Hoe leren sparen voor het pensioen later

Hoe leren sparen voor het pensioen later

Hoe leren sparen voor het pensioen laterPensioensparen. Een term die weinig jongeren graag in de mond nemen. Het leven is anno 2015 al duur genoeg waardoor twintigers en dertigers liever niet nadenken over hun oude dag. En nochtans, eens zal die dag aanbreken. Op basis van het psychologisch onderzoek via ‘de marshmallow-test’ uit 1960 achterhaalden enkele financiële experts vier tips om succesvol aan sparen voor later te doen.

De ‘marshmallow-test’, what’s in a name?

‘De marshmallow-test’ is een alom gekend psychologisch onderzoek uit 1960 dat toen op kinderen werd toegepast. Er werd onderzocht of kinderen konden weerstaan aan verleiding wanneer hen op een later tijdstip een beloning werd beloofd. Tijdens de test kregen de kinderen één snoepje (marshmallow) voorgeschoteld, en werd hen verteld dat ze een tweede snoepje kregen wanneer ze de eerste marshallow één kwartier ongeroerd lieten. Wat bleek? Ruim 70 procent van de kinderen kon niet aan de verleiding weerstaan. Enkele decennia later contacteerden de toenmalige onderzoekers de onderzochte personen en analyseerden hun leven. Diegenen die in het verleden aan de verleiding konden weerstaan, bleken succesvoller en hadden een gezondere levensstijl.

Projectie naar pensioensparen

Twee financiële experts van Learnvest hebben eind vorig jaar geprobeerd ‘de marshmallow-test’ te projecten naar pensioensparen. Op basis van hun analyses creëerden ze vier tips:

1. Denk aan de toekomst. Eén van de redenen waarom de kinderen de eerste marshmallow niet onaangeroerd lieten, was dat ze de toekomst niet voor de geest haalden. Uit onderzoek bleek dat wanneer volwassenen aan hun toekomst denken, ze dit beschouwen als een vreemd persoon. Daarom denken jongeren niet meteen aan pensioensparen. Wanneer ze denken aan hun pensioen, denken ze in feite extern/aan een vreemd persoon. Volgens onderzoekers behoor je daardoor meer aan de toekomst te denken en jezelf daarin te projecteren. Uit een test bleek 30 procent sneller geneigd tot pensioensparen wanneer ze geconfronteerd werden met een oudere versie van henzelf.

2. Leer tevreden zijn met wat je hebt. Uit het ‘marshmallow-onderzoek’ bleek dat kinderen die geassocieerd werden met een positieve gebeurtenis het snoepje langer links konden laten liggen dan de controlegroep. Leer daarom de focus leggen op wat je reeds hebt en hebt verwezenlijkt, in plaats van wat je in de toekomst zou wensen.

3. Vermeid directe verleidingen. Het probleem van de kinderen tijdens de test was dat het snoepje voor hun neus lag. Ze werden op directe wijze geconfronteerd met de verleiding. Wanneer de onderzoekers het snoepje verstopten of onder een blad plaatsen, konden de kinderen meer weerstaan aan de verleiding. Op vlak van pensioensparen zou je meer kunnen sparen door een afzonderlijke rekening te openen voor pensioenspaargeld. Door geen dagelijkse verrichtingen met het geld te doen, kom je niet in de verleiding het geld te besteden. Geld buiten het zicht houden resulteert dus in meer spaarzaamheid.

4. Beloon jezelf. Door de kinderen op andere manieren te belonen, konden ze langer weerstaan aan hun hunkering in het snoepje. Wanneer deze gedachtegang zou kunnen doorgetrokken worden naar het pensioensparen, zou je meer kunnen sparen door jezelf te belonen en verwennen met andere zaken. Leef dus niet als een gierig persoon, maar beloon jezelf op regelmatige tijdstippen met kleine verwenningen, zoals je favoriete drank of gerecht. Iedereen moet toelaten om een deel van zijn budget aan zichzelf te besteden.

Hoe leren sparen voor het pensioen later
3.7 (73.33%) 3 stemmen

Related Posts
Meer in Sparen
Spaargedrag zal niet beteren eerste jaren

Enkele weken gelden berichtten enkele media over een daling in de spaargraad bij doorsnee Belgische gezinnen. En die tendens lijkt...

Sluiten