Hypothecaire lening

Hypothecaire lening Vergelijken

U wenst binnenkort een huis, appartement of perceel grond te kopen. Of de kosten te drukken met het verbouwen van een bestaande/vervallen woning. Dan zal u wellicht al geconfronteerd geweest zijn met de hoge marktprijzen. Het merendeel van de Belgische gezinnen is in dergelijke situaties aangewezen op het ontlenen van grote sommen geld via een hypothecaire lening.

 ProductJKP (Vanaf)MinMax 
KredietpartnerKredietpartner Hypotheek
* Looptijd tot 30 jaar
* Hypotheek op maat
* Meest Gekozen
4.05%€15000105%Aanvragen >
CreditviteCreditvite Hypotheek
* 125% lening mogelijk
* Lening op maat
4.05%€15000105%Aanvragen >
Hypothecaire lening
3.7 (73.75%) 32 stemmen

Hypotheken kunnen verkregen worden bij klassieke financiële instellingen, maar ook bij verzekeringsmaatschappijen of instellingen met een sociale doelstelling, zoals een sociale huisvestingsmaatschappij. Gelet op de langere looptijd van een hypothecaire lening of een hypothecair krediet, loont het de moeite de verschillen op de hypotheekmarkt te vergelijken

Hypothecaire lening Vergelijken via Forento.be

Via een hypothecaire lening wordt een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de aankoop of verbouwing van een onroerend goed. De kredietgever zal de kredietnemer de vereiste som ter beschikking stellen, in ruil voor periodieke terugbetalingen én een voorrecht op het onroerend goed. Aangezien leningen voor de aankoop of verbouwing van een onroerend goed vaak worden aangegaan voor vele honderdduizenden euro’s, is de kans reëel dat een individu of gezin gedurende de looptijd met betalingsmoeilijkheden te maken krijgt.

Bijvoorbeeld

hypothecaire lening via forento.beRaffael en Anita sluiten een hypotheek af op 30 jaar voor de aankoop van een vrijstaande gezinswoning. Raffael verliest na vijf jaar zijn job, waardoor het gezin met een pak minder inkomsten moet rondkomen. Wanneer Raffael en Anita na verschillende verwittigingen van de bank nog steeds niet de maandelijkse aflossingen uitvoeren, zal de bank gemachtigd zijn de vrijstaande gezinswoning te verkopen. De achterstallige en nog verschuldigde bedragen worden afgehouden van de verkoopopbrengst, het eventuele overblijvende saldo wordt doorgestort naar Raffael en Anita.

Doordat de bank over een extra zekerheid beschikt, zijn hypothecaire leningen goedkoper dan persoonlijke leningen. Extra kortingen kunnen worden bedongen wanneer men tegelijk met het hypothecair krediet een schuldsaldoverzekering afsluit bij de bank. Wanneer, naar het hiervoor vermelde voorbeeld, Raffael kwam te overlijden in plaats van zijn werk te verliezen, zou de schuldsaldoverzekeraar het nog verschuldigde gedeelte voor de toekomst van Raffael hebben afgelost. Hoewel een schuldsaldoverzekering niet wettelijk verplicht is, verplichten veel kredietinstellingen het contractueel in de leningovereenkomst.

Verschillen tussen hypothecaire leningen

Op de kredietmarkt bestaan verschillende types van hypotheken. Een eerste onderscheid wordt gemaakt tussen hypothecaire kredieten met een vaste of variabele rentevoet.

Hypotheek met een vaste rentevoet

De rentevoet wordt bij de ondertekening van de kredietovereenkomst vastgesteld en blijft gedurende de hele looptijd van de lening ongewijzigd. Gelet op de huidige rentevoeten, loont het anno 2015 te kiezen voor een dergelijk systeem van vaste rentevoeten. De huidige lage rentevoet zal op die manier de komende 20 of 30 jaar van toepassing blijven. Zekerheid is een andere troef van de hypotheek met een vaste rentevoet. U kent perfect op voorhand het bedrag dat u maandelijks behoort af te betalen.

Hypotheek met een variabele rentevoet

Hoewel bovenstaande elementen duidelijk wijzen op de positieve zijden van een hypotheek met een vaste rentevoet, kan kiezen voor een hypotheek met een variabele rentevoet even gerechtvaardigd zijn. Bij een hypotheek met een variabele rentevoet wordt de basisrentevoet van bij de ondertekening van de kredietovereenkomsten op periodieke tijdstippen aangepast. De rentevoet kan, afhankelijk van de gekozen formule, jaarlijks, vijfjaarlijks, of op andere tijdstippen worden aangepast. Het maandelijks bedrag dat u moet aflossen kan dus stijgen of dalen. Via een hypotheek met een vaste rentevoet loopt u dergelijke prijsdalingen mis.

Linear vs annuïteitenhypotheek

Een ander onderscheid betreft de lineaire hypotheek versus annuïteitenhypotheek. Vooraleer dit onderscheid uit te diepen, is het belangrijk het maandelijks aflossingsbedrag te ontleden. Het maandelijks bedrag dat dient terugbetaald te worden, bestaat uit een element aflossing en een element rente.

Bij een lineaire hypotheek wordt het geleende kapitaal in gelijke delen terugbetaald over de hele looptijd van de lening. De interesten worden daartegenover berekend op het nog verschuldigde kapitaalbedrag. Deze zullen jaarlijks dalen, omdat op dat moment het openstaande kapitaalbedrag verkleint. De lineaire hypotheek wordt bijgevolg gekenmerkt door een degressief kostenplaatje.

Een annuïteitenhypotheek is iets couranter dan de lineaire hypotheek. Bij een annuïteitenhypotheek blijft gedurende de hele looptijd van de lening het maandelijks aflossingsbedrag gelijk, abstractie makende van een eventuele variabele rentevoet. Met behulp van enkele wiskundige formules kan men zo uitrekenen dat het maandelijks aflossingsbedrag, ookal neemt eigenlijk het afgeloste kapitaal toe, identiek blijft.

Waarom de Hypothecaire Lening vergelijken?

vergelijk hypothecaire leningEen hypothecaire lening is een lening op lange termijn. Zelfs één procentpunt verschil binnen de rente, kan gedurende 20 of 30 jaar voor een verschil van duizenden euro’s zorgen. Hypothecaire leningen vergelijken is dus een must vooraleer de eigenlijke kredietovereenkomst te ondertekenen. De termijn waarover u het hypothecair krediet wenst te spreiden, heeft een rechtstreekse invloed op het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen, en dus ook de totale kostprijs van de lening.

Financiële instellingen verleiden gezinnen vaak met slogans als “terugbetaling in 30 jaar” of “de meest ideale spreiding. Leen op 40 jaar”. Hoe langer de looptijd van de lening, hoe lager het bedrag zal zijn dat u maandelijks behoort af te lossen. Nochtans vallen er enkele kanttekeningen te maken. Wanneer u de lening over een langere looptijd wenst te spreiden, dan zal u ook over een langere looptijd interesten betalen. Hoewel het maandelijks aflossingsbedrag lager lijkt, zal op het einde van de rit u meer interest terugbetaald hebben. De bank wenst immers een compensatie voor het feit dat het geld minder snel terugbetaald wordt. Idem wat betreft de schuldsaldoverzekering. Hoe langer de schuldsaldoverzekering moet tussenkomen voor potentiële risico’s op overlijden, hoe meer deze verzekering zal kosten.

Onze tip

Stem de looptijd van het hypothecair krediet af op uw financiële situatie. Beschikt u over de financiële draagkracht om de hypothecaire lening op 10 jaar terug te betalen? Aarzel dan niet.

De Belgische overheid stimuleert het aangaan van hypothecaire kredieten via de ‘woonbonus’. De woonbonus is een belastingvermindering voor gezinnen die via een hypotheeklening een woning kopen of verbouwen. Om in aanmerking te komen voor deze fiscale maatregel behoort:

– De woning een ‘enige en eigen’ woning zijn. Wanneer u bijgevolg een tweede verblijf wenst te kopen of een woning met de doelstelling deze vervolgens te verhuren, zal u niet in aanmerking komen voor de woonbonus;
– U moet het geleende geld gebruiken voor de aankoop, bouw of renovatie van de woning;
– Het moet gaan om een krediet op ten minste 10 jaar en;
– Uw lening moet gewaarborgd zijn door een hypotheek, het onderpand van de bank.

Het systeem van de woonbonus werd per 1 januari 2015 sterk gewijzigd.

1. Wanneer u een hypothecair krediet afsloot voor 1 januari 2015. In dat geval wordt het belastingvoordeel opgebouwd uit de volgende drie componenten:

– een basisbedrag van 2 260 EUR (voor het aanslagjaar 2015);
– dit bedrag dient te worden verhoogd met 760 EUR voor de eerste 10 jaar waarin u uw hypothecaire lening terugbetaalt;
-daarbovenop komt nog 80 EUR als u ten minste 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin u uw lening bent aangegaan.

2. Wanneer u een hypothecair krediet afsloot na 1 januari 2015. Het belastingvoordeel verschild in een dergelijke situatie van Gewest tot Gewest. Essentieel is dat het voordeel niet meer wordt bestempeld als een belastingaftrek, maar als een belastingvermindering (een vermindering van het totale bedrag dat u aan belastingen betaalt). Het voordeel binnen de Gewesten is:

Voor het Vlaams Gewest

– Een basisbedrag van 1 520 EUR;
– dit bedrag wordt verhoogd met 760 EUR voor de eerste 10 jaar waarin u uw hypotheeklening terugbetaalt;
– daarbovenop 80 EUR als u minstens 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin u uw lening bent aangegaan.

Voor het Brussels Gewest blijven de bedragen van voor 1 januari 2015 toepasselijk. Of u nu voor 1 januari 2015 of na 1 januari 2015 een hypothecair krediet afsloot, uw fiscaal voordeel blijft gelijk.

Een hypothecair krediet is dé kredietvorm voor geïnteresseerden op zoek naar een financiering voor de aankoop of verbouwing van een huis of stuk grond. Laat u gelet op de langere looptijd goed informeren over de financiële consequenties van het hypothecair krediet.