Ierland betaalt schuldenlast vervroegd terug

Ierland betaalt schuldenlast vervroegd terugDe Ierse regering graat vervroegd ruim 9 miljard euro terugbetalen aan het IMF. Zo blijkt althans uit een persmededeling van de Ierse regering zelf. Door de economische heropleving van de Ierse markt geniet het land van hogere inkomsten, en kunnen verschillende achterstallen vervroegd terugbetaald worden.

De 9 miljard die Ierland terugbetaalt is slechts een deel van de totale som die het IMF uitleende als financiële steun tijdens de crisis. De bedoeling van Ierland is om de som nog voor het einde van het jaar over te maken aan het IMF. In totaal ontving Ierland ruim 85 miljard euro steun van het IMF en Europa. De lening werd verstrekt om de Ierse economie te zien heropleven, en het land te beschermen tegen het aankomende faillissement. De Ierse crisis vond voornamelijk zijn oorsprong in de kelderende vastgoedsector.

Het gaat beter

De Ierse economie doet het anno 2014 weer stukken beter. Ierland is naar officiële mededeling niet langer meer afhankelijk van externe financieringen en kan zich zelfstandig op de financiële markten van middelen voorzien. Daardoor besloot de Ierse regering om vervroegd de achterstallen aan het IMF terug te betalen. Ierland had tot uiterlijk eind 2018 de tijd om alle verschuldigde sommen terug te betalen.

“Hierdoor kunnen we 750 miljoen euro aan intresten besparen en onze schuldgraad verbeteren”, aldus de Ierse minister van Financiën Michael Noonan. Begin 2015 hoopt de man nogmaals een som van 9 miljard euro terug te kunnen storten aan het IMF. Hoewel de verstrekte leningen van het IMF een symbooldaad lijken voor samenwerking en eenheid, doet de financiële instellingen dit niet kosteloos. De IMF hanteert een rentevoet van 5 procent, terwijl het land dankzij zijn versterkte financiële positie voordeliger zou kunnen lenen op de geldmarkt. Vandaar de terugbetalen en de vraag naar financiële middelen op de eigen markt.

Het steunprogramma van Ierland liep aanvankelijk tot halverwege 2013. Medio 2013 besloot Ierland echter de termijn van het steunprogramma te verlengen tot eind 2013. Eind 2013 begonnen de meeste markten zich te herstellen. Met uitzondering van Ierland, dat bleef kampen met een hoge graad van werkloosheid. Met Ierland gaat het echter één jaar later een stuk beter. De Europese Commissie kondigde aan dat Ierland de grootste groei in zeven jaar tegemoet gaat. 1,7 procent in 2014 en 3 procent in 2015. De Europese Commissie verduidelijkte echter dat de cijfers niet mogen leiden tot hoogmoed. “De Ierse economie is nog steeds kwetsbaar en behoort met soberheid benaderd te worden,” aldus de Commissie.

Ierland betaalt schuldenlast vervroegd terug
4 (80%) 1 stemmen