Getrouwheidspremie inmiddels belangrijker dan basisrente

Getrouwheidspremie inmiddels belangrijker dan basisrente

Wie op zoek is naar de beste spaarrekening of spaarrekening waarbij men het hoogste rendement heeft, moet vooral oog hebben voor de hoogte van de getrouwheidspremie. Uit een analyse van de huidige rentevoeten van spaarrekeningen, blijkt de getrouwheidspremie vandaag de dag immers 4 of 5 maal zo hoog dan de basisrente.

Wat is een basisrente?

Getrouwheidspremie inmiddels belangrijker voor spaarrekening dan basisrenteVoor elk bedrag dat men op de spaarrekening stort, ontvangt men van de financiële instelling een basisrente. De huidige rentevoeten van spaarrekeningen schommelen rond de 0,05 à 0,10%. Dit betekent dus dat de bank jou als spaarder voor elke dag, 1/365ste van 0,05 of 0,10% zal betalen op het geld dat op de rekening staat. Hou er evenwel rekening mee dat een financiële instelling te allen tijde de basisrente van zijn spaarrekening kan wijzigen. Een bank moet enkel haar klanten hiervan vooraf op de hoogte brengen. In België zijn banken wel wettelijk verplicht om particuliere klanten minstens 0,01% aan basisrente toe te kennen.

De getrouwheidspremie

Naast de basisrente bieden banken ook verplicht een getrouwheidspremie aan voor gelden die gedurende 12 maanden onafgebroken op de spaarrekening staan. De getrouwheidspremie wordt bepaald op het moment dat men een bepaald bedrag op de spaarrekening stort. Tijdens de periode tussen (i) de storting en (ii) het verlopen van de eerste 12 maanden, kan een bank de toepasselijke getrouwheidspremie niet wijzigen. In België bedraagt de minimale getrouwheidspremie voor gereglementeerde spaarrekeningen 0,10%. Hou er evenwel rekening mee dat men pas de getrouwheidspremie ontvangt voor geld dat 12 maanden onafgebroken op de spaarrekening stond.

Hoe verloopt het begroten van de getrouwheidspremie in de praktijk?

Een voorbeeld

Pieter stort op 01.02.2017 1.000 EUR op zijn spaarrekening. Op 01.07.2017 stort hij 500 EUR bij. Daanra op 01.09.2017 haalt Pieter 800 EUR van de spaarrekening. Op het einde van 2017 staat er dus nog 700 EUR op de spaarrekening. Een bank is steeds verplicht om de getrouwheidspremie te berekenen op de voor de consument meest vriendelijke manier. Dit betekent:

  • De toepasselijke getrouwheidspremie wordt bepaald op de data van de stortingen (i.c. 01.02.2017 en 01.07.2017).
  • Deze getrouwheidspremie zal verworven zijn na 12 maanden, dus op 01.02.2018 en 01.07.2018. De uitbetaling gebeurt vervolgens op de eerste dag van het volgende kwartaal. Aangezien i.c. in februari het geld 12 maanden op de spaarrekening stond, betekent dit dus op 1 april 2018.
  • De 800 EUR die Pieter afhaalde van de spaarrekening, zal eerst van de 500 EUR afgehaald worden en vervolgens het saldo (300 EUR) van de gestorte 1.000 EUR.

Door dit systeem van “last in, first out” kunnen spaarders meer rendement verwezenlijken. De consument ontvangt immers een getrouwheidspremie op 01.02.2018 voor de gestorte 700 EUR.

Kiezen voor spaarrekening met hoge basisrente of hoge getrouwheidspremie?

Uit het overzicht van spaarrekeningen blijkt onmiddellijk dat voor verschillende banken de getrouwheidspremie een stuk hoger ligt dan de basisrente. Zeker bij bepaalde types van rekeningen zoals bv. Beobank Fidelity Plus en Keytrade Bank High Fidelity kan men genieten van een getrouwheidspremie tot wel 0,5%.

Gezinnen die beschikken over een bepaald vermogen en niet onmiddellijk het geld van de spaarrekening denken nodig te hebben (> 12 maanden) opteren beter een getrouwheidspremie. Anders gesteld, voor personen met ruime overschotten is vnl. een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie van belang. Gezinnen die elk ogenblik het kapitaal kunnen nodig hebben (< 12 maanden), opteren beter voor een spaarrekening met een hoge basisrente.

Omschakelen van bank of spaarrekening kan een aanrader zijn. In een concurrentiële financiële wereld spelen banken handig in op tendensen en kunnen dus als tijdelijke promo een extra hoge basisrente of getrouwheidspremie aanbieden. Een overzicht van de actuele basisrentes en getrouwheidspremies vind je op Forento.be.

Getrouwheidspremie inmiddels belangrijker dan basisrente
5 (100%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Sparen
Hoe lager de rente, hoe hoger het spaartegoed op spaarrekeningen

Zo blijkt althans uit de meest recente cijfers van BNP Paribas Fortis en Belfius. Naar eigen verklaring van de grootbanken...

Sluiten