Geldreserve

Geldreserve Vergelijken

Een geldreserve is een kredietvorm waarbij u op een vrije, flexibele manier kan lenen. Via deze kredietvorm bepalen de ontlener en de uitlener een maximaal ontleenbaar bedrag. Vervolgens kan de ontlener naar eigen wens het maximumbedrag opnemen, op het tijdstip en in de mate dat men zelf wil. Nog niet alle kredietverstrekkers op de Belgische financiële markt bieden het systeem van de geldreserve aan. 

 ProductJKPMinMaxMax termijn 
Buyway LineBuyway Geldreserve
* Geen dossierkosten
* Geld binnen 48 uur
* Meest Gekozen
9,5%€5500€1500071 MaandenAanvragen >
KredietpartnerKredietpartner Geldreserve
* Online aanvraag
* Looptijd tot 48 maanden
10,5%€500€1000096 MaandenAanvragen >
Buyway kredietopening met kaartBuyway Kredietopening met kaart
* Betalen in binnen- en buitenland
* Uw eigen betaalkaart
11,49%€1250€1000073 MaandenAanvragen >
CetelemCetelem Betaalkaart met Geldreserve
* Online aanvragen
* Binnen 48 uur antwoord
12,5%€1250€300060 MaandenAanvragen >
Cofidis MylineCofidis Myline
* Binnen 48 uur verwerkt
14,5%€500€1000196 MaandenAanvragen >
Geldreserve
3.8 (75.48%) 31 stemmen

Bovenstaande tabel biedt een overzicht van Belgische kredietverleners die wel al dergelijke snelle en flexibele kredieten verstrekken en helpt u makkelijk geldreserve vergelijken alvorens u een keuze maakt.

Geldreserve Vergelijken via Forento.be

Geldreserve vergelijken via Forento.beBeschikken over een geldreserve, is als beschikken over een extra appeltje voor de dorst. Via een doorlopende geldreserve beschikt de ontlener in geval van nood over extra financiële middelen. Zo is het perfect mogelijk dat uw huishoudapparaten dringend aan vervanging toe zijn, maar u echt wil afwachten met de nieuwe aan te kopen tot de vorige het begeven hebben. Idem is een geldreserve een ideaal instrument voor koppels die een baby verwachten. Waar een extra gezinslid veel kosten met zich mee brengt, is het soms gelet op de vele cadeaus na de geboorte onmogelijk vooraf te bepalen wat men nog moet aankopen. Via een geldreserve beschikt u in elk van deze gevallen over voldoende krediet.

Zoals hiervoor gesteld, wordt het maximale kredietbedrag onderling vastgesteld in de kredietovereenkomst. Bijvoorbeeld: Piet sluit een geldreserve af voor de vervanging van zijn elektro ten bedrage van 5.000 EUR. Vanaf dag één kan hij de totale 5.000 EUR opnemen, of de aankopen spreiden. Zo kan hij in de maand april een nieuwe stofzuiger van 300 EUR aankopen en in de maand juli een nieuwe wasmachine van 500 EUR. Een geldreserve is dus in tegenstelling tot een lening op afbetaling heel flexibel. Deze flexibiliteit wordt tevens doorgetrokken naar de aflossingsmogelijkheden. De verschuldigde interest wordt enkel berekend op het ontleende bedrag, waardoor men perfect gedurende de kredietopening openstaande bedragen kan aflossen en nadien weer opnemen. Dit in tegenstelling tot de lening op afbetaling waar het krediet gelinkt is aan een vast aflossingsschema.

Opmerking

Let op voor kredietopnames boven de maximaal te ontlenen som. De kredietgever zal u hiervoor bijkomende kosten en eventuele boetes aanrekenen. Alvorens het doorlopend krediet te ondertekenen, doorloopt u dus best de algemene en bijzondere voorwaarden van het doorlopend krediet. Beschikt u over voldoende financiële middelen om uw doorlopend krediet af te lossen? Los deze dan eerst af, alvorens kapitaal te storten op uw spaarrekening. Hoewel de Belgische wetgever de maxima inzake interestvoeten heeft vastgesteld, zijn deze nog steeds vele malen hoger dan de interest die men op een spaarrekening zou ontvangen. Recent bieden kredietverstrekkers de mogelijkheid aan om de geldreserve te koppelen aan een kredietkaart, zoals Mastercard, Visa of American Express.

Kenmerkend voor deze drie types van kaarten is dat men reeds zijn betaling doorheen de tijd kan spreiden. In geval dat een kredietkaart gelinkt wordt aan de geldreserve, kan u met andere woorden betalen in elke winkel of op restaurant met uw geldreserve, zij het binnen de bedongen maxima.

Voordelen van een Geldreserve

De geldreserve heeft in vergelijking met de lening op afbetaling enkele voordelen:

Flexibiliteit

Via een geldreserve neemt u eender welk bedrag op het moment dat u wenst op. De ene maand een financiële meevaller? Dan betaalt u vrijblijvend een hoger bedrag terug. Iets meer kosten gepland deze maand? Verlaag dan vrijblijvend uw terugbetaling.

Eenvoud

In plaats van telkens nieuwe leningen op afbetaling aan te gaan, beschikt u via een geldreserve over een ruim krediet. Nieuwe leningen op afbetaling worden gekenmerkt door nieuwe dossierkosten, afzonderlijke rentes en bijgevolg wanorde. Via een geldreserve loopt er slechts één krediet.

Online

De meeste financiële instellingen die een geldreserve aanbieden, bieden tevens de optie home banking aan. Op die manier kan u op eender welk moment van de dag uw huidige kredietopnames en –aflossingen raadplegen. Geen hinderlijke openingstijden van het bankfiliaal dus.

Kosteloos

Al moet het begrip ‘gratis’ wel genuanceerd worden. U betaalt alleen interesten op het negatieve saldo van de geldreserve. Met andere woorden: zolang u uw geldreserve niet gebruikt, bent u ook geen interesten verschuldigd.

Onbeperkte loopduur

Tenzij de bijzondere contractvoorwaarden anders bepalen. In principe kan u vrij opnemen en aflossen wanneer u dat wenst. Mogelijks bepalen de bijzondere contractvoorwaarden echter dat u het integrale kredietbedrag eens per drie of vijf jaar dient te hebben afgelost. Lees dus vooraleer de geldreserve te ondertekenen aandachtig de contractvoorwaarden door.

Online Geldreserve Vergelijken en Aanvragen

De geldreserve heeft flexibiliteit als grote troef ten opzichte van de lening op afbetaling. Op vrijwel alle websites van klassieke financiële instellingen vindt u meer informatie over deze kredietvorm. Bepaalde internetbanken bieden sinds enige tijd ook de geldreserve aan. Maak gebruik van de online simulatoren om na te gaan of de voorwaarden van de klassieke financiële instellingen aantrekkelijker zijn dan deze van internetbanken.

Via welke factoren kan u geldreserves vergelijken?

Aflossingstermijn van de geldreserve. Zoals hiervoor reeds gesteld, kan in principe een geldreserve onbeperkt worden opgenomen en afgelost. Kredietverstrekkers kunnen echter bijzondere termijnen bepalen, en verplichten om de integrale geldreserve eens per drie of vijf jaar af te lossen. Doet u bijvoorbeeld vandaag aankopen ten bedrage van het integrale kredietbedrag van 5.000 EUR? Weet dan dat u binnen drie of vijf jaar dit bedrag volledig moet hebben volstort.

Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP weerspiegelt de totale jaarlijkse kostprijs van het krediet. Niet alleen de verschuldigde interesten, maar tevens alle kosten (zoals dossierkosten, verschuldigde commissielonen, etc.) worden binnen dit percentage opgenomen. Geldreserves hebben door hun flexibel karakter vaak een ‘duurder’ karakter. Een halve of één procent JKP verschil kan bijgevolg een groot prijsdifferentiatie betekenen. Opgelet: ga tijdens het geldreserve vergelijken na of uw kredietgever niet meer JKP vraagt dan wettelijk toegestaan. Een geldreserve is nog steeds een consumentenkrediet, waardoor de kredietgever wettelijk gehouden is tot de maxima uit de Wet op het Consumentenkrediet.

Een geldbuidel achter de hand wanneer u dat nodig acht? De geldreserve vormt een flexibele manier van lenen op maat en geldreserve vergelijken is altijd aan te raden.