

Voor banken geldt dat je als potentiële kredietnemer als niet kredietwaardig wordt bestempeld wanneer je geen inkomen hebt. Dat is iets anders dan zonder werk zitten. Ook een vervangingsinkomen of andere vormen van inkomsten kunnen mee worden gelegd in de weegschaal. In het bijzonder voor alternatieve kredietverstrekkers geldt dat ze hier wel oren naar hebben.

Geld lenen zonder gegevens partner?

Geld lenen zonder gegevens partner is mogelijk, maar wordt niet door elke kredietverstrekker aangeboden. Standaard dient de partner waarmee je samenwoont of getrouwd bent dan ook mee te tekenen voor de financiering. Weigert hij of zij dat? Dan bemoeilijkt dat je kredietaanvraag tenzij je op eigen houtje voldoende (financiële) waarborgen kan voorleggen.

Geld lenen zonder bankafschrift?

Geld lenen zonder een bankafschrift voor te moeten leggen is mogelijk. Dit geldt in het bijzonder voor kleine(re) kredieten. Wil je graag een groter bedrag lenen? Dan is het mogelijk dat de kredietverstrekker wel een zicht zal willen hebben van je actuele financiële middelen. Is dat niet mogelijk? Dan kan dat resulteren in een weigering van het krediet of in een hogere intrest.

Geld lenen zonder bank? Er zijn zeker mogelijkheden!

Voor heel wat mensen die geld willen lenen wordt in de praktijk al snel duidelijk dat dit niet zo eenvoudig is als men in eerste instantie had verwacht. Dit is veelal het gevolg van banken die zich bijvoorbeeld niet geroepen voelen om aan de kredietwensen van de potentiële kredietnemer te voldoen. Gelukkig zijn er op de financiële markt nog andere mogelijkheden voor handen. Een beroep doen op een alternatieve kredietverstrekker kan ervoor zorgen dat je alsnog vrij eenvoudig het gewenste krediet kan ontvangen. Heb je aan een klein beetje extra financiële middelen voldoende? Dan zou je eveneens kunnen overwegen om een mini lening af te sluiten, op die manier kun je geld lenen zonder bank.