Minilening

Minilening aanvragen in België

Een minilening wordt benut als financieringsinstrument om een acuut en tijdelijk tekort aan financiële middelen op te vangen. Minileningen worden in principe toegekend voor lage bedragen, zoals enkele tientallen of honderden euro’s. Omdat u het bedrag zeer snel ontvangt en de terug te betalen som beperkt blijft, zal u dit krediet ook snel moeten terugbetalen.

>> Klik hier voor de meest gekozen minilening 2018 <<

 ProductJKP (Vanaf)MinMax 
CetelemCetelem Persoonlijke lening
* Meest Gekozen

Voorbeeld: 25.000,00 €. Looptijd 4 jaar,
maandelijkse aflossing 575,17 €.
Totaal te betalen 27.607,98 €.
4,95%€1200€75000Aanvragen >
MozzenoMozzeno lening
* Gratis online aanvraag
* Looptijd tot 84 maanden

Voorbeeld: €5.000. Looptijd 3 jaar,
maandelijkse aflossing 149,54 €.
Totaal te betalen €5.383,44.
4.94%€2500€30000Aanvragen >
BeobankBeobank Comfortlening Plus

Voorbeeld: 1250,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 106,94 €.
Totaal te betalen 1.283,28 €.
4.99%€1250€7500Aanvragen >
Buyway leningBuyway Lening op Afbetaling

Voorbeeld: 1250,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 106,94 €.
Totaal te betalen 1.283,28 €.
4.99%€1250€26000Aanvragen >
CofidisCofidis Persoonlijke Lening
* Looptijd tot 120 maanden

Voorbeeld: 10.000 €. Looptijd 3 jaar,
maandelijkse aflossing 303,07 €.
Totaal te betalen 10.910,52 €.
5.9%€5001€50000Aanvragen >
Cofidis leningCofidis Myline
* Geldreserve

Voorbeeld: 500,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 45.01 €.
Totaal te betalen 540,14 €.
14.5%€500€10001Aanvragen >
KredietpartnerKredietpartner Lening op afbetaling
Voorbeeld: 2.500,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 219,27 €.
Totaal te betalen 2.631,24 €.
9,99%€500€90000Aanvragen >
CreditviteCreditvite Lening op afbetaling
Voorbeeld: 2.500,00 €. Looptijd 1 jaar,
maandelijkse aflossing 219,27 €.
Totaal te betalen 2.631,24 €.
9,99%€500€90000Aanvragen >
Minilening
3.6 (72.66%) 248 stemmen

Een minilening wordt gelet op het voorgaande ookwel een flitskrediet of noodlening genoemd.

Minilening Vergelijken

Een minilening aanvragen kan denkbaar zijn in zeer verschillende situaties:

Voorbeeld 1: Annemie is alleenstaande moeder van twee kinderen. Met de aankomende schoolperiode in het vooruitzicht moet Annemie voor haar twee schoolgaande kinderen nu onmiddellijk twee boekentassen en extra schoolmateriaal kopen. Het loon van Annemie wordt echter pas binnen twee weken gestort. Een minilening zal in dat geval het bedrag van de boekentassen en extra schoolmateriaal dekken. Wanneer Annemie na twee weken haar loon ontvangt, betaalt ze het minikrediet terug.

Voorbeeld 2: De wasmachine van Pol laat het plots afweten. Hoewel Pol deze kost wou uitstellen tot de betaling van zijn vakantiegeld, kan hij via een minikrediet de aankoop nu al verrichten. Wanneer Pol zijn vakantiegeld ontvangt, kan hij de minilening aflossen. Bovenstaande voorbeelden symboliseren dus het noodkarakter van de minilening. Het gaat om onvoorziene omstandigheden die snel een financiële tussenkomst vereisen.

Minileningen in België

Minleningen en kredietenOp de Belgische financieringsmarkt zijn twee grote groepen van spelers actief inzake minileningen. Enerzijds de minileningen die door klassieke banken en andere financiële grootspelers worden aangeboden, anderzijds de minileningen van online geldvoorschietende instellingen. Online geldvoorschietende instellingen zijn speciaal zo ingericht om snel én via het internet de minilening toe te kennen. Doorgaans binnen enkele uren na aanvraag wordt een beslissing genomen over de al dan niet toekenning van het krediet. De online geldvoorschietende instelling zal daarbij geen ingewikkelde vragenlijst voorleggen die polst naar de financiële reserve of kredietwaardigheid van de ontlener, maar louter een bewijs van inkomsten vragen.

Een minikrediet blijft immers een lening, waardoor ze binnen de afgesproken tijdspanne, met inbegrip van administratieve kosten en rente behoort terugbetaald te worden. Een andere piste is deze van particulier geld lenen. Via deze financieringsvorm kan evenals bij de minilening een beperkt bedrag ontleend worden, zij het nu bij vrienden, familie of andere particulieren. De meeste mensen zijn echter te trots om geld te vragen aan vrienden of familie, waardoor men bij een minilening terecht komt.

De voornaamste kenmerken van de minilening zijn:

Een beperkt te ontlenen som. Afhankelijk van kredietverstrekker tot kredietverstrekker kan deze maximaal te ontlenen som oplopen tot 250 of 500 EUR. De Belgische wetgever spreekt in zijn definitie van minileningen echter van “kredieten tussen de 50 en 200 EUR”.

Beperkte terugbetalingstijd. Doorgaans hanteert men een maximumtermijn van 30 dagen. Heeft u nood aan één of twee weken extra? Kredietverstrekkers staan uitzonderlijk een verlenging toe van 15 dagen.

Minilening België Aanvragen

Minilening vergelijken België

Gelet op het feit dat verschillende financiële spelers op de kredietmarkt actief zijn, loont het de moeite de verschillende minileningen met elkaar te vergelijken. Vergelijk in de eerste plaats de mogelijke terugbetalingstermijn. Bepaalde kredietverstrekkers hanteren nog korte terugbetalingstermijnen dan 30 dagen. Een tweede vergelijkingselement vormt de totale kostprijs van het minikrediet. De Belgische wetgever verduidelijkte in 2012 de regeling van minileningen. Waar aanvankelijk kredietgevers poogden minikredieten aan te bieden aan 0% rente, maar wel met 49,99 EUR kosten om zo buiten het toepassingsgebied te vallen, vallen nu minikredieten met een maandelijkse kost van 4,17 EUR of meer onder de regeling van het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het maximale bedrag dat kredietgevers bijgevolg kunnen vereisten voor minikredieten met en maandelijkse kost van minstens 4,17 EUR is dus strikt gereguleerd. Desondanks blijft het de moeite om de kostprijs van de minikredieten met elkaar te vergelijken.

Tip: Vergelijk de verschillende websites van de minilening vergelijken aanbieders en maak dan pas uw keuze.

Voordelen Minilening

1. Snelheid. Via een minilening kan u binnen enkele uren over de benodigde som beschikken. Een klassieke persoonlijke lening wordt gekenmerkt door een lange administratieve procedure, waardoor men pas na enkele weken over het benodigde geld beschikt. Sommige kredietverstrekkers verstrekken ook al minikredieten per sms, waardoor het proces nog sneller kan verlopen. In het verleden al een minikrediet aangevraagd bij dezelfde kredietverstrekker? Dan kan het proces in enkele muisklikken afgerond zijn.

2. Geen financiële ballast. Via een minilening loopt u niet het risico lang aan een krediet gebonden te zijn. Klassieke persoonlijke leningen hebben een looptijd over enkele jaren, terwijl een minikrediet binnen de maand moet terugbetaald worden.

3. Beperkte bewijzen. Een kredietverstrekker zal alvorens een minikrediet te verstrekken louter polsen naar de identiteit en vaste inkomsten van de kredietnemer. Beschikt u over geen vaste beroepsinkomsten, maar louter een vervangende uitkering? Dan loopt u het risico dat de kredietgever u een minikrediet zal ontzeggen.

4. (Doorgaans) geen controle op wanbetaling. Minikredieten worden slechts toegekend voor enkele honderden euro’s, waardoor kredietgevers geen toetsing op wanbetaling zullen doorvoeren. Dergelijke toetsingen nemen administratieve tijd in beslag en wegen financieel gezien niet op tegen het beperkte risico van een minikrediet.

Nadelen minilening

1. Strikte niet betalings-clausules. Wees opmerkzaam voor strikte niet betalings-clausules. De algemene voorwaarden van de kredietverstrekker kunnen een flinke administratieve kost omvatten wanneer u uw verplichtingen niet nakomt.

2. Hoge administratieve kosten. Hoewel de maximale kosten door het JKP wettelijk beperkt zijn, liggen deze hoger dan bij een gewone persoonlijke lening. Kredietgevers wensen voor het snel ter beschikking stellen van geld een financiële compensatie te ontvangen.

3. Let op voor bijkomende verplichtingen. Kredietgevers blijken steeds goed onderlegd te zijn wanneer het gaat om bedenken van creatieve oplossingen. Om de limitatieve administratieve kost te omzeilen, vereisen kredietgevers nu een persoonlijke borgstelling of garantiestelling van een andere kredietinstelling. Via deze laatste tussenstap betaalt u niet enkel rechtstreeks voor het krediet, maar bent u eigenlijk ook verplicht te betalen voor de tussenkomst van de andere kredietinstelling waardoor de kosten fors oplopen.

4. Een minilening blijft een lening. Als gouden regel geldt: ga enkel een lening aan wanneer u er effectief nood aan hebt. De eventuele kosten en lasten van een krediet wegen (doorsnee) niet op tegen de voordelen van een krediet. Ga na of u de aankoop op geen enkele andere wijze kan financieren, zoals via een verkoop van onnodige goederen of een inpandgeving.

Via een minilening beschikt u binnen enkele uren tijd over de benodigde geldsom. Vergelijk tijdens het minilening vergelijken zowel de terugbetalingstermijn, rechtstreekse als onrechtstreekse kosten.