Hoe geld beleggen?

Hoe geld beleggen?
Leestijd 2 minuten

Met de aanhoudende lage rentes op spaarrekeningen stellen velen zich de vraag of er geen meer interessante manieren zijn om geld te investeren. Hoe kan men geld beleggen? En wat worden naar de verwachting de beste beleggingen voor 2017?

Hoeveel sparen vs. hoeveel beleggen?

Alvorens te starten met beleggen is het belangrijk na te gaan hoeveel men kan beleggen. In principe moet men steeds een financiële buffer voorzien. Hoe groot deze buffer dient te zijn, is afhankelijk van (i) de vaste inkomsten (ii) de vaste uitgaven, (iii) de leeftijd, (iv) de woonsituatie en (v) de gezinssituatie.

Bv.: als 40-jarige met 2 kinderen moet men een grotere financiële buffer voorzien dan als 20-jarige zonder gezinslast. Er kunnen immers steeds ziektekosten van de kinderen of onverwachte schoolfacturen opduiken.

Bv. 2: als eigenaar van een woning met een vaste hypothecaire last, moet men een grotere reserve voorzien dan als persoon die nog thuis woont. De hypotheek dient immers maandelijks afgelost te worden, zelfs indien men zonder vaste job zou belanden.

Aanbevolen beleggingen 2017

Zoals hierboven verduidelijkt, zullen spaarrekeningen ook in 2017 voor weinig rendement zorgen. Daarnaast zijn ook obligaties een afrader. Hoewel de algemene rente gestaag stijgt, ligt de inflatie momenteel hoger. Anders verwoord: geld beleggen via obligaties kost geld. Geld niet investeren (en op de spaarrekening gedeponeerd laten) kost je de voorbije jaren 2 à 3% per jaar.

De volgende beleggingen kunnen wel zorgen voor winst:

  • Aandelen: als aandeelhouder is men mede-eigenaar van een onderneming. Als mede-eigenaar van het bedrijf, deelt men het financiële risico van de onderneming. Zo zal men bv. indien de zaken goed gaan, een dividend uitgekeerd krijgen. Dit is een deel van de winst die de onderneming het voorbije jaar geboekt heeft. Maar ook omgekeerd: indien het tijdelijk minder gaat, zal men de verliezen mee moeten dragen.

Volgens beursanalisten zullen vooral Amerikaanse en Japanse aandelen het in 2017 goed doen. Door de aangekondigde verlaging van vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten van Amerika (VSA) en subsidiëring van Amerikaanse ondernemingen, zijn Amerikaanse ondernemingen opnieuw bereid zich te vestigen in de VSA. Het beleid van Trump zal vooral inzetten op de bouw, defensie, energie, mijnbouw, geneesmiddelen en verzekeringen. In Europa zullen vooral de waarde aandelen en de industriële sector het naar verwachting goed doen. Ook de aandelen van banken en verzekeraars zullen opnieuw stijgen van zodra de rente in het algemeen omhoog gaat.

Kenmerken van beleggen in aandelen zijn: snelle beschikbaarheid, groot risico, hoog potentieel rendement, hoog potentieel verlies.

  • Grondstoffen: door een verdere ontwikkeling van de industrie en opkomst van nieuwe markten, zou 2017 ook wel het jaar kunnen worden van de grondstoffen. M.n. olie, metalen en landbouwproducten kunnen voor hoge winsten zorgen. Wanneer de olieproductie zou gelimiteerd worden, zal de prijs van andere grondstoffen stijgen.

Kenmerken van beleggen in grondstoffen: doorsnee beschikbaarheid, doorsnee risico, hoog potentieel rendement, hoog potentieel verlies.

Related Posts