ING boekt successen tijdens derde kwartaal 2014

ING boekt successen tijdens derde kwartaal 2014De Nederlandse spaar- en verzekeringsbank ING heeft in het derde kwartaal van 2014 niet slecht gepresteerd. De nettowinst steeg tot een som van 1,1 miljard euro, oftewel één derde meer dan het cijfer een jaar geleden. De nettowinsten zijn hoofdzakelijk te wijten aan hogere rentebaten en lagere voorzieningen voor slechte leningen.

Het onderliggende resultaat voor belastingen steeg eveneens met meer dan één derde tot 1,5 miljard euro. Na aftrek van alle belastingen bleef nog een bedrag van 928 miljoen over. Dat bedrag is zelfs zes keer meer dan het bedrag een jaar eerder. Het toenmalige resultaat van 2013 kon verklaard worden door een fors verlies bij de inmiddels verzelfstandigde verzekeringstak (NN).

Nederland

De Nederlandse economie herstelt zich voorzichtig, waardoor ook consumenten mondjes maat weer beroep gaan doen op kredieten. ING breidde de kredietverlening in het derde kwartaal met 3,3 miljard euro uit. De vereiste financiële middelen voor deze operatie werden geput uit toevertrouwde middelen. De bank hoeft ook minder geld opzij te zetten voor voorzieningen in geval van crisis. In 2013 was dit nog 552 miljoen euro, terwijl dat in 2014 “slechts” 322 miljoen euro was. De hogere rentebaten en het feit dat minder opzij behoort geplaatst te worden voor eventuele stropen zijn volgens topman Ralph Hamers bij ING de twee doorslaggevende redenen achter de sterke nettowinst. Over de vraag of de economie elders in Europa even rooskleurig zal herstellen, is Hamers minder positief. ING behoort nog steeds flinke voorzieningen aan te leggen voor problemen elders in Europa.

Tijdens de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal haalde ING ook aan dat het de resterende 1,025 miljard euro aan overheidssteun van Nederlandse bodem heeft terugbetaald. In 2009 kreeg ING 10 miljard euro aan overheidsfinanciering om de economische en monetaire crisis te overbruggen. Naast het bedrag van 10 miljard euro heeft ING nog 3,5 miljard euro aan rente en premies terugbetaald. Daarmee is het financieringsproces rond en kan de Nederlandse bank zonder achterstand zijn activiteiten hervatten.

ING boekt successen tijdens derde kwartaal 2014
4 (80%) 4 stemmen