Hypotheek van de woning herfinancieren: een must of overbodig?

Hypotheek van de woning herfinancieren: een must of overbodig?

Hypotheek van de woning herfinancieren: een must of overbodig?Doorheen de jaren zijn de hypotheken voor woningen steeds voordeliger geworden. Lenen voor een woning werd met andere woorden steeds goedkoper. Geen aangename vaststelling wanneer u bijvoorbeeld 5 jaar geleden een duurdere, vaste hypotheek aanging. Het herfinancieren van een vaste hypotheek biedt daarvoor een oplossing. Herfinanciering blijkt een techniek te zijn waar massaal veel Belgen de voorbije jaren gebruik van hebben gemaakt. Banken zijn dan ook terughoudender om bestaande leningen te herfinancieren. Nochtans loont het de moeite in bepaalde hypotheses uw oude, duurdere lening onder te brengen in een nieuwe lening.

De rente op de spaarrekeningen staat opmerkelijk laag. Spaargeld op een klassieke spaarrekening brengt bijgevolg nog amper iets op. Bij de doorsnee Belgische bank schommelt de rente rond de 0,25% vaste rente. Enkel internetbanken of spaarrekeningen met periodieke stortingen bieden nog hogere rentevoeten. Banken investeren overtollig spaargeld van consument vooral in overheidsobligaties, die hen circa 0,61% op 10 jaar of van 1,38% op 25 jaar opleveren. De gemiddelde winst bedraagt voor hen respectievelijk 0,36% en 1,13%. Volgens John Romain, bestuurder van de onafhankelijke adviseur Immotheker, zullen de rentes in de toekomst nog dalen. Volgens de man valt deze tendens te verklaren door het feit dat overheden massaal obligaties zullen aankopen om de economie te boosten.

Herfinancieren, what’s in a name?

De lage rente zet veel spaarders aan hun woninghypotheek te herfinancieren. Spaarders trachten bij hun of een andere bank een hypotheek af te sluiten met een meer aantrekkelijke intrestvoet dan diegene waartegen ze oorspronkelijk hun hypotheek afsloten. De intrest van een lening met een vaste rentevoet wordt binnen de financiële sector bepaald door de markrente op lange termijn, lees: obligaties op tien jaar. De rentevoet van variabele formules wordt becijferd op basis van de de officiële referte-indexen die maandelijks in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Herfinancieren kan via twee wijzen. Enerzijds kan u uw huidige lening herfinancieren door een lagere rentevoet met de kredietverstrekker overeen te komen. Gedurende de verdere looptijd van de hypotheek zal de bank de lagere rentevoet toepassen. Anderzijds kan u beslissen de huidige maandelijkse last te behouden, maar te linken aan een kortere looptijd. Herfinancieren loont de moeite wanneer u hetzij nog een lange lening hebt lopen, hetzij een groot kredietbedrag hebt terug te betalen. Zo kan het perfect zijn dat u een hypotheek op 10 jaar aanging, maar met een maandelijkse hoge last van bijvoorbeeld 3.000 EUR. Ook dan is herfinancieren een aanrader. Zeker wanneer u verkeert in een hypothese van lenen aan 4% of meer, kan u beter een gesprek plannen met uw bank. Banken zullen nooit vrijwillig een herfinanciering voorstellen. Zeker niet bij de aanhoudende lage rentevoeten.

Met andere woorden: durf zelf het initiatief te nemen voor een gesprek met uw bank over een herfinanciering. Banken krijgen door herfinanciering minder winst, waardoor ze in haar eigen vel snijden. Maak zelf een vergelijking tussen de kostprijs van de aanhoudende hogere rentevoet en een lagere rentevoet plus wederbeleggingsvergoeding. Qua wederbeleggingsvergoeding hanteren de meeste financiële instellingen een boete van drie maanden hypotheek.

De mogelijkheden

Een hypotheek herfinancieren kan zowel bij de eigen bank als een andere bank. Alvorens de financiële markt te betreden, overweegt u best eerst een gesprek met de bank waar u de oorspronkelijke lening hebt afgesloten. Wanneer uw bank niet geïnteresseerd is in een herfinanciering, kan u informeren naar de mogelijkheden bij andere banken. Bij een herfinanciering bij een andere bank, behoort u wel rekening te houden met externe bijkomende kosten. Zo behoort u niet alleen de boete van drie maanden hypotheek te betalen, u moet ook een nieuwe hypotheek afsluiten – met alle kosten van dien. “Het verschil in rentevoet tussen de oude en de nieuwe lening hoeft niet noodzakelijk minstens 1 procent te bedragen, zoals vaak wordt beweerd”, aldus John Romain. “Het verschil kan kleiner of groter zijn, en hangt af van de restlooptijd waarin de lener de herfinancieringskosten moet terugverdienen.”

Voor financiële instellingen heeft het fenomeen van herfinancieren een wrange nasmaak. Zeker grootbanken met een weid distributienetwerk en hoge personeelskosten, twijfelen of ze nog voldoende winst zullen maken om alle kosten te dragen. Bijgevolg weigeren steeds meer banken een herfinanciering. Momenteel beschikken banken enkel over de mogelijkheid drie maanden boete te incasseren. De banken zijn echter voorstander van een boetesysteem van zes maanden.

Hypotheek van de woning herfinancieren: een must of overbodig?
4 (80%) 1 stemmen

Related Posts
Meer in Leningen
Geld uitlenen als belegging

Het hele financiële en economische wezen zou niet draaien zonder geld en kredieten. Er zijn duizend en één redenen om...

Sluiten