Geweigerd voor een lening, wat nu?

Geweigerd voor een lening, wat nu?
Leestijd 3 minuten

Geweigerd worden voor een lening: het kan effectief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw woning dringend aan renovatie toe is, maar de kredietgever niet gelooft in de financiële activa die u als waarborg geeft. Of u heeft uw oog laten vallen op een splinternieuwe bolide, maar de bank weigert u een autolening te verstrekken. Wat zijn de voorwaarden van een lening en wat kan u doen wanneer uw lening geweigerd wordt?

Klik hier om leningen te vergelijken

Het aangaan van een lening

Geweigerd voor een lening, wat nu?Banken en andere kredietverstrekkers blijven economische spelers op zoek naar winst. Een kredietovereenkomst wordt niet verstrekt vanuit een liefdadigheidsgevoel, maar om winst mee bijeen te sprokkelen. Een bank wenst dan ook voldoende zekerheid dat het krediet effectief terugbetaald wordt. Alvorens het geld op een rekening over te maken, zal de kredietnemer dus voldoende waarborgen moeten kunnen stellen dan het krediet op de vervaldatum effectief terugbetaald wordt.

De voorwaarden voor een lening zijn bij alle lening vrij gelijklopend. In de eerste plaats moet men handelingsbekwaam zijn, wat wil zeggen dat men zelf rechtshandelingen moet kunnen stellen. In België geldt als vereiste hiervoor de leeftijd van 18 jaar. De Belgische wetgever acht vanaf deze leeftijd jongvolwassenen voldoende matuur om te besluiten over rechtshandelingen en de financiële consequenties van deze handelingen. Daarenboven moet men nog ressorteren onder de financieel verwezenlijkende klasse.

Personen vanaf een leeftijd van 67 of 70 jaar hebben, in de meeste gevallen, behoudens pensioen geen vast inkomen meer. De vereiste van een vast inkomen vormt voor veel geïnteresseerden een hinderpaal. Zo zullen banken niet happig zijn om een krediet te verstrekken wanneer u uitsluitend een werkloosheidsuitkering geniet of ressorteert onder een leefloon van het OCMW. Financiële instellingen zijn uitsluitend geïnteresseerd in consumenten die maandelijks een vast bedrag van hun werkgever ontvangen, of zelfstandigen die een voorgaande vaste inkomstenstroom kunnen aantonen.

Een derde voorwaarde is deze van ‘geen negatieve BKR-toetsing’. De BKR-toetsing verwijst naar de voorafgaande betalingshistoriek van de kredietnemer. Wanneer men bijvoorbeeld in het verleden moeilijkheden heeft gehad om een lopend krediet af te lossen, zal dit op de BKR-toetsing worden vermeldt. Idem wordt op deze lijst vermeld wanneer u een krediet niet integraal hebt afgelost. Een dergelijke toetsing werkt als tweesnijdend zwaard. Enerzijds worden kredietnemers beschermd om zelf geen extravagante kredieten aan te gaan. Anderzijds wenst het financiële instellingen te beschermen tegen wanbetalers.

Ondanks dat men voldoet aan de drie vereisten, kan het zijn dat men toch geen lening ontvangt. Zo kan het zijn dat u geen voldoende waarborg achter de hand hebt. Bij het verstrekken van een woningkrediet zal de bank bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn hoeveel uw eigen spaarmiddelen bedragen en of u andere activa in borg kan geven. Banken en andere financiële verstrekkers moeten er immers zeker van zijn dat u ooit de lening aflost. De ene bank is echter de andere bank niet. Mogelijk hanteert de ene financiële instelling strengere criteria dan de andere speler. Vergelijken is met andere woorden de boodschap.

Alternatieven voor het klassieke lenen

Een eerste optie bestaat erin te opteren voor een minilening of minikrediet. Een minilening is een financieringsvorm voor zij die op zoek zijn naar een tijdelijke en beperkte financiële steun. Omdat de kredietnemer slechts gedurende een tijdspanne van 7 dagen of maximaal een week het geld nodig heeft, zal de kredietverstrekker ook geen strenge vereisten van waarborg opleggen. Het stellen van een waarborg heeft ook weinig zin wanneer het ontleende bedrag slechts 100 of 200 EUR bedraagt. Voor grote bedragen zal u echter wel beroep moeten doen op de geijkte procedure van geld lenen en waarborgen kunnen stellen.

Een ander alternatief is particulier geld lenen. Via particulier geld lenen, gaat u zelf op zoek naar andere consumenten die u het geld willen ontlenen. U krijgt met andere woorden niet te maken met strenge regelgeving, maar wel van een vertrouwde particuliere omgeving. Zo kan u particulier geld lenen bij ouders, andere familieleden of vrienden. Kanttekening van dit onderling geld lenen is dat de partijen alles zelf bepalen, inclusief de rentevoet. Er geldt dus geen beperking op het tarief dat de kredietgever voor het krediet kan vragen.

Hanteert uw bank een BKR-toetsing? En vormt dit de enige reden waarom uw kredietaanvraag geweigerd wordt? Er zijn bepaalde financiële instellingen die geen BKR-toetsing doorvoeren. Een afwezigheid van deze toetsing gaat echter vaak gepaard met een hogere rentevoet. Wees opgelet met financiële instellingen die happig zijn op eerdere wanbetalers. Dit type van mensen is vaak niet zo ingewijd in de financiële wereld en weet dus niet dat dergelijke kredieten gepaard gaan met een hogere rentevoet.

Tip: Leningen vergelijken? Start hier ->

Related Posts