Groene werken uitvoeren via groene lening of verhoging hypotheek?

Op basis van een rondvraag bij bouwpromotors en aannemers blijken Belgen steeds groener te worden in hun woningkeuze. Ook uit eerdere persberichten, zoals www.energiekampioen.be, bleek dat een appartement of huis groener maken financieel loont. Maar wat is nu de beste methode om deze groene verbeteringswerken toe te passen? Kan men best een nieuwe, groene lening afsluiten? Of kiest men, gelet op de lage rentevoet, beter voor een verhoging van de hypotheek?

Energiezuinig bouwen en/of verbouwen kost handenvol geld

Wie de gezinswoning van een groene toets zou wensen te voorzien, zal wellicht al gemerkt hebben dat verbouwen handenvol geld kost. Zeker gezinnen die recent een appartement of huis aankochten kunnen vaak onmogelijk contant deze aankoop financieren. Wie handig is, kan deze verbouwingswerken zelf grotendeels doen door zelf isolatiemateriaal aan te kopen en te plaatsen, zelf de dubbele beglazing te plaatsen, etc. Desondanks zal ook deze praktijk nog de kosten van materiaal met zich meebrengen.

Op termijn lonen deze verbeteringswerken evenwel steeds. Wie bijvoorbeeld een zoldervloerisolatie ter waarde van 500 EUR zou installeren, blijkt na drie jaar deze investering terugverdiend te hebben. Natuurlijk blijft de vraag daarbij: hoe financiert men vanuit kredietoogpunt best deze aanpassingswerken?

Geld lenen

Een eerste mogelijkheid bestaat erin de kosten van materiaal en werkuren te bekostigen via eigen spaargeld. Door geld vrij te maken van een langetermijnrekening of spaargeld te gebruiken dat reeds vrij staat, kan men de aanpassingswerken financieren zonder de kost van een rente. Aangezien de interest die men ontvangt op spaarrekeningen momenteel quasi onbestaande is, kan men beter de projecten rechtstreeks financieren dan geld te lenen en zelf een rente te betalen.

Groene werken uitvoeren: best via groene lening of verhoging van hypotheek?Wanneer men liever het spaargeld bewaart als appeltje voor de dorst, kan men daarnaast besluiten een groene lening of verbouwingslening af te sluiten. De groene lening is een kredietvorm van financiële instellingen om “groene” verbouwingswerken te financieren. Wie bijvoorbeeld 20.000 EUR zou lenen via een groene lening kan dit dus niet gebruiken om nieuwe mozaïektegeltjes te kopen, maar wel om zonneboiler, zoldervloerisolatie, of vervanging van enkel glas te bekostigen. Welk bedrag men exact kan ontlenen is afhankelijk van de algemene en bijzondere voorwaarden van de kredietgever. De groene lening wordt evenwel gecategoriseerd als een lening op afbetaling, waardoor men in elk geval het ontleend bedrag leent tegen een vaste looptijd en rente. Daarenboven is men gebonden aan de afbetalingstermijnen van het consumentenkrediet.

Tip

bekijk als geïnteresseerde ook zeker de Vlaamse energielening. De Vlaamse energielening is geen commercieel krediet van financiële instellingen, maar een zeer voordelige lening voor groene werken die men bij de Vlaamse Overheid (een lokaal energiehuis) kan bekomen. In principe bedraagt de rente van de Vlaamse energielening 2% (cijfer 2016). Voor bepaalde kwetsbare groepen is deze lening zelfs gratis!

Een derde methode van bekostigen is via een “verhoging” van de hypothecaire lening. Wanneer reeds een gedeelte van de hypothecaire lening is afgelost en de woning door de verbouwingswerken een hogere waarde ontvangt, kan men de hypothecaire lening verhogen. In praktijk zullen de meeste kredietnemers opteren om een tweede hypothecaire lening bij dezelfde kredietgever af te sluiten, in plaats van de eerste te beëindigen en een tweede nieuwe af te sluiten. Wanneer men immers de eerste hypotheek vervroegd zou beëindigen, zal men administratiekosten en een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd zijn.

Daarenboven is men op de hogere som (openstaand bedrag eerste hypotheek + bedrag verbouwingswerken tweede hypotheek) registratierechten verschuldigd. Bij een nieuwe, tweede hypothecaire lening voor het bedrag van de verbouwingswerken betaalt men uitsluitend notariskosten en registratierechten op het bedrag van de hypotheek voor de verbouwingswerken.

Of men idealiter opteert voor een nieuwe groene lening of een verhoging van de hypotheek is een kwestie van vergelijken van rentevoeten. Wanneer men een zeer lage rentevoet voor de groene lening zou ontvangen, zoals 1,00% of 1,50%, opteert men beter voor de groene lening. Krijgt men uitsluitend offertes met een hoge rentevoet? Dan loont het wellicht de moeite de rentevoet van de groene lening te vergelijken met de rentevoet van de hypothecaire lening en de bijkomende kosten (notariskosten en registratiekoten).

Groene werken uitvoeren via groene lening of verhoging hypotheek?
4 (80%) 1 stemmen