Hergroeperen kredieten

Hergroeperen van kredieten

Het hergroeperen van kredieten of samenvoegen van kredieten kan honderden euro’s op jaarbasis besparen. Wanneer men als individu of gezin meerdere leningen heeft lopen, kan het interessant zijn om de verschillende leningen naast elkaar te plaatsen en te verifiëren of men tijd en geld wint door alle kredieten samen te brengen bij één kredietgever.

 Product & Representatief voorbeeldJKP (vanaf)MinMax 
Kredietpartner groeperenKredietpartner
Voorbeeld: 25.000,00 €.
Looptijd 60 maanden, maandelijkse aflossing 460,15 €.
Totaal te betalen 27.609,00 €.
4.05%€15000€300000Aanvragen >
Beobank kredieten hergroeperenBeobank
Voorbeeld: 25.000,00 €.
Looptijd 48 maanden, maandelijkse aflossing 628,90 €.
Totaal te betalen 30.187,20 €.
10%€2500€70000Aanvragen >
Hergroeperen kredieten
3.6 (71.76%) 34 stemmen

Hergroeperen kredieten, wat is het exact?

Hergroeperen van kredietenVia het hergroeperen van kredieten tekent men in voor één kredietovereenkomst. De kredietgever neemt met andere woorden de openstaande kredieten van de andere kredietgevers over en bundelt ze binnen één krediet, met één aflossingstermijn en afbetalingsbedrag. Zeker bij verschillende leningen kan men soms het bos doorheen de bomen niet meer zien en uit vergetelheid een maandelijkse aflossing vergeten doen. Resultaat? Bijkomende dossierkosten en intresten. Door de leningen te hergroeperen ontvangt men overzicht, een lager aflossingsbedrag per maand en kan men steeds intekenen voor bijkomende leningen.

Het hergroeperen van kredieten kan in principe voor alle types van leningen, met uitzondering van een hypothecaire lening. Een hypothecaire lening is immers gebonden aan een hypothecaire inschrijving en hypothecair voorrecht voor de kredietgever die de woninglening ter beschikking heeft gesteld. Deze hypothecaire inschrijving kan niet worden overgedragen alvorens het openstaande geldbedrag is afgelost. Andere types van leningen kunnen evenwel weldegelijk gebundeld worden onder het hergroeperen van kredieten, zoals een autolening, persoonlijke lening, groene lening, renovatielening of de openstaande kredieten van een kredietkaart.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld: Rosita en Jos hebben als gezin verschillende openstaande leningen. Naast een lening voor een nieuwe wagen die ze 2 jaar geleden aflosten (23.000 EUR), hebben ze recent 10.000 EUR geleend voor de renovatie van hun keuken. Ook heeft Jos nog 1.250 EUR aan achterstallen bij de kredietkaart uitgever. In totaal hebben Rosita en Jos een openstaande schuld van 34.250 EUR bij drie verschillende kredietgevers, met telkens een eigen afbetalingstermijn en jaarlijks kostenpercentage (JKP). Gelet op de huidige lage rentevoet voor leningen besluiten ze de drie kredieten samen te voegen bij één kredietgever. De ene kredietgever besluit hen één rentevoet aan te bieden, die beduidend lager ligt dan de rentevoet die ze betalen voor de openstaande autolening.

Voordelen hergroeperen van kredieten

Eenvoud en duidelijkheid, het zijn de twee grootste voordelen van het samenvoegen van kredieten. Maar beschikt het samenvoegen van kredieten nog over bijkomende troeven?

1. Eén enkele lening. Via het hergroeperen van kredieten heeft men uitsluitend één krediet lopen. Dit vermijdt administratieve rompslomp, maandelijkse aflossingen die uit het oog zouden verloren worden, alsook de mogelijkheid om bijkomende leningen af te sluiten. Alle leningen die in België door kredietgevers worden toegestaan worden immers opgetekend binnen de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank. Wanneer men reeds meer leningen heeft lopen dan hetgeen het maandelijks gezinsbudget toestaat, zullen kredietgevers weigeren een nieuw krediet toe te staan. Na een hergroepering van kredieten bestaat er slechts één krediet met een lagere rentevoet, waardoor kredietgevers sneller geneigd zullen zijn een bijkomend krediet toe te staan.

2. Lagere kostprijs. Zoals hierboven vermeld, kunnen verschillende kredieten een verschillende kostprijs of JKP hanteren. Door het feit dat de kredieten verspreid zijn, zal het tarief hoger liggen dan wanneer de integrale som ontleend zou geweest zijn bij één kredietgever. Door de kredieten te hergroeperen bij één kredietgever daalt de kostprijs van de lening.

3. Langere terugbetalingstermijn. Bij het hergroeperen van kredieten worden de kredieten samengevoegd binnen één nieuw krediet, wat wordt aangegaan voor een nieuwe looptijd. Wanneer men bijvoorbeeld zou intekenen voor een lening op afbetaling van 25.000 EUR krijgt men een looptijd van 120 maanden, oftewel 10 jaar. Wanneer men de andere leningen zou moeten aflossen op 5 en 7 jaar, kan men dus respectievelijk 5 of 3 jaar extra tijd ontvangen.

Let op

Opgelet: raadpleeg de algemene en bijzondere voorwaarden van de openstaande kredieten om te achterhalen hoeveel de kredietgevers aanrekenen als verbrekingskost voor de openstaande leningen. Kredietgevers lopen immers een deel van hun rente, en dus rendement, mis wanneer een lening vervroegd wordt afgelost. De Belgische wetgever heeft een standaard verbrekingsvergoeding van 3 maanden intrest vooropgesteld inzake het vervroegd aflossen van een hypothecair krediet. Voor andere kredieten heeft de wetgever geen standaard verbrekingsvergoeding geformuleerd en zal de kostprijs afhankelijk zijn van de standaard modaliteiten van de kredietgever.

Hergroeperen kredieten, hoe gaat het in zijn werk?

Indien men besloten heeft zijn/haar kredieten te bundelen binnen één krediet, hoe kan men dan de beste nieuwe lening ontdekken?

Breng in kaart hoeveel jouw openstaand leenbedrag is. Denk daarbij niet alleen aan de renovatielening of verbouwingslening, maar ook kleinere openstaande kredieten, zoals een minilening of kredietkaart. Op basis van deze openstaande sommen kan men bepalen hoeveel geld men dient te ontlenen bij het hergroeperen van kredieten. Dankzij dit overzicht heb je ook onmiddellijk een zeker en veilig gevoel: de kans dat er nog verborgen kredieten zijn, is immers onbestaande. Neem vervolgens contact op met de verschillende kredietgevers voor een hergroeperen kredieten simulatie. Na het vergelijken van de hergroeperen kredieten offertes kan je intekenen bij één kredietgever. Administratieve rompslomp, achterstallige betalingen, verschillende afbetalingstermijnen, verschillende JKP’s: het is allemaal voorgoed verleden tijd.

De maandelijkse kosten van je verschillende leningen swingen de pan uit? Je bent het overzicht maand na maand kwijt? Geen stress, het hergroeperen van kredieten biedt de oplossing. Na het analyseren van de verschillende openstaande leningen kan men via het hergroeperen van kredieten intekenen voor één krediet bij één kredietgever en vervolgens alle aflossingen aan deze kredietgever richten.