Gemengde fondsen: iets genuanceerder dan basisbeleggingen

Gemengde fondsen: iets genuanceerder dan basisbeleggingen

Gemengde fondsen: iets genuanceerder dan basisbeleggingenUit de praktijk blijkt dat gemengde fondsen, dit zijn fondsen die zowel beleggen in aandelen als obligaties en cash, steeds populairder worden bij het publiek. Nochtans zijn gemengde fondsen niet even eenvoudig als klassieke beleggingen. Waarop moet je letten bij gemengde fondsen, en hoe kan men vermijden te veel taksen te betalen op gemengde fondsen?

Overzicht

Gemengde fondsen evenaren bijna de cijfers van klassieke beleggingen, zoals obligatiefondsen. Gemiddeld werd in 2014 50 miljard euro per kwartaal in gemengde fondsen geïnvesteerd. Klassieke obligatiefondsen waren goed voor een beleggingsbedrag van 55 miljard euro per kwartaal. De lokroep naar gemengde fondsen kan aan diverse factoren gewijd worden. Enerzijds is er de complexe economische conjunctuur, waardoor beleggers niet meer weten in welke beleggingsinstrumenten ze het meest renderend kunnen investeren. Aandelen, obligaties, of een combinatie van beide elementen? Anderzijds is er doorgaans de aanwezigheid van een professionele beheerder binnen gemengde fondsen. Deze persoon kan toelichting verschaffen over het risicoprofiel en de looptijd van de belegging. Op die manier hoef je zelf het fonds niet te doorspitten, en is de kans op verliezen beperkt. Welke stappen dien je te volgen alvorens in gemengde fondsen te investeren?

1. Bepaal je risicoprofiel. Vooraleer te starten met beleggen, is het goed om na te gaan welk type van belegger je bent. Slaap je al doorgaans niet vast en zeker niet in geval van stresserende momenten, dan ben je eerder risico-avers en is een beleggingsfonds met een laag risico de meest aangewezen oplossing. Een cruciale factor daarbij is de huidige financiële situatie. Sta je momenteel financieel stabiel en heb je in de nabije toekomst geen grote uitgaven gepland? Dan kan je eenvoudiger een hoger risico nemen. Mik je daartegenover op een gegarandeerd rendement om binnen vijf à tien jaar een eigen woonst te kunnen kopen van pakweg 500.000 EUR? Dan zal men wellicht niet geïnteresseerd zijn in beleggingsfondsen met een hoog risicoprofiel.

2. Transponeer het risicoprofiel naar het daarmee overeenstemmende fonds. Wanneer men zijn persoonlijk risicoprofiel heeft bepaald, kan met dit linken aan de verschillende gemengde fondsen. Gemengde fondsen worden ingedeeld op basis van hun kans op verlies, zijnde defensief, neutraal of offensief. Ben je niet meteen zeker over welk gemengd fonds je zal nemen, kies dan eventueel voor een gemengd fonds met eigen invulling. Het fonds zal zelfstandig bepalen in welke mate in hetzij aandelen, hetzij obligaties zal worden belegd.

Blind staren op de benaming van het product heeft weinig zin. Belangrijker is het de verdeling aandelen en obligaties, en eventuele wijzigingen in de toekomst te bekijken. Zo kan er bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van product X staan dat er momenteel 50% in aandelen en 50% in obligaties zal worden belegd, maar deze verhouding met tien procentpunten negatief of positief kan evolueren. Bijvoorbeeld: er kan 40% in aandelen en 60% in obligaties worden belegd, en vice versa. Vooraleer je een gemengd fonds ondertekent doorspit je dus naast het risicoprofiel tevens de algemene contractvoorwaarden.

3. Ga op zoek naar bijkomende informatie. Zo kan er gezocht worden naar extra informatie over de fondsbeheerder, de producten waarin uiteindelijk word belegd, bijkomende kosten van het fonds, het risico van wisselkoerswijzigingen etc.

Hoe vermijdt men hoge meerwaardetaksen?

Vooral neutrale gemengde fondsen zijn geliefd bij het grote publiek. Aangezien circa de helft wordt geïnvesteerd in aandelen en de overige helft in obligaties of cash, is het risico op totaalverlies beperkt. Gemengde fondsen vallen anno 2015 bijna allemaal onder de meerwaardetaks (roerende voorheffing van 25% op de verwezenlijkte meerwaarde) bij verkoop. Enkel gemengde fondsen die bestaan uit minstens 75% aandelen worden vrijgesteld.

Gemengde fondsen die inderdaad onder de meerwaardetaks ressorteren, worden opgesplitst over een gedeelte vast renderend en een gedeelte volatiel. De roerende voorheffing slaat enkel op het vast renderende gedeelte van obligaties en cash, niet op het volatiel gedeelte van de aandelen. Opmerking: de meerwaardetaks op het vast renderend gedeelte kan enkel worden doorgevoerd wanneer de fiscale overheid het vast renderend gedeelte kan bepalen. Doe je bijvoorbeeld beroep op buitenlandse gemengde fondsen, maar kan niemand aangeven hoe groot het vast renderend gedeelte bedraagt? Dan loop je het risico om op de de gehele meerwaarde belast te worden.

Tip: Van plan om online te gaan beleggen? Doe hier de vergelijking >

Gemengde fondsen: iets genuanceerder dan basisbeleggingen
4 (80%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Beurs & Beleggen
Menselijk beleggen of per computer: een vergelijking

Beleggers durven tijdens een beleggingsgesprek de term ‘quantfondsen’ in de mond te nemen. Doorsnee consumenten weten echter veelal niet op...

Sluiten