Groene Lening

Groene Leningen Vergelijken

Het begrip ‘groene lening’ heeft doorheen de jaren verschillende betekenissen gekregen. Consumenten onderling vertelden over leningen die hen grote fiscale voordelen opleverden, zoals een interestkorting van 1,50% en een belastingvoordeel van 40% op de interesten. Helaas, dat verhaal is niet meer. Loont het dan vandaag nog de moeite om een lening aan te gaan die banken tot groene lening doopten? Onzes inziens: ja.

 Product & Representatief VoorbeeldJKP (vanaf)MinMax 
Cetelem EcoleningCetelem Ecolening
* Meest Gekozen

Voorbeeld: 15.000,00 €. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing 330,13 €.
Totaal te betalen 15.846,24 €.
1.89%€2500€75000Aanvragen >
Beobank groene lening width=Beobank Ecokrediet
* Looptijd tot 60 maanden
* Vlotte afhandeling

Voorbeeld: 15.000,00 €. Looptijd 48 maanden,
maandelijkse aflossing 330,13 €.
Totaal te betalen 15.846,24 €.
1.99%€1250€15000Aanvragen >
Groene Lening
3.5 (69.6%) 25 stemmen

Goedkoopste Groene Lening

Groene Lening aanvragenZoals de benaming al doet vermoeden, geldt een groene lening voor grote of kleine ecologische verbeteringswerken. Via een groene lening hoopt men consumenten eenvoudiger over de grens van milieuvriendelijk verbouwen te trekken. Wie groen renoveert, wordt beloond met een lagere interestvoet. Hoe achterhaalt men de goedkoopste groene lening op de markt?

Vergelijk het maximale kredietbedrag

Wenst u uw verwarmingsketel te vervangen, of louter dakisolatie aan te brengen? Tussen deze twee verbeteringswerken zal een enorm prijsverschil zitten. Ga na welk bedrag u maximaal kan ontlenen via het groene krediet. Bepaalde kredietverstrekkers hanteren maxima van 25.000 EUR, terwijl andere kredietverstrekkers kredieten tot 50.000 EUR verstrekken.

Vergelijk het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)

Hoewel groene leningen in vergelijking met klassieke leningen steeds voordeliger zullen zijn, kunnen er tussen kredietverstrekkers onderling gevoelige verschillen bestaan. De duur van een lening op afbetaling, een groene lening wordt immers onder deze verzamelcategorie gecategoriseerd, is wettelijk beperkt. De maximale looptijd waarover u de groene lening kan terugbetaling is afhankelijk van het kredietbedrag en in elk geval beperkt tot de volgende periodes:

< 2.500 EUR: maximum looptijd van 24 maanden; > 2.500 EUR – 3.700 EUR: maximum looptijd van 30 maanden;
> 3.700 EUR – 5.600 EUR: maximum looptijd van 36 maanden;
> 5.600 EUR – 7.500 EUR: maximum looptijd van 42 maanden;
> 7.500 EUR – 10.000 EUR: maximum looptijd van 48 maanden;
> 10.000 EUR – 15.000 EUR: maximum looptijd van 60 maanden;
> 15.000 EUR: maximum looptijd van 84 maanden;
20.000 EUR – 37.000 EUR: maximum looptijd van 120 maanden.

Vergelijk welke werkzaamheden worden aanvaard

Doorgaans stellen financiële instellingen een lijst op van werkzaamheden die als verbeteringswerken met een groen karakter worden beschouwd. Niet alleen het vervangen van de verwarmingsketel, maar tevens het plaatsen van een warmwatersysteem op basis van zonne-energie, plaatsen van fotovoltaïsche panelen voor de omzetting van zonne-energie, plaatsen van een lucht-water warmtepomp, aanbrengen van dubbele beglazing, vernieuwen van dak-, muur- en vloerisolatie, thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakelaar, en uitvoeren van een energie-audit worden onder groene verbeteringswerken aanvaard.

Systeem voor 1 januari 2012

Bijvoorbeeld: Piet en Noëlla sloten een groene lening af bij bank X op 1 oktober 2011. In December 2011 lezen ze dat de fiscaal gestimuleerde groene lening per 1 januari 2012 verdwijnt. Komen Piet en Noëlla nog in aanmerking voor de belastingvermindering?

Ja, de fiscaal gestimuleerde groene lening geldt nog steeds voor hun. Enkel gezinnen die nu geïnteresseerd zouden zijn en bijgevolg de groene lening zouden aangaan na 1 januari 2012 vallen buiten het toepassingsgebied. De datum van 1 januari 2012 fungeerde daarbij als hakbijl. In geval van een lening op afbetaling behoorde het kredietaanbod voor deze datum te zijn aanvaard. In geval beroep werd gedaan op een hypothecaire lening, verwees deze vervaldatum naar de datum van de authentieke akte. De voordelen van de toenmalig fiscaal gestimuleerde groene lening waren:

Interestverlaging

Een interestverlaging van 1,50% op de verschuldigde interest van de groene lening. Wanneer een kredietgever en kredietnemer met andere woorden een interestvoet van 5,00% overeen kwamen, behoorde de kredietnemer maar 3,50% te betalen. De overige 1,50% werd ten laste genomen door de fiscus.

Belastingvermindering

Een belastingvermindering van 40% op de betaalde interesten. Naar voorbeeld van hierboven gesteld, van de 3,50% effectief betaalde interesten kon nog 40% via de belastingaangifte van het jaar daarop worden gerecupereerd.

Het mocht duidelijk zijn. De fiscaal gestimuleerde groene leningen waren enorm gegeerd. Het toepassingsgebied van de fiscaal gestimuleerde groene lening werd echter beperkt, om te vermijden dat consumenten te voorbarig zouden lenen. Het maximale kredietbedrag van de groene lening werd begrenst op 15.000 EUR, ongeacht de kredietvorm. Geïnteresseerden konden bijgevolg vrij kiezen uit een klassieke lening op afbetaling, of een hypothecair krediet. Voor het aanslagjaar 2015 geldt een belastingvermindering van 30% die u in 2014 zou hebben betaald op interesten. Hoewel de belastingvermindering met tien procentpunten werd verlaagd, biedt het nog steeds een meerwaarde om in mindering te brengen.

Groene Lening Vergelijken

1. Ecokredieten

Zoals hiervoor reeds vermeld, zijn de hedendaagse groene leningen of ecokredieten leningen op afbetaling die door financiële instellingen worden versterkt voor het doorvoeren van milieuvriendelijke aanpassingswerken. De afwezigheid van registratie- en notariskosten zijn het voordeel van werken op basis van een klassieke lening. Groene leningen kunnen daarnaast verstrekt worden onder de vorm van een hypothecair krediet, maar brengen wel de hiervoor vermelde kosten met zich mee.

2. Steun vanuit de gemeente

Ondanks het afschaffen van de federaal fiscaal gestimuleerde groene lening, zijn er nog
steeds lokale initiatieven voor het aanwakkeren van groene investeringen. Iedereen die dergelijke groene investeringen wenst door te voeren in de woning die hij of zij verhuurt/bewoont, kan in gemeenten met een lokale entiteit een voordelige lening afsluiten. Enige vereiste is dat de gemeente beschikt over een dergelijke lokale entiteit. Aangezien elke entiteit eigen werkingsregels kan opstellen, kunnen de doelgroepen of maxima onderling verschillen. De mogelijke aanpassingswerken zijn doorgaans dezelfde als de groene lening bij banken.

Ruimer pakket

Naast het verstrekken van voordelige leningen, kunnen bepaalde doelgroepen voor een ruimer pakket aan handelingen bij de lokale entiteit terecht. Zo kunnen personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen die slechts een beperkt inkomen genieten (inkomensgrens wordt jaarlijks gewijzigd, maximum te verhogen met eventuele personen ten laste), personen die in een schuldbemiddeling verkeren en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen, en personen die een begeleiding van het OCMW genieten, gratis assistentie krijgen bij de volgende handelingen:

– Bepalen welke aanpassingswerken moeten worden doorgevoerd;
– Prijsoffertes aan te vragen;
– Een geschikte aannemer te kiezen;
– De werken op te volgen;
– Premies en subsidies aan te vragen.

De oorspronkelijke groene lening, die door de overheid fiscaal werd gestimuleerd, bestaat al enige tijd niet meer. Desalniettemin loont het de moeite de verschillende groene leningen en ecokredieten van banken te vergelijken wanneer u wenst te verbouwen.